Szakmai gyakorlati lehetőségek itt.>>>

A szakmai gyakorlat célja komplex feladatok és problémák felismerése, az azok megoldásához szükséges környezeti, munkahelyi tapasztalatok megszerzése, és a szak- vagy diplomadolgozat előkészítése.

Műszaki menedzser alapszak a PE-GTK-n

A szakmai gyakorlat során a hallgató megismeri az adott intézmény működését és jellemzőit különös tekintettel az alábbi területekre:

  • A szakmai munka tartalma, folyamatai, jellemzői és keretei, az egyes szakterületek tevékenysége
  • A vezetői információs rendszer, vezetői szervezet, döntés-előkészítés és döntéshozatal a különböző vállalati szinteken
  • A belső és külső kapcsolatrendszer, együttműködés és verseny az ágazat más szereplőivel
  • A gazdaságban és a kérdéses ágazatban betöltött szerep

A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, illetve felkérhető, amely a szak jellegéhez kötődő tevékenységet folytat, és ahol vannak felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök.

A szakok tantervei különböző időtartamú gyakorlatot írnak elő:

Felsőoktatási szakképzés

Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Turizmus-vendéglátás szakok esetében:
Tanulmányaikat 2017. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatóknak:
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
Részidős képzésben a szakmai gyakorlat 6 hét, legalább 240 óra.
Tanulmányaikat 2017. szeptember 1-től megkezdő hallgatóknak:
A teljes idejű képzésben 1 félév (legalább 560 óra), mely a 4. félévben teljesítendő.
Részidős képzésben hat hét (legalább 240 óra).

Pénzügy és számvitel szak esetén:
Tanulmányaikat 2017. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatóknak:
A teljes idejű képzésben 1 félév, legalább 560 óra, mely a 4. félévben teljesítendő.
Részidős képzésben a szakmai gyakorlat 6 hét, legalább 240 óra.
Tanulmányaikat 2017. szeptember 1-től megkezdő hallgatóknak:
A teljes idejű képzésben legalább 12 hét (400 óra).
Részidős képzésben legalább 200 óra.

Alapszakok

Műszaki menedzser szak esetében:
A szakmai gyakorlat hossza 2×4 hét. A szakmai gyakorlat a második és a harmadik tanév utáni nyári szünet folyamán tölthető le.

Emberi erőforrások szak esetén:
Tanulmányaikat 2017. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatóknak:
A szakmai gyakorlat hossza 2×1 hónap. A szakmai gyakorlat az első és a második tanév utáni nyári szünet folyamán tölthető le.
Tanulmányaikat 2017. szeptember 1-től megkezdő hallgatóknak:
A szakmai gyakorlat a hetedik félévben, 12 összefüggő hét.

Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodási, Pénzügy és számvitel szakok esetében:
Tanulmányaikat 2017. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatóknak:
A szakmai gyakorlat időtartama egy félév (14 hét).
Tanulmányaikat 2017. szeptember 1-től megkezdő hallgatóknak:
A szakmai gyakorlat a 7. félévben, 12 összefüggő hét.

Turizmus-vendéglátás szak esetében:
Tanulmányaikat 2017. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatóknak:
A szakmai gyakorlat időtartama egy félév (14 hét).
Tanulmányaikat 2017. szeptember 1-től megkezdő hallgatóknak:
A szakmai gyakorlat a 7. félévben, 12 összefüggő hét.
Tanulmányaikat 2020. szeptember 1-től megkezdő hallgatóknak:
A szakmai gyakorlat két félév (2×12 hét).

Mesterszakok

Tanulmányaikat 2017. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatóknak:
Logisztikai menedzsment, MBA, Műszaki menedzser, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Számvitel, Vezetés és szervezés szakok esetében:
A szakmai gyakorlat időtartama 4 hét, amely az első két lezárt félév után nyáron tölthető le.

Tanulmányaikat 2017. szeptember 1-től megkezdő hallgatóknak:
Ellátásilánc menedzsment, Turizmus-menedzsment, MBA, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Számvitel, Vezetés és szervezés szakok esetében:
A hallgatók nem teljesítenek szakmai gyakorlatot.

Marketing, Műszaki menedzser, szakok esetében:
A szakmai gyakorlat időtartama 4 hét, amely legalább két lezárt félév után nyáron tölthető le.

Az egyetem a törvényi szabályozásnak megfelelően együttműködési megállapodást köt a gyakorlati helyet biztosító szervezetekkel. A gyakorlat befejezése után a gyakorlati hely értékeli a hallgató munkáját, a hallgató pedig szakmai tapasztalatairól a szakvezető részére beszámolót készít.

Szakmai gyakorlati lehetőségek itt.>>>

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos bővebb információ a Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasításában olvasható, amely elérhető a Moodle rendszer hivatalos dokumentumai között. >>>

Tovább a PE Gazdaságtudományi Kar szakmai gyakorlatok Facebook oldalra!>>>