Nincs kategorizálva Archives - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
mobile menu icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

GTK-s hallgatók sikerei a XXXII. OTDK-n

otdt2Április 9-11 között 32. alkalommal rendezték meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. 2015-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola adott otthont e kiemelt jelentőségű rendezvénynek. Bár már nem a Közgazdaságtan Szekció a legnépesebb szekció, így is minden 9-edik dolgozatot a Közgazdaságtan Szekcióba neveztek. A 442 bemutatott dolgozatot 43 tagozatba sorolták. A szabályok szerint minden tagozatban egy első díj születhetett. A 43 első díjból kettőt a Pannon Egyetem hallgatói kaptak. A tagozatban bemutatott dolgozatok közül a dolgozatok 1/3-a kaphatott I-III. helyezést, és kevesebb, mint fele kaphatott valamilyen díjat, amibe már a különdíjak is beleszámítottak. Sokszor a különdíjak is nagyon értékesek voltak: két hallgatónk pl. publikációs lehetőséget kapott különdíjként a Vezetéstudomány c. folyóiratba.

Összesen 25 pályamunkát neveztünk a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karáról. Ebből összesen 21-en mutathatták be munkájukat. Ez a szám 18-cal kevesebb, mint 2013-ban, mégis nagyszerű hír, hogy a dolgozatok közül 10-en I-III díj valamelyikét szerezték meg a hallgatók. Különdíjakkal együtt pedig alig volt olyan Pannonos hallgató, aki ne kapott volna valamilyen elismerést.

A tagozatokat járva jó volt hallani a bírálók hallgatóink munkája iránt megmutatkozó elismerését. Jó volt hallani sokhelyütt az elismerőleg hangoztatott „veszprémi iskola” kifejezést.

A hallgatók részvételét a Nemzeti Tehetség Program NTP-OTDKR-14 kódú pályázata támogatta, ugyanakkor ez a pályázat utófinanszírozású, így nagyon köszönjük a Kar támogatását, amely lehetővé tette, hogy részt vehessünk a 32. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójában.

Következzenek a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatói eredményei:

I. díj: 2 db

 • 1. Katona Attila Imre: Kockázatalapú többtényezős szabályozó kártya kidolgozása a mérési bizonytalanság figyelembevételével: Termelés- és Szolgáltatásmenedzsment Tagozat – Konzulens: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
 • 2. Kurbucz Marcell Tamás: Projektek átfogó tervezésének és koordinálásának támogatása mátrixokkal: Vezetés, Szervezés I Tagozat – Konzulens: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

II. díj: 6 db

 • 1. Friedrich Nóra: Szállodák innovációs magatartásának és képességének vizsgálata – Kutatás a balatoni MSZÉSZ tagszállodái körében: Turizmus Gazdaságtan Tagozat – Konzulens: Gyurácz-Németh Petra
 • 2. Hegedűs Éva: A magyarországi közúti árufuvarozással és szállítmányozással foglalkozó vállalatok vizsgálata: Vezetés, Szervezés II tagozat – Konzulens: Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta
 • 3. Katona Attila Imre: A hallgatói preferenciák elemzése a gravitációs és logit modellek segítségével: Humán Erőforrás Gazdálkodás, Munkaerőpiac I Tagozat – Konzulensek: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, Neumanné Dr. Virág Ildikó
 • 4. Strack Flórián: A Béke – barlang gyógyturisztikai célú fejlesztése: Egészség-, Öko-, Gyógy-, Sportturizmus Tagozat – Konzulens: Priszinger Krisztina
 • 5. Szenteleki Cintia: Az érzelmi intelligencia, a munka-magánélet egyensúlya a munkahelyi életminőség vizsgálata a Pannon Egyetem hallgatói körében: Humán Erőforrás Gazdálkodás, Munkaerőpiac I tagozat – Konzulens: Komlósi Edit Mária
 • 6. Urbán Ákos: Az etnikai marketing jövőbeni lehetőségei Felvidéken, avagy a szlovákiai magyarság következő felnőtt generációjának nemzeti identitása és fogyasztói magatartása: Marketing – Fogyasztói Magatartás II tagozat – Konzulens: Sasné Dr. Grósz Annamária

III. díj: 2 db

 • 1. Rémesi Péter: Harmadfokú árdiszkrimináció hatása aszimmetrikus költségviszonyokkal rendelkező Stackelberg duopólium esetén: Makro-modellezés Tagozat – Konzulens: Dr. Badics Judit
 • 2. Friedrich Nóra – Horn Nikolett: Balatoni szállodák magatartásának vizsgálata: Turizmus – Fejlesztés Tagozat – Konzulens: Gyurácz-Németh Petra

Különdíj: 3 db

 • 1. Hegedűs Éva: A magyarországi közúti árufuvarozással és szállítmányozással foglalkozó vállalatok vizsgálata: Vezetés, Szervezés II Tagozat – Konzulens: Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta (Publikációs lehetőség: Vezetéstudomány)
 • 2. Sódli Anikó: A minőség és a fogyasztói elégedettség kérdései: Turizmus Gazdaságtan Tagozat – Konzulens: Gyurácz-Németh Petra
 • 3. Strelitz Andrea: A kockázatirányítás új dimenziói: Vezetés, Szervezés I Tagozat – Konzulens: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor (Publikációs lehetőség: Vezetéstudomány)

A hallgatóknak köszönjük a kiváló helytállást, valamint a konzulenseknek az áldozatos munkát és a felkészítést.

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
PE-GTK-KTDT elnök

Join the evenet here: https://www.facebook.com/events/650064671765468
Join the event by clicking HERE.

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (OMAA) pályázati felhívása 2015-re

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra.

Az ösztöndíjas program keretében, kutatói, egyetemi oktatói, PhD-hallgatói ausztriai ösztöndíjak pályázhatók meg.

Az együttműködés keretében felsőoktatási együttműködés, közös tudományos kutatási és felsőoktatási folyamatok lebonyolításának támogatására nyújtható be pályázat német nyelven.

Pályázati lehetőségek és határidők:

1. Rövid (3 napos) felsőoktatásban oktató, kutatói ösztöndíjakra: 2015-ben folyamatosan

2. Felsőoktatás oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjaira: 2015. március 15., május 15., október 30. és december 15.

3. Semester- Ösztöndíjak PhD-hallgatók részére: 2015. március 15. és október 30.

4. Osztrák-magyar együttműködési projektpályázatokra: 2015. március 15. és október 30.

A pályázatok teljes szövege megtalálható a http://www.omaa.hu honlapon

Információ az alapítvány titkárságán kérhető. E-mail: omaa@omaa.hu

Az Osztrák Magyar Akció Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma, www.emmi.gov.hu és a Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, www.bmwfw.gv.at támogatásával működik.

Clementine Diplomakupa 2015

Vegyél részt – és nyerj értékes díjakat – a Clementine Diplomakupán!

 • Marketing?
 • Aktuárius?
 • Szociológia?
 • Pszichológia?
 • Piackutatás?
 • Egyéb társadalomtudomány?
 • Gazdasági képzés?
 • Alkalmazott matematika?
 • Természettudomány?

Végezz összetett, komplex adatelemzést gyakorlati témákon, és nevezd be munkádat a Clementine Diplomakupára!

Jelentkezés

Részt vehetsz, ha megfelelsz az alábbi feltételeknek:

 • 2015 tavaszi félévében MSc, MA, vagy BSc, BA fokozatú diplomamunkát készítesz és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezel a 2014/2015-ös tanévre
 • Adatelemzést végzel benne az IBM SPSS termékek valamelyikével (Statistics, Modeler (Clementine), Amos, stb.)
 • Az elemzési téma gyakorlati, praktikus szempontból érdekes, akár üzleti, vagy tudományos ismérvek szerint
 • Tervezett diplomamunkád rövid leírásával jelentkezel 2015. február 20-ig a http://www.clementine.hu/diplomakupa oldalon

A jelentkezés során jelezheted, hogy segítséget, konzultációt, vagy szoftvert szeretnél a munkádhoz, esetleg egy külső konzulens segítségét vagy akár elemzési téma támogatást vársz a szervezőktől. Ezt a jelentkezés sorrendje, és kapacitás függvényében tudják vállalni.

Jelentkezésedet 2015. március 13-ig elbírálják és értesítenek, ezután pedig már nincs más hátra minthogy a legjobb tudásod szerint elkészítsd a szakdolgozatod, amelyet május 18-ig kell beküldened!

Eredményhirdetés

A beadott szakdolgozatokat szakmai zsűri bírálja el, mely a Clementine Consulting szakértőin kívül az adatbányászati, adatelemzési, piackutatási és kockázatkezelési szakmák képviselőiből áll.

A kupán idén is lesz szóbeli forduló, melyre a legjobb 6 dolgozat jut tovább. A szóbeli fordulóba jutásról 2015. május 29-ig értesítik az indulókat, a szóbeli fordulóval egybekötött eredményhirdetést pedig 2015. június 4-re tervezik.

Díjazás

A nyertes munkát beadó hallgatók egy fizetett gyakornoki státuszhoz juthatnak, majd előadhatják munkájukat és eredményeiket az SPSS Nyári Iskolán.

A nyertesek összesen 500 000 Ft gyakornoki státuszhoz, és 1 000 000 Ft értékű SPSS termék tanfolyamokhoz juthatnak!

* A feltételek, díjazás és határidők változtatásának jogát – a beérkező pályázatok számától függően – a szervezők fenntartják.

Francia Nyelvi Világfórum

222015. július 20-23. között Liège-ben megrendezésre kerül a második Francia Nyelvi Világfórum, melyre 18 és 35 év közötti résztvevőket várnak. A fórum az alábbi öt fő témakör köré szerveződik: 1.) oktatás; 2.) gazdaság; 3.) kultúra; 4.) a nyelv és kreativitás kapcsolata; 5.) az állampolgári részvétel. Az említett témákban megvalósult innovatív projektek francia nyelven kerülnek bemutatásra a három napos rendezvényen, mely egyben vitafórumoknak, workshopoknak is teret ad. A jelentkezés feltétele: valamelyik témához kötődő kreatív projektet francia nyelven kell bemutatni a 18-35 év közötti résztvevőnek.

A fórum lehetőséget adhat magyar fiatalok számára különböző innovatív projektjeik és kutatási eredményeik bemutatására egy nemzetközi fórumon. A rendezvényre 2014. december 15-ig lehet jelentkezni az innovatív projektek rövid leírásával az alábbi weboldalon keresztül: http://www.forumfrancophonie.org/content/le-forum

Alább olvasható a francia nyelvű jelentkezésre szóló felhívás.

Participez !

Du 20 au 23 juillet 2015, le monde de la créativité francophone se réunira à Liège à l’occasion du 2e Forum mondial de la langue française.
Le Forum est conçu comme une expérience dynamique à vivre de plusieurs manières :
· Des ateliers, des lab fabs et des expositions pour apprendre, se former, faire ensemble et co-construire ;
· Des conférences et des débats pour réfléchir, analyser, diffuser des idées nouvelles ;
· Un espace de réseautage dédié aux échanges et à la rencontre.

Vous aimez et parlez la langue française, et elle est au cœur de votre démarche ; vous êtes âgé(e) de 18 à 35 ans et impliqué(e) dans un projet créatif  et innovant? Ou vous souhaitez présenter les activités de votre association, de votre organisation ou de votre entreprise ? Le Forum s’adresse aux entrepreneurs/euses ou futurs entrepreneurs/euses, enseignant(e)s, chercheurs/euses, étudiant(e)s, artistes…et plus généralement à tous ceux qui font bouger les lignes traditionnelles dans et autour de leur domaine d’activité.
Le Forum propose cinq axes de travail : l’éducation, l’économie, la culture et les industries culturelles, la relation entre langue et créativité et la participation citoyenne.

Participez au Forum selon un des trois modes ci-dessous :
· Rejoignez-nous en nous proposant dès maintenant votre projet autour du thème de la « francophonie créative » selon l’espace qui vous convient (ateliers, lab fabs, expositions, conférences, débats) et dans l’un des 5 axes.
· Inscrivez-vous à un hackathon “HackXplore de l’audiovisuel” ou à des rencontres d’entreprises Nord-Sud “Francollia”.
· Participez à un ou plusieurs axes qui vous intéressent.

Vous pouvez, dès à présent, vous inscrire à ce laboratoire d’innovation et de création ! Nous vous invitons à poser votre candidature avant le 15 décembre 2014 ! Vous serez avertis par courriel dans le courant du mois de février 2015 de la décision prise quant à votre candidature. Un hackathon audiovisuel et des rencontres d’entreprises Francollia sont également prévus et feront l’objet d’un appel particulier.
See more at: http://www.forumfrancophonie.org/content/participez#cond

IV. KÁMFOR (Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozója)

A Magyar Közgazdasági Társaság idén is megszervezi a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozóját, a KÁMFOR-t.

10469832_1068275256523254_8484675315280553808_n

Az idei, IV. KÁMFOR-nak 2014. november 14. és 16. között a magyar-szerb határon lévő Palicsi-tó partján fekvő Park Hotel ad otthont, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság, az MKT és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója szervezésében.

A rendezvény fő témáját a Kárpát-medence Gazdasági Térség üzleti és exportlehetőségei adják.

A felkért előadók között szerepel többek között a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára, Baráth Etele, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja és Korhecz Tamás, a szerbiai Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.

További információ és regisztráció a www.kamfor.eu oldalon és a Facebookon: https://www.facebook.com/kamfortalalkozo.

AON Hewitt Diákpályázat

Neked számít, hol fogsz dolgozni 10 év múlva? Vedd a kezedbe az irányítást, alakítsd Te a jövőd, a jövő munkahelyét!

A jövőt idéző kreatív ötleteidet október 31-ig várják. A pályázatról további részleteket ide kattintva olvashatsz.

Legyél Te is a nyertes pályázók egyike, aki a jövő munkavállalója, vezetője és az Y-Z generáció képviselőjeként véleményeddel aktívan hozzájárulhatsz és részt vehetsz az Aon Hewitt által szervezett Next HouR 2025 konferencián. Az esemény a magyar és külföldi CEO-kkal, HR vezetőkkel és diákokkal való közös ötletelés záró rendezvénye, az év HR konferenciája.

Capture

ERASMUS+ tájékoztató előadás

tajekoztato_eloadas_erasmus_2014_szeptember2

Az ERASMUS+ részleteit itt olvashatod.

ERASMUS+ hallgatói mobilitás pályázat

youth-erasmus

Ismét kiírásra került a jól ismert ERASMUS+ hallgatói tanulmányi mobilitás pályázat. A program keretében ösztöndíjas külföldi résztanulmányokra jelentkezhetsz.

A pályázat beadásának határideje: 2014. szeptember 18.  (14.00 óra)
A pályázat beadásának helye: Külső Kapcsolatok Irodája, „B” épület fszt.
Információk: http://erasmus.vein.hu/projekt_csoport//

A jelenlegi pályázati időszakban több mint 120 hallgatói hely egyikére pályázhatsz.
A Gazdaságtudományi Kar hallgatói számára elérhető helyek listájáért kattints ide.

Hasznos dokumentumok:

Pályázati kiírás hallgatói mobilitásra
Hallgatói helyek listája a Gazdaságtudományi Karon
ERASMUS+ jelentkezés lépésről lépésre

További információk:
GTK partnerintézményekkel, tanulmányi és általános kérdésekkel kapcsolatban: Huják Janka, nemzetközi referens, Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok Központ, janka.hujak@gtk.uni-pannon.hu
Pályázat benyújtásával, adminisztrációjával kapcsolatban: Lukács Judit, Intézményi Erasmus Koordinátor, erasmus@almos.uni-pannon.hu
Erasmus hallgatói élettel kapcsolatban: Mészáros Bence, HÖK Külügyi Bizottság, president@veszprem.esn.hu

Korábbi Erasmus hallgatók élményei:
http://www.gtk.uni-pannon.hu/tag/erasmus

TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS
A programról és a pályázat részleteiről tájékoztató előadást tartunk az alábbi időpontokban:
– szeptember 9-én (kedd) 13.30-kor az A/122 teremben
– szeptember 11-én (csütörtök) 9.30-kor az A/122 teremben

Bemutatkozik pertnerünk, a University of Derby

presentation_university_of_derby_buxton

<<<

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.