Gyakorlati tudást szeretnél a turisztikai projektek terén? Azonnal használnád az információkat, melyeket a képzés során megtanultál? A turisztikai projektmenedzser szakközgazdász/tanácsadó posztgraduális képzés ideális választás számodra.

Turisztikai projektmenedzser szakirányú továbbképzés

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar turisztikai projektmenedzser szakközgazdász/tanácsadó szakirányú továbbképzésének célja, hogy olyan gyakorlatorientált ismereteket nyújtson a képzésben résztvevők számára, melyek segítségével azonnal fejleszteni tudják a saját turisztikai projektjeik hatékonyságát, illetve a napjainkban jellemző, gyakori környezeti változásokra azonnal reagáló, turizmusban működő vállalkozásaik hosszú távú fenntartása is sikeresebb lesz.

Az interaktív képzésen naprakész és gyakorlatorientált ismereteket szerezhetsz a téma országosan és – az ország turizmusában kiemelt szerepet játszó – Balaton régióban elismert szakértőitől!


Az élethosszig tartó tanulás és a folyamatos megújulás olyan szakemberek meglétét követeli meg, akik a munkahelyükön egy modern, úgynevezett projekt szemléletben tudnak gondolkodni és cselekedni. A turizmus szektor jelenleg kifejezetten nagy kihívás elé állítja a vállalkozásokat és a munkavállalókat, valamint a szektorral szoros együttműködésben dolgozókat is, melyek a szokásos módszerek helyett rugalmasabb megoldásokat követelnek meg.

Ma még lényegesebb a turizmus iránti elkötelezettség, a fejlesztési programok ismerete, a turisztikai desztinációk és a vállalatok fejlődésének elősegítése. Olyan szakemberekre van szükség, akik a turisztikai projekteket képesek az ország, a desztináció és a vállalkozás érdekei szempontjából felhasználni, a piaci igényeknek megfelelő szolgáltatásokat létrehozni, és a pályázati projekteket szakmai elvek alapján menedzselni. A képzett szakemberek a turizmus fejlesztési, együttműködési trendjei mellett rendelkeznek a szükséges projektmenedzseri szakmai kompetenciákkal, ismerik a projekteket, ezek finanszírozását, kommunikációját, valamint a megvalósítási követelményeket is.

Miért ajánlják oktatóink a képzést?

Hallgatóink véleménye a képzésről:


További információért kattints a nyilakra!

A képzés célja és a végzettséggel betölthető pozíciók

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik és értik a globális és az európai turizmus-gazdaság alapvető jellemzőit és trendjeit, Magyarország pozícióját a világ turisztikai térképén, Magyarország turizmusának jellemzőit és trendjeit, a magyar turizmusfejlesztési stratégiát és turizmuspolitikát, valamint a turizmus-fejlesztés intézményeit és azok felelősségét, mozgásterét, továbbá a magyar turizmus meghatározó turisztikai fejlesztési programjait. Elkötelezettek a települések, térségek turizmus-fejlesztési képességének erősítése iránt, Magyarország, mint turisztikai márka és a hazai desztinációk, mint turisztikai márkák pozícionálása iránt, a minőség iránt, egy fenntartható, az erőforrásokkal felelősen gazdálkodó turizmus működtetése iránt.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a turisztikai projektek menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel és készségekkel, képesek a turisztikai területen működő szervezetek fejlesztési projektjeinek magas színvonalú tervezésére, előkészítésére, megvalósítására, valamint az eredmények fenntartásához szükséges tevékenységek ellátására. A képzés célul tűzi ki továbbá, hogy a végzett szakemberek a turisztikai együttműködések, fejlesztési irányok, trendek mellett ismerjék a sikeres projektmenedzsment ismérveit, lebonyolításuk mikéntjét és az eredmények további hasznosításának lehetőségeit annak érdekében, hogy minél több és előre mutatóbb turisztikai projekt szülessen, az ország, a desztinációk és a vállalkozások fejlesztése érdekében.

Mit ad a képzés a turisztikai szakembereknek?
– Projektismereket
– Vezetői ismereteket
– Eredményesség-fejlesztést
– Pályázatokkal kapcsolatos információkat
– Fejlesztési trendek és gyakorlatok ismeretét
– Kreatív ötletek kifejlesztését
Mit ad a képzés a jövőben turisztikai projektekkel foglalkozni kívánóknak?
– Turisztikai projektek jellemzőinek ismeretét
– Turisztikai trendek alakulásának ismeretét
– Szolgáltatások turisztikai fejlesztésének lehetőségeit
– Turisztikai projektek sikerének, eredményességének fejlesztését
– Turisztikai együttműködések jellemzőinek feltérképezését.
Kiket várunk?

A képzésre várjuk idegenvezetők, szállodák, utazási irodák, rendezvényszervező cégek, fürdők, TDM, attrakciók illetve állami, közigazgatási szervek, önkormányzatok azon munkatársait, akiknek projektekkel kapcsolatos feladataik vannak, illetve vezető szerepet töltenek be a vállalat vagy intézmény projekttevékenységeiben.

Szintén várjuk azokat a jelenkezőket, akik a jövőben turisztikai projektekbe kívánnak bekapcsolódni, illetve megismerni ezek felépítését, működését és sikerességüket, eredményességüket növelni.

A turisztikai projektmenedzser tanácsadó képzésre jelentkezhet, aki bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) oklevelet szerzett.

A turisztikai projektmenedzser szakközgazdász képzésre jelentkezhet, aki gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevelet és közgazdász szakképzettséget.

Képzési idő
A képzés ideje 2 félév.
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
A képzésben 60 kreditet kell megszerezni.
Tanterv

1. félév: Turisztikai projekt pénzügyek, Innovációmenedzsment, Marketingtervezés a turizmusban, Turisztikai trendek, Projektmenedzsment, Tárgyalástechnika, Turizmusfejlesztés, Turisztikai együttműködések

2. félév: Fenntartható projektek, Pályázatmenedzsment, Alkalmazott piackutatás, Turisztikai projekt esettanulmányok, Szolgáltatásfejlesztés a turizmusban, Komplex eredményességfejlesztési tréning, Szakdolgozat

Szakdolgozat
A szakdolgozat írásosan is megjelenő, alkotó jellegű, gyakorlatorientált, problémamegoldó szakmai feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető irányításával megoldható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.
Végzettség
Az oklevélben szereplő végzettség:
– Turisztikai projektmenedzser szakközgazdász / Economist in Tourism Project Management
– Turisztikai projektmenedzser tanácsadó / Consultant in Tourism Project Management
Garancia a minőségre
  1. A kar a Felsőoktatási Minőségi Díj 2008. évi díjazottja.
  2. A kar az AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business tagja.
  3. A kar Közép-Európában elsőként érdemelte ki az elismerő IPSERA Egyetemi Kiválósági Központ (Academic Centre of Excellence) címet.

Megkérdeztük oktatóinkat, hogy ha csak néhány szóval jellemeznék képzést, melyek lennének azok:

Milyen tantárgyak vannak a képzésen? Oktatóink elmondják:

Turisztikai projektmenedzser szakközgazdász/tanácsadó szakirányú továbbképzés – További információ:

Dr. Gyurácz-Németh Petra egyetemi docens
Tel: +36 88 624 – 206
email: nemeth.petra@gtk.uni-pannon.hu