december 2015 - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
mobile menu icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

OTKA pályázatot nyert a Marketing Intézeti Tanszék

MarketingA Marketing Intézeti Tanszék elnyerte a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal Kutatás-fejlesztési Főosztálya által meghirdetett 3 éves OTKA alapkutatási pályázatot. Különösen értékes eredményként tekinthetünk erre a sikerre, mivel ez a közgazdasági szekcióban rajtunk kívül egyetlen budapesti egyetemi tanszéknek sikerült.

A preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes kutatása című projekt Pannon Egyetemi kutatóműhellyel valósul meg és a kutatásba további két budapesti intézmény, a BME Ergonómia Tanszéke és a BGF Kutatóközpontja kapcsolódik be. A Pannon Egyetem részéről Prof. Dr. Veres Zoltán kutatásvezető, Dr. Bátor Attila, Hargitai Dávid, Pethő Beáta (doktorhallgató) és Liska Fanny (Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakos hallgató) vesz részt a programban.

A projekt kutatási célkitűzése: a fogyasztói preferenciák inkonzisztenciáinak megfigyelése különböző döntési helyzetekben. Kísérletes kutatási programunk két modulból áll. Az elsőben laborkörülmények között figyeljük meg a kísérleti személyek preferenciáit különböző komplexitású termékek esetén. A második modul bolti (in-store) körülmények között vizsgálja a POS stimulusok preferencia-moderáló hatását.

Záróvizsga időpontok (2015/2016. I. félév)

Kedves Végzősök!

Alig, hogy elkezdődött a szemeszter, már túl is vagyunk a felén, és lassan itt a vizsgaidőszak is a záróvizsgákkal együtt. Segítségképpen összegyűjtöttük Nektek az időpontokat, hogy tudjatok előre tervezni.

Közgazdaságtan Intézeti Tanszék

 • Alkalmazott közgazdaságtan alapszak:
  • 2015. december 17. – (alapszakosoknak, akik 2016 februárjában induló mesterszakra jelentkeznek)
  • 2016. január 11.
 • Közgazdasági elemző mesterszak: 2016. január 11.

Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék

 • Nemzetközi gazdálkodási alapszak:
  • 2015. december 17. (alapszakosoknak, akik 2016 februárjában induló mesterszakra jelentkeznek)
  • 2016. január 20.
 • Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés: 2016. január 20.
 • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak: 2016. január 20.

Számvitel és Controlling Intézeti Tanszék

 • Pénzügy és számvitel alapszak: 2015. december 18. (péntek) – (alapszakosoknak, akik 2016 februárjában induló mesterszakra jelentkeznek)
 • Pénzügy és számvitel alapszak: 2016. január 13-14-15. (szerda-csütörtök-péntek)
 • Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés: 2016. január 13-14-15. (szerda-csütörtök-péntek)
 • Számvitel mesterszak: 2016. január 13-14-15. (szerda-csütörtök-péntek)

Menedzsment Intézet

 • 2015. december 17. délelőtt: Emberi erőforrások alapszak nappali és levelező tagozat szakdolgozat-védés
 • 2015. december 17. délután: Műszaki menedzser alapszak nappali és levelező tagozat szakdolgozat-védés
 • 2015. december 18. délelőtt: Emberi erőforrások alapszak nappali és levelező tagozat záróvizsga
 • 2015. december 18. délután: Műszaki menedzser alapszak nappali és levelező tagozat záróvizsga
 • 2016. január 6. délelőtt: Műszaki menedzser egyetemi szak diplomadolgozat-védés
 • 2016. január 6. délelőtt: Humán erőforrás menedzser szak diplomadolgozat-védés
 • 2016. január 6. délután: Műszaki menedzser egyetemi szak záróvizsga
 • 2016. január 6. délután: Humán erőforrás menedzser szak záróvizsga
 • 2016. január 6. délelőtt: Emberi erőforrások FOX záródolgozat-védés
 • 2016. január 6. délután: Emberi erőforrások FOX záróvizsga
 • 2016. január 7-8-9: Mesterszakok MBA, vezetés és szervezés, logisztikai menedzsment, műszaki menedzser nappali és levelező tagozat diplomadolgozat-védés és záróvizsga
 • 2016. január 18.: Minőségügyi szakmérnöki szak, MBA ( régi kifutó) szak, menedzser szakmérnöki szak diplomadolgozat-védés és záróvizsga

Turizmus Intézeti Tanszék

 • Turizmus-vendéglátás alapképzési szak és Idegenforgalmi és szálloda szak:
  • 2015. december 21. (hétfő) 09.00 órai kezdéssel (alapszakosoknak, akik 2016 februárjában induló mesterszakra jelentkeznek)
  • 2016. január 11-12 (hétfő és kedd) 09.00 órai kezdéssel
 • Turizmus- menedzsment mesterképzési szak: 2016. január 13. (szerda) 09.00 órai kezdéssel
 • Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (FOX): 2016. január 14. (csütörtök) 09.00 órai kezdéssel

Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék

 • 2015. december 17. (alapszakosoknak, akik 2016 februárjában induló mesterszakra jelentkeznek)
 • 2016. január 19-20.

Mindenkinek jó tanulást és sok szerencsét kívánunk!

Beszámoló a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar oktatóinak és a Helyben a Hely(i)ért kezdeményezés tagjainak részvételéről a Bakony Expón

Bakony ExpoA Bakony Expó a helyi, bakonyi ízek vására, amely Veszprém és környékének kistermelői számára nyújt lehetőséget a bemutatkozásra. A nagyközönséget, a lehetséges vásárlókat és a termelőket kapcsolja össze egy közvetlen, baráti hangulatú eseményen.

Idén már második alkalommal került megrendezésre az esemény, melyen a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara is képviseltette magát, mind oktatói, mind pedig hallgatói részvétellel. A megjelenés célja volt a látogató közönség azon részének a tájékoztatása, akik potenciálisan a hallgatóink lehetnek. A tájékoztatásban a kar részéről 15 oktató és demonstrátor vett részt. A Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék részéről: Dr. Molnár Tamás, Dániel Zoltán András, Szőke Viktória (demonstrátor), Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória; a Számvitel és Controlling Intézeti Tanszék részéről: Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin, Rochlitzné Sajben Ágnes; Zaránd Szilvia (demonstrátor) a Marketing Intézeti Tanszék részéről: Prof. Dr. Veres Zoltán, Dr. Bátor Attila; a Turizmus Intézeti Tanszék részéről: Dr. Raffay Ágnes, Dr. Horváth Zoltán; a Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék részéről: Neumanné Dr. Virág Ildikó, Marton Ádám (demonstrátor); a Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék részéről Dr. Hegedűs Csaba; a Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék részéről Bollók Attiláné (mesterszakos hallgatói ügyek), valamint a Kommunikációs Központ vezetője, Vajda Tünde vettek részt az eseményen.

Bakony ExpoMindazonáltal a kar oktatóiból és hallgatóiból álló kezdeményezés, a Helyben a Hely(i)ért csoport is jelen volt a II. Bakony Expón. A szervezők segítségére voltunk mind a látogatók, mind pedig a kiállítók véleményének felmérésében. Az Expó szervezői részéről érkezett a felkérés a Helyben a Hely(i)ért kezdeményezés vezetőjéhez, Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktóriához (PE GTK, adjunktus). Az előkészületek és a megvalósítás a kezdeményezés névadója, Molnár Gábor (gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató) hatékony együttműködésével valósult meg. A kezdeményezés tagjai a GTK részéről Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória és Dániel Zoltán András oktatókból, valamint a kar 27 aktívan együttműködő hallgatójából áll. Az Expón 1600 látogatóval készítettünk rövid, 182 látogatóval pedig részletes interjút, valamint a kiállítók közül 112-vel szintén részletes kérdőíveket vettünk fel.

A Helyben a Hely(i)ért a helyi értékek, a helyben előállított termékek felkutatásával, településkutatással, szűkebb értelemben falukutatással foglalkozik. A közel egy éve működő, számos terepmunkát a háta mögött tudó kezdeményezés, mint a Pannon Egyetem önállóan szerveződött helyi terméke képviseli mind az Egyetem, mind pedig a Kar harmadik missziós tevékenységének felkarolását, megvalósítását. Kutatásai révén bekapcsolódik a környező települések és alulról jövő kezdeményezések életébe, programjainak megvalósításába, valamint problémáinak megoldásába.

Logisztika órán vendégeink voltak a Polgármesteri Hivatalból

Veszprém közlekedés2015. november 23-án Logisztika II. óra keretében a Gazdaságtudományi Kar vendége volt Porga Gyula, Veszprém város polgármestere és Kovács Zoltán a Városüzemeltetési Iroda vezetője. Az alábbiakban Liska Fanny, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakos hallgató beszámolója olvasható a látogatásról.

“2015. november 23-án Logisztika II. óra keretében vendégünk volt Porga Gyula, Veszprém város polgármestere és Kovács Zoltán, a Városüzemeltetési Iroda vezetője.

A találkozó apropója a tervezett intermodális pályaudvar építése volt, ám ezen kívül több más, a város közlekedését érintő témakör is felmerült. Négy előadást hallgattak meg a városvezetéstől érkezett vendégeink, majd elmondták véleményüket a kérdéskörben és meghallgatták a hallgatók javaslatait is.

Szó volt a belváros kiskereskedelmi egységeinek áruellátásáról, amelyre két szemléletes megoldási javaslatot mutatott be Bangó Zsófia “Citylogisztika Veszprémben” című előadásában. Ennek kapcsán főként a Kossuth utcán lévő üzletek áruellátási folyamatairól beszélgettünk. Németh Tamás “A tervezett veszprémi intermodális pályaudvar előzetes hatástanulmánya” címmel készített előadást, kérdőíves felmérés alapján. Szó esett ennek a fejlesztésnek az előnyeiről és a város lakóival történő elfogadtatás nehézségeiről. Sokat beszéltünk a helyi buszközlekedés fejlesztési lehetőségeiről, kiemelve az útvonalak optimalizálásának és az utastájékoztatás korszerűsítésének fontosságát. Nagy Viktória jóvoltából megismerhettük, hogy milyen körforgalom típusok léteznek, majd Magda Petra “Veszprém belvárosi közlekedésének fejlesztési lehetőségei” című TDK munkáját bemutatva szimulációkkal szemléltette, hogy a McDonald’s és a Csolnoky Ferenc Kórház előtti lámpás kereszteződés forgalmát hogyan lehetne gördülékenyebbé tenni, két körforgalom segítségével.

Rendkívül élénk eszmecsere bontakozott ki az előadások kapcsán. Polgármester úr közvetlensége és érdeklődése a hallgatók nézőpontja és véleménye iránt nagyon megtisztelő volt. Mindkét vendégünk felajánlotta, hogy az önkormányzat bármikor szívesen nyújt segítséget azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányok, szakdolgozatok, TDK dolgozatok keretében városfejlesztési témakörökben gondolkodnak.”

Duális nyílt nap Pápán

DuálisA Pápai Önkormányzat és a Pannon Egyetem duális nyílt napot tart Pápán a Pannon Egyetem Mézeskalács u. 2/b szám alatti Dísztermében 2015. december 4-én 10.00-12.00 óra között.

A rendezvény tervezett programja:

10:00 Köszöntők – egyetem részéről Dr. Hartung Ferenc dékánhelyettes egyetemi tanár, az Önkormányzat részéről: Unger Tamás alpolgármester

10:07 Duális képzés a Pannon Egyetemen – Dr. Csizmadia Tibor dékánhelyettes, egyetemi docens

10:27 Vállalati beszámoló: Pék Gyöngyi, Herend Porcelánmanufaktúra Zrt. (Mire számíthat egy fiatal a vállalati gyakorlat során?)

10:37 Vállalati beszámoló: Kántor Gyöngyi, Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt. (Mi motiválta a pápai vállalat döntését, hogy kapcsolódjon a duális képzéshez)

10:47-től standok körbejárása, kötetlen beszélgetés a vállalati és egyetemi képviselőkkel

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.