kitüntetés Archives - Oldal 2 a 3-ből - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
mobile menu icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

Állami kitüntetést vehettek át kollégáink augusztus 20-a alkalmából

Az államalapítás és államalapító Szent István királyunk emléke előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadó dísztermében.

Az ünnepségen két kollégánk is a kitüntetettek között volt.

Dr. Veres ZoltánMagyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést vehetett át Dr. Veres Zoltán tanár úr, a Marketing Intézeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Pannon Management Review főszerkesztője.

Az elismerést a hazai marketingkutatást meghatározó, több nemzetközi jelentőségű kutatás vezetőjeként és a szakterület számos alapművének szerzőjeként végzett, illetve a kereskedelem és marketing szak elindítása terén is meghatározó szakmai munkája, valamint értékes szakpublikációs tevékenysége miatt kapta.

 

 

 

Sárváriné_EditMagyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést kapott Sárváriné Dezső Edit, a Dékáni Titkárság gazdasági ügyekért felelős ügyvivő szakértője, aki több mint egy évtizede járul hozzá lelkiismeretes munkavégzésével a Kar sikeres működéséhez.

Problémamegoldó és konfliktuskezelő képessége példaértékű minden kolléga számára, munkája során mindig hozzáértő szakértelemmel látja el a munkakörébe tartozó feladatokat. Az Egyetemhez lojális és munkája során mindig a Kar érdekeit tartja szem előtt.

 

 

 

A kitüntetéseket Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át.

Kollégáinknak ezúton is szívből gratulálunk!

Dr. Halmai Pétert az MTA levelező tagjává választották

Dr. Halmai PéterAz Akadémikusok Gyűlése hétfői zárt ülésén megválasztotta a Magyar Tudományos Akadémia új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. Az ülésen az levelező tagjává választották karunk oktatóját, Halmai Péter professzort (Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék). Szívből gratulálunk az elismeréshez!

A további tagok listája megtekinthető az MTA oldalán: http://mta.hu/kozgyules2016/a-magyar-tudomanyos-akademia-ujonnan-megvalasztott-tagjai-106411

Forrás

Pannonia Award a GTK vendégoktatójának

Pannonia Award a GTK vendégoktatójánakDr. Horst Laubscher professzor, a Gazdaságtudományi Kar Menedzsment Intézetének egyik vendégoktatója vehette át a kar félévi diplomaátadóján a Pannonia Award díjat, mely azon elismert külföldi személyeknek adományozható, akik munkájukkal nagyban hozzájárulnak egyetemünk nemzetközi elismertségéhez, a hosszú távú nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakításához. Ennek kapcsán magyarországi élményeiről és kötődéséről beszélgettünk vele.

Laubscher tanár úr elmondta, hogy nagyon büszke a neki ajándékozott kitüntetésre, és mindig szívesen látogat el hozzánk, hogy minél több tudást és tapasztalatot tudjon átadni a hallgatóságnak. A professzor úr karrierje a felsőoktatásban 1982-ben kezdődött, mikor is munkája mellett a Darmstadti Egyetem vendégoktatójaként tartott előadásokat. Már a kezdetektől fogva fontosnak tartotta, hogy a hallgatókat megismertesse a valódi élet problémáival, kihívásaival, és átadja számukra a gyakorlatban megszerzett tudását. 2003-ban felkérték, hogy a nemzetközi pénzügyekkel kapcsolatos ismereteit a veszprémi hallgatósággal is ossza meg, így már több mint 10 éve tanítja a Pannon Egyetem diákjait. A tanár úr szerint az elméleti tudást minden esetben szükséges kiegészíteni gyakorlati példákkal is, hiszen csak így lehet igazán teljes képet kapni egy-egy területről.

A professzor urat a tanításon kívül más szálak is fűzik Magyarországhoz, hiszen 1995-2000 között aktívan részt vett a Magyar Telekom többségi részvényeinek Deutsche Telekom általi felvásárlásában. Emiatt abban az időben nagyon sokat tartózkodott hazánkban. Munkáján kívül családi kötelékei is vannak, ugyanis felesége magyar származású, ezért néhány kifejezést ő maga is tud és rendszeresen használ magyarul, valamint tisztában a magyar szokások egy részével is. Volt tehát lehetősége megtapasztalni nyelvünk bonyolultságát, és tudja, hogy milyen nehéz egy idegen nyelven megszólalni. Igazán nagyra becsüli emiatt azokat a hallgatókat, akik megtanulnak és mernek németül kommunikálni.

Pannonia Award a GTK vendégoktatójának 2.Mivel a tanár úr németül tartja óráit és szeret egy kis interakciót is vinni a tanításba, sokat tud a diákok német nyelvtudásának szintjéről. Sokszor tapasztalta már, hogy a fiatalok kitűnően, nyelvtani és helyesírási hibák nélkül képesek leírni oldalakat, azonban a megszólalás már sok esetben gondot okoz. Arra bátorítja hát a hallgatóit, hogy gátlások nélkül kommunikáljanak németül, és győzzék le félelmüket ezzel kapcsolatban.

A tanár úr a tanítás mellett magyarországi tartózkodásai során szívesen szakít időt arra, hogy felfedezze hazánkat. Sokat tud Budapestről és Veszprémről, de járt már Debrecenben, Szegeden és természetesen a Balatonnál is.

Ha a fenti soroktól kedvet kaptatok és szeretnétek fejleszteni német nyelvtudásotokat, vagy még többet akartok tudni a nemzetközi pénzügyekről, a következő félévben bártan vegyétek fel Laubscher professzor úr óráit.

 

Forrás: Egyetemünk
Írta: Kántor Szilvia
Fotó: Szabó László

Gazdasági szereplő kapta a Pannónia Felsőoktatásáért díjat

Gasparetz András, a Magicom Kft. ügyvezető igazgatójának adományozták a 2013-ban alapított Pannónia Felsőoktatásáért díjat, miután mintegy 30 évnyi munkássága alatt sikerült hidat építenie az oktatási intézmények és a gazdaság szereplői közé. Interjú Dr. Kovács Zoltánnal, a veszprémi Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánjával.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban esik szó arról, hogy gyakorlatiasabb legyen a felsőoktatás, de valójában ez csak akkor valósítható meg, ha az oktatási rendszer és a végzett hallgatók között szorosabb kapcsolat alakul ki. Szerencsére, egyre több példa van erre a Pannon Egyetem falai között, hiszen a bolognai folyamat alatt is megkérdezte az intézmény vezetése a vállalatokat, hogy mit tanítsanak, s most, a 2015 februárjában bevezetett duális oktatási rendszer kapcsán is megtették ezt. Ennek a nyitott kommunikációnak köszönhető, hogy többféle gyakorlati rendszer is létrejöhetett, nyilatkozta Dr. Kovács Zoltán, a veszprémi Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja.

30 évnyi munka van benne

Gasparetz Andrással nagyon régi kapcsolatot tudhat maga mögött a Pannon (korábban Veszprémi) Egyetem, hiszen szinte elsőként – még 1987-1988 között – jelent meg vállalati szakemberként, hogy új eszközökkel segítse a gyakorlati oktatást. Már akkor is konkrét problémákat tartalmazó gyakorlati feladatokat hozott a diákoknak. Ugyancsak Gasparetz András munkásságához köthető, hogy az intézmény, még az Ethernet hálózat elterjedése előtt PCnet majd Arcnet kártyákat kapott, később pedig vállalati kapcsolatait vetette be, hogy a General Electric szervert adományozzon az egyetemnek.
Címzetes Egyetem Docensként, oktatóként évek óta tanít irodaszervezést és irodaautomatizálást. Valószínűleg az ő szakmai tudása is elég lenne, de a beadandó feladatok bírálatához gyakorlati szakembereket is meghív, hogy még több szempontrendszer szerint kaphassanak visszajelzést a hallgatók. „Továbbá részt vesz a minőségügyi szakmérnöki képzésben is, ennek köszönhetően üdvözölhetjük az egyetemen Herger Tamást, az SAP képviseletében. Mindezek mellett nagy szerepet vállal az oktatás játékossá fejlesztésében, a tananyag digitális tartalommá alakításában, valamint diplomamunka témákat is vezet” – sorolja Dr. Kovács Zoltán.

Diplomaátadó ünnepség

Fontos még megemlíteni, hogy Gasparetz András az utóbbi időben egyre nagyobb részt vállal az idén immáron XV. alkalommal megrendezésre kerülő Tímár László Tanulmányi Emlékverseny és Esettanulmányi Megoldó Versenyek szervezésében, az eset szakmai kidolgozásától kezdve a szponzorok toborzásán át, egészen a gyakorlati szakemberekből álló zsűri megnyeréséig. „Miután a szakmai zsűri nagyvállalatok vezetőiből áll, akik személyesen is részt vesznek a versenyeken, élő kapcsolat állhat fenn az iparági szereplők, az oktatási intézmény és a hallgatók között” – sorolja Gasparetz András érdemeit Kovács Zoltán. „Amit a díjjal visszaadtunk most, az csupán a töredéke mindannak, amit kaptunk tőle” – hangsúlyozta a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja.

A Pannónia Felsőoktatásáért díjról

A Pannon Egyetem szenátusa 2013-ban alapította a Pannónia Felsőoktatásáért díjat, a felsőoktatás megújításában, a hálózatfejlesztésben, megreformálásban végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként. A díjat ez idáig Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere, illetve Porga Gyula, Veszprém polgármestere, vehette át. 2016-ban pedig Gasparetz András, a MagiCom Kft. ügyvezető igazgatójának munkáját ismerték el.

Írta: Sebők Viktória

Sebők Viktória interjúja Gasparetz Andrással itt olvasható.>>>

Felelősen a gyakorlati oktatásért

Mintegy harminc éve tesz az oktatás fejlesztéséért Gasparetz András, a MagiCom Kft. ügyvezető igazgatója, akinek elkötelezettségét a Pannon Egyetem Pannónia Felsőoktatásáért díjjal jutalmazta.

– Ez idáig önkormányzati szereplők tevékenységét ismerték el a viszonylag „fiatalnak” számító díjjal, amelyet 2013-ban alapított a Pannon Egyetem szenátusa. Most azonban a gazdasági élet egyik elismert szereplőjeként vehette át az oklevelet. Mit jelent Ön számára az elismerés?

– Egyfajta pozitív megerősítés és visszajelzés számomra, hogy mind az a munka, amit végzek, milyen irányba halad. Az pedig mindenképpen meghatározza az elismerés súlyát, ha az ember olyan szervezetekkel tud együtt dolgozni, akik ezt a visszajelzést meg tudják adni. Számomra az ünnepséget különösen értékessé tette, hogy a Gazdaságtudományi Kar dékánjától Dr. Kovács Zoltántól vehettem át, aki annak idején témavezetőm volt, s azóta is jó kapcsolatot ápolunk. Hab volt a tortán, hogy az ünnepségen egy másik, általam nagyon tisztelt oktatónkat, Dr. Gaál Zoltán professzor urat az egyetemen kifejtett iskolateremtő, magas szintű tevékenységéért Professor Emeritus címmel jutalmazták. Az pedig, hogy a polgármesterek után kaptam díjat, azt gondolom, mutatja az Egyetem nyitási szándékát a gazdasági élet szereplői felé.

– Úgy tudom, hogy egyike volt azoknak a szakembereknek, akik elsőként járultak hozzá a gyakorlati oktatás fejlesztéséhez a Pannon Egyetemen.

– Az egyetemi éveim alatt is „nagyszájú” diák voltam, aki hangot adott annak, hogy az oktatásból hiányoznak a valós gyakorlati esetek. Miután az egyetemen végeztem, a Gazdaságtudományi Kar vezetése viccesen noszogatott, hogy nos, akkor itt a lehetőség, hogy az általam olyannyira hiányolt gyakorlati példákkal színesítsem az oktatást. 1987 körül lehetett, amikor egy-egy tantárgyhoz próbáltam becsempészni néhány esettanulmányt, kisebb előadásokat tartottam, a beadandó feladatokba pedig bevontam iparági szereplőket is. Ebből a törekvésemből fejlődött ki az a szerepem, hogy a gazdasági élet szereplői és az oktatási intézmények között egyfajta hídként funkcionáljak.

– A MagiCom Kft. cégvezetője, a Hétpecsét Információvédelmi Egyesület többször megválasztott elnöke, „Címzetes egyetemi docens” a Veszprémi Egyetemen, a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere által adományozott Kármán Tódor-díj tulajdonosa. Számtalan elismerése van már, még sem pihen a babérokon, milyen tervei vannak a jövőben?

– A jövőbeni terveim között szerepel, hogy tovább erősítem a kapcsolatot az iskolák és a gazdasági élet szereplői között, hiszen van még mit tenni. Emlékszem, hogy amikor a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség Képzési Csoport vezetőjeként az egyik első fecskeként kezdtem közös programokat szervezni szolgáltató központok és felsőfokú szakképzésben tanulók számára, sokan furcsán néztek rám. Ma már azonban világosan látszik, hogy nem egyedüli fecskeként ülök azon a bizonyos dróton. Egyre többen jönnek rá, hogy az oktatási intézmények szereplői és a piaci szereplők egymásra vannak utalva, ezért muszáj kommunikálniuk egymással.

Gasparetz András

– 2015. év elején kormányzati szinten elfogadták a duális képzés rendszerét, amelynek lényege, hogy tanulmányi szerződés keretében gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a hallgatók. Milyen lehetőségeket kínál a MagiCom Kft.?

– Bár a gyakorlati alapú, duális oktatási rendszert még nem érzem késznek, ennek ellenére nagy várakozással tekintünk elébe, s reméljük, hogy mind az oktatási intézmény, mind a hallgató, mind a munkáltató megtalálja benne saját magát. Munkáltatói oldalról komoly gondnak érzem, hogy nincs garancia arra, hogy a hallgató végül a tanulmányait finanszírozó cégnél marad, ha az megfelelő munkakört tud ajánlani.
A MagiCom olyan lehetőséget tud kínálni a hallgatóknak és az egyetemnek egyaránt, amely több, mint ami, egy átlagos kkv-ra jellemző. Rugalmasak tudunk lenni és a hallgatók számára azokat a feltételeket is tudjuk biztosítani, amelyet egy Y generációs munkahelytől elvárnak. Ez többek közt azt jelenti, hogy nálunk nemcsak papíron működnek az atipikus foglalkoztatási formák (például rugalmas és részmunkaidő vagy távmunka), illetve nem „szamárlétráztatjuk” a friss diplomásokat hosszú ideig, hanem viszonylag hamar felelősségteljes feladatokkal látjuk el őket.

– Hogyan kapcsolódik a MagiCom Kft. tevékenységéhez az ügyvezető oktatásban végzett tevékenysége?

– A MagiCom egy olyan kkv, amely cégként is ugyanazt az értékrendet tükrözi, mint amit a Pannon Egyetemen képviselek. Szerencsére kollégáim közül ma már többen vállalnak oktatási tevékenységet, így cégünk már 5 felsőoktatási intézményben „képviselt”. Hagyomány nálunk, hogy több fiatal kollégával dolgoztunk és dolgozunk, akik nálunk írták és írják a diplomamunkájukat. A budapesti irodánkban dolgozók 30 százaléka „gyakorlatos időszaka” után maradt nálunk és lett a csapatunk teljes értékű tagja.

– Kik azok a jelentős szponzorok, akik aktívan részt vesznek a programokban? A díj átadásakor hangsúlyozták, hogy más cégek felé is kapcsolatot létesít az egyetem számára. Ez hogyan képzelhető el a gyakorlatban?

– Magyar-magyar tolmácsként dolgozom, lehetne így is megfogalmazni. Érzékelem a cégek és az egyetem igényeit és lehetőségeit, aztán ahol látom a win-win helyzetet, ott megpróbálom a közvetítést, sokszor a fogalmakat tisztázva, a másik rendszerbe való szokásos eljárásokat megmutatva. Így szerepem volt az SAP Akadémia programjának a karon való bevezetésében, vagy a Generali Y generációs toborzásának előkészítésében.

A duális oktatás alapja a gyakorlat

2015 januárjában jelentették be, hogy elindul a duális képzés a felsőoktatásban. Akkor 21 intézmény 79 alapképzési szakán lehetett ezt a képzési rendszert választani. A duális oktatás lényege, hogy az egyetemi hallgatók miközben egyetemre járnak, párhuzamosan szakmailag minősített vállalkozásnál is gyakornokoskodnak fizetésért.

A Pannónia Felsőoktatásáért díjról

A Pannon Egyetem szenátusa 2013-ban alapította a Pannónia Felsőoktatásáért díjat, a felsőoktatás megújításában, a hálózatfejlesztésben, megreformálásban végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként. A díjat ez idáig Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere, illetve Porga Gyula, Veszprém polgármestere, vehette át. 2016-ban pedig Gasparetz András, a MagiCom Kft. ügyvezető igazgatójának munkáját ismerték el.

Írta: Sebők Viktória

Sebők Viktória interjúja Dr. Kovács Zoltánnal elérhető itt.>>>

Kitüntetések, díjak a GTK diplomaátadó ünnepségén – 2016. 02. 05.

KitüntetésKarunk Diplomaátadó ünnepsége 2016. február 5-én került megrendezésre Veszprémben, az egyetem Aulájában.

Az ünnepség keretében kitüntetéseket, elismeréseket adtak át:

  • Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként a Pannon Egyetem díszpolgára kitüntetésben részesült Dr. Gaál Zoltán, aki a Pannon Egyetem korábbi rektoraként elévülhetetlen érdemeket szerzett vezetői kvalitásai, stratégiai szemlélete és szervező munkássága révén az ötkarú egyetem megalapításában, és folyamatos fejlesztésében.
  • A Pannon Egyetem díszpolgára kitüntetést vette át Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki a hazai oktatás elkötelezett támogatója, aktívan közreműködik a szakképzés gyakorlati részének megszervezésében és korszerűsítésében, a duális képzés hazai beindításában.
  • Pannonia Award díjat vett át Dr. Horst Laubscher, a Menedzsment Intézet vendégoktatója, aki rendszeres meghívott oktatója a karnak, kurzusai hozzájárulnak a hallgatók nemzetközi szinten is jelentős eredményeihez.
  • Gasparetz András, a Magicom Kft. ügyvezető igazgatója Pannónia Felsőoktatásáért díjban részesült. Gasparetz András, címzetes egyetemi docens mint az egyetem öregdiákja, közel három évtizede támogatja az intézményt eszközökkel, tudással, pénzügyi források megteremtésével.
  • A Pannon Egyetem Szenátusa és rektora az egyetemen kifejtett iskolateremtő, magas szintű tevékenységéért a Professor Emeritus címet adományozta Dr. Gaál Zoltán nyugalmazott egyetemi tanárnak, az egyetem korábbi rektorának.
  • Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Rektori Dicséretben részesült Hock Lászlóné ügyintéző, az Oktatási Igazgatóság munkatársa.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Átadták a Pro Scientia és a Mestertanári aranyérmeket

Dr. Badics Judit

Dr. Badics Judit

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) záró eseményeként 2015. november 19-én átadták a Pro Scientia és a Mestertanári aranyérmeket. A Közgazdaságtudományi Szekcióban összesen négy-négy aranyérmet adtak át.

A Pro Scientia aranyérem a hallgatói tudományos kutatás legrangosabb elismerése. Olyan hallgatók pályázhatnak, akik OTDK I. hellyel rendelkeznek és e mellett publikációs tevékenységük is jelentős. A díjazottak egy-egy témavezetőt is megnevezhettek, akiket szintén díjaztak a két évente megrendezésre kerülő záró konferencián.

A négy odaítélhető díj közül két hallgatónk nyert Pro Scientia díjat:

  • Katona Attila Imre, témavezető: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
  • Kurbucz Marcell Tamás, témavezető: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

A mestertanári aranyérem odaítéléséhez a tehetséggondozás terén legalább 10 éves aktív és eredményes témavezetői és szervezői tevékenység szükséges.

2015-ben mestertanári kitüntetésben részesült:

  • Dr. Badics Judit, egyetemi docens, Közgazdaságtan Intézeti Tanszék.

A kitüntetésekhez szívből gratulálunk!

Címzetes egyetemi tanári cím Dr. Kovács Zoltánnak

Dr. Kovács Zoltán

Fotó: uni-corvinus.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanári címet adományozott Dr. Kovács Zoltánnak, Karunk dékánjának.

A kitüntetés átadására az intézmény Kitüntetésátadó Ünnepi Szenátusülésén került sor 2015. szeptember 24-én.

Dékán Úrnak ezúton is gratulálunk a megtisztelő címhez!

Címzetes egyetemi docensi cím Némethné Ruttner Annának

ACímzetes egyetemi docensi cím Pannon Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet adományozott Némethné Ruttner Annának. A díjat dr. Kocsis László, a Pannon Egyetem rektorhelyettese adta át a Gazdaságtudományi Kar tanévnyitó ünnepségén.

Némethné Ruttner Anna egyetemünk oktatási tevékenységébe 1987-ben kapcsolódott be, az Idegenforgalmi és szálloda és a Gazdálkodási szakon tartott számvitel és ellenőrzés jellegű tárgyakat. Az általa oktatott tárgyak köre jelentősen bővült, jelenleg a Gazdaságtudományi Karon, a Pénzügy és számvitel alapszakon, valamint a Számvitel mesterszakon közel 10 tantárgy keretében osztja meg szakmai tapasztalatait a hallgatókkal.

Némethné Ruttner Anna 1995-től dolgozik a Herendi Porcelánmanufaktúra Részvénytársaságnál, ahol 2012-től a számviteli terület mellett a pénzügyi terület irányítását is végzi. A Porcelánmanufaktúránál végzett feladatai mellett több kisebb cég könyvvizsgálatát is ellátta.

Az egyetemi oktatáson kívül számvitellel és adózással kapcsolatos előadásokat tartott és tart különböző szervezetek felkérésére, mint a Számviteli Szakemberek Egyesülete, Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ Kft.

A díjhoz ezúton is gratulálunk, munkájához továbbra is sok sikert kívánunk!

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett Dr. Kosztyán Zsoltnak

Kitüntetés Dr. Kosztyán ZsoltnakBalog Zoltán, Magyarország emberi erőforrások minisztere kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetést adományozott Dr. Kosztyán Zsoltnak, Karunk egyetemi docensének.

Kosztyán Zsoltnak korán megmutatkozott átlagon felüli intelligenciája, teherbírása és széles körű érdeklődése. Önálló gondolkodású, előre mutató ötletekkel rendelkező, szorgalmas, munkájára igényes oktató és kutató. Kutatási eredményeit számos fórumon különböző díjazások formájában is elismerték. Jelentős energiát fordít a tehetségek felkarolására, fejlődésük kibontakoztatására.

A díjat dr. Kocsis László, a Pannon Egyetem rektorhelyettese adta át a Gazdaságtudományi Kar tanévnyitó ünnepségén.

A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk, munkájához továbbra is sok sikert kívánunk!

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.