Szeretnél hiteles és hatékony tréner lenni? Megterveznéd és lebonyolítanád a vállalaton belüli kompetencia-fejlesztő tréningeket? Válaszd a humán- és szervezetfejlesztő tréner szakirányú továbbképzést! Jelentkezz 2024. augusztus 31-ig!

Humán- és szervezetfejlesztő tréner szakirányú továbbképzés

„Hogyan lehetnék hiteles és hatékony tréner?” „HR részlegen dolgozom kis-, közepes-, nagyvállalatnál, és szeretném megtervezni és lebonyolítani a vállalaton belüli kompetencia-fejlesztő tréningeket. Hogyan kezdjem el?” „Trénerként szeretnék dolgozni és gyakorlatot szerezni, de hol tudok gyorsan és kiváló szakemberektől tanulni?” Ha ilyen, és ehhez hasonló kérdések foglalkoztatnak, akkor a humán- és szervezetfejlesztő tréner szakirányú továbbképzés Neked szól.

Mi is az a Humán- és szervezetfejlesztő tréner posztgraduális képzés?


“Arra a kérdésre, hogy melyek a Humán- és szervezetfejlesztő tréner posztgraduális képzésünk erősségei, a következőket emelném ki. Először is a képzés elkezdéséhez elegendő egy bármely szakon szerzett alapdiploma, a végzettséggel pedig kis-, közép-, nagyvállalat belső trénereként vagy egyéni vállalkozó trénerként is helyt lehet állni. Segít testre szabni a tréneri kompetenciákat, ezáltal minden végzett szakember megtalálhatja a tréneri egyéniségét, módszertani erejét és képességét egy tréning megtervezésétől a levezetéséig. Egy rendkívül gyakorlatorientált képzésről van szó, több évtizedes tapasztalattal rendelkező hiteles oktatókkal és trénerekkel. Aki a gyakorlatból jön, ő is tud új módszereket, tudást elsajátítatni. A frontális oktatás helyett az ’aha’ érzések és a csoportos tanulás kerül előtérbe, továbbá elkészül egy portfólió, ami segít az egész tréneri folyamatot értelmezni.”Dr. Kővári Edit, a Humán- és szervezetfejlesztő tréner képzés szakfelelőse


Kérdezz-felelek, avagy hasznos infók a Humán- és szervezetfejlesztő tréner képzésről


További információért kattints a nyilakra!

A következő képzés kezdete, jelentkezési időszak
Kezdés: 2024. szeptember Jelentkezési időszak: 2024. május 1 – augusztus 31.
A képzés célja

A folyamatosan változó hazai és nemzetközi gazdasági és piaci környezet változásaihoz igazodva olyan tréner szakemberek képzésére és fejlesztésére van szükség, akik az élethosszig tartó tanulás, folyamatos szakmai fejlődés irányelveit követik. A munkaerő képzése, fejlesztése, a munkaerő megtartásának egyik alappillére. A szervezet számára megfelelő tréningek menedzselése mind a menedzsment tagjainak, mind az ezzel foglalkozó szakembereknek olyan feladatot jelent, aminek megvalósítása csak a naprakész módszertani ismeretekkel, elméleti és gyakorlati naprakész tudással megvalósítható. A tréningeket, fejlesztéseket olyan szakembereknek kell végezniük, akik képesek a fentiek alkalmazására. Olyan szakemberekre van szükség, akik képesek a szervezeteknek, piaci igényeknek megfelelő tréningeket szakmai elvek alapján menedzselni és folyamatosan fejleszteni azokat.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a tréner szakmához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel és készségekkel, amely egyaránt alkalmazható az állami és piaci szféra szegmenseiben. A képzés kiemelt hangsúlyt fordít az általános- és személyiségpszichológiára, szociálpszichológiára, az önismeret fejlesztésére, a tréneri mesterség megismerésére, valamint a tréneri módszertan elsajátítására. A képzés célul tűzi ki továbbá, hogy a végzett szakemberek ismerjék a tréner szakma legújabb trendjeit és irányait mindezek által is biztosítva annak lehetőségét, hogy minél több, a hazai és nemzetközi irányelveknek megfelelő tréning, szakmai képzés váljon valóra a hazai és nemzetközi folyamatok fejlesztése érdekében.

Mit ad a képzés a HR vezetőknek, HR munkatársaknak?
– A trénerré válás útját, a tréneri szerep megkülönböztetését más HR szereptől és feladatoktól
– Pszichológiai alapismereteket és mély önismeretet, mely nélkülözhetetlen a hiteles trénerré válásban
– Sikeresen használható tréning gyakorlatokat, módszereket és technikákat
– Kommunikációs ismereteket és gyakorlati technikákat
– Az egymástól tanulás élményét
Miért érdemes a mi képzésünket választani?
– A humán- és szervezetfejlesztő tréner szak ötvözi a jól bevált és legfrissebb tréneri módszereket és technikákat
– Nagy hangsúlyt fektet a szakmai önismeretre, önreflexióra
– Sajátélményű gyakorlatokon keresztül fejleszti a résztvevők tréneri kompetenciáit, tudatosságát, szakmai és módszertani ismereteit
– A tudományos kutatások és eredmények maximális gyakorlattal párosulnak
– Az oktatói gárda a saját területükön kiemelkedő elméleti és/vagy tapasztalati szakemberekből, magyar és nemzetközi környezetben több évtizede gyakorló trénerekből áll
Kiket várunk?
humán- és szervezetfejlesztő tréner képzésre jelentkezhet az, aki bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) oklevelet szerzett.
Jelentkezés módja, feltétele
Felvételi vizsga nincs.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, mely letölthető itt. >>>
Képzési idő
A képzés ideje 2 félév.
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
A képzésben 60 kreditet kell megszerezni.
A képzés költségei
A képzésben való részvétel önköltséges.
A részvételi díj egy félévre: 300.000 Ft
Képzési rend
Oktatási napok: többségében szombati napokon 9:00-tól (egyes esetekben péntek délután 14:30-tól)
Tanterv

Alapozó tárgyak: Személyiséglélektani alapismeretek, Szociálpszichológia, Tréneri módszertan

Szakmai törzsanyag:Önismeret, Tréneri mesterség, Prezentációs készségek fejlesztése, Szervezeti magatartás és vezetés, Konfliktuskezelés és asszertív kommunikáció a tréneri munkában, Személyes márkaépítés, Digitális tréning, Vizsgatréning

Vizsgatréning
A Vizsgatréning részben írásosan is megjelenő, alkotó jellegű, gyakorlatorientált, problémamegoldó szakmai feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető irányításával megoldható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére. A hallgató a vizsgakonzultáció alatt készíti el a portfóliót, és azt nyújtja be a vizsgatréning előtt, mint a vizsgatréning egyik vizsgafeladata. A vizsgatréningen a vizsgázónak egy tréninggyakorlatot kell bemutatnia 20 percben.
Végzettség

Az oklevélben szereplő végzettség:
Humán- és szervezetfejlesztő tréner / Human and organizational development trainer

Garancia a minőségre
  1. A kar a Felsőoktatási Minőségi Díj 2008. évi díjazottja.
  2. A kar az AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business tagja.
  3. A kar Közép-Európában elsőként érdemelte ki az elismerő IPSERA Egyetemi Kiválósági Központ (Academic Centre of Excellence) címet.

A jelentkezési lap letölthető itt!>>>

Az első végzett humán- és szervezetfejlesztő tréner évfolyam

Humán- és szervezetfejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szak – További információ

Dr. Kővári Edit
szakfelelős
Tel: +36 88 624 – 188
email: kovari.edit@gtk.uni-pannon.hu


Kovács Edit
oktatási referens
Tel: +36 88 624 – 110
email: bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu