FIGYELEM! A Turizmus-menedzsment mesterszak 2024 szeptemberétől ebben a formában már nem lesz elérhető, hanem Fenntartható turizmus menedzsment specializáció formájában a Vezetés és szervezés mesterszak részeként lesz választható.

Bővebb információ itt. >>>


Vezető pozíciót szeretnél betölteni a turizmus területén? Megismernéd a legújabb turisztikai kutatási eredményeket, menedzsment kihívásokat, a haladó turisztikai marketing eszközeit? Válaszd a turizmus-menedzsment mesterszakot angol vagy magyar nyelven!

Turizmus-menedzsment mesterszak a PE-GTK-n

A Turizmus-menedzsment mesterképzési szak 4 féléves mesterképzés, amelynek során a hallgatók a gyakorlatban kiválóan hasznosítható turisztikai szakmai ismeretekre tesznek szert; megismerik a legújabb turisztikai kutatási eredményeket és menedzsment kihívásokat, a különböző vezetési technikákat, a haladó turisztikai marketing eszközeit; foglalkoznak többek között a finanszírozás és pénzügyi menedzsment kérdéseivel, a minőségmenedzsment témakörével; továbbá lehetőséget kapnak a szakmai kapcsolatépítésre is.

A Turizmus-menedzsment mesterképzési szakon végzett hallgatók a képzés során elsajátított emelt szintű, versenyképes tudás birtokában vezető pozíciókat tölthetnek be a turizmus és a szolgáltató szektor bármely területén.

(Részletes információért kattintson a nyilakra!)

Kiknek ajánljuk az Turizmus-menedzsment mesterszakot?

Ezt a mesterszakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik

 • már korábban is tanultak turisztikai ismereteket, de mélyebben érdeklődnek a turizmus, mint jelenség és mint sajátos gazdasági ágazat iránt;
 • más területen szerzett végzettségüket vagy tapasztalataikat szeretnék kiegészíteni speciális turisztikai szakismeretekkel;
 • kihívást látnak az összetett problémákban és a különféle érdekek közös nevezőre hozásában;
 • tanulmányaik és munkájuk során nemzetközi léptékben kívánnak gondolkodni, nem tévesztve szem elől ugyanakkor a hazai sajátosságokat;
 • olyan komplex feladatok iránt érdeklődnek, mint a térségi turisztikai menedzsment vagy a turisztikai nagyvállalatok tevékenységének szervezése;
 • sikerre esélyes fejlesztési pályázatok elkészítésében szeretnének részt venni;
 • magasabb vezetői beosztásokat kívánnak betölteni a turisztikai ágazatban.

Mesterszakunkra a friss diplomásokat és a korábban végzetteket egyaránt várjuk. Oktatásszervezési és módszertani megoldásaink lehetővé teszik, hogy mindkét hallgatói kör számára testhezálló képzési szolgáltatást nyújtsunk. Munka mellett tanulni kívánó hallgatóinknak levelező formájú oktatást kínálunk.

Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett diplomával?

A mesterszintű turisztikai végzettség számtalan elhelyezkedési lehetőséget kínál a turizmushoz többé-kevésbé szorosan kötődő alágazatokban. Diplomásaink elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban pályázhatnak majd állások betöltésére:

 • turisztikai desztináció-menedzsment (TDM) szervezetek;
 • országos turisztikai irányító szervek, turisztikai külképviseletek;
 • szállodák, szállodaláncok;
 • utazás- és kongresszusszervezők;
 • természetvédelmi szervezetek, nemzeti parkok;
 • kulturális intézmények, fesztiválszervezők;
 • sportlétesítmények és sportrendezvény-szervezők;
 • kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások, pályázatíró cégek;
 • turisztikai oktatással foglalkozó felsőoktatási intézmények.

A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik diplomásainkat saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére is.

Turizmus-menedzsment mesterszak angol nyelven is!

A Turizmus-menedzsment mesterképzési szak indul magyar nyelven levelező tagozaton és angol nyelven – Master in Tourism Management néven – nappali tagozaton.

Miért jó angolul elvégezni a mesterszakot? Mert a Master in Tourism Management szak hallgatói…

 • minden helyzetben magabiztos angol szakmai nyelvtudást szereznek,
 • mentesülnek a nyelvvizsga-követelmény alól,
 • számos külföldi ösztöndíjat megpályázhatnak,
 • külföldi szaktársaik révén nemzetközi kapcsolati tőkét halmoznak fel,
 • fejlesztik az interkulturális kommunikációs készségüket,
 • élő szakmai nyelvtudásuknak köszönhetően versenyelőnyhöz jutnak a munkaerőpiacon.
Milyen végzettséggel lehet felvételt nyerni a Turizmus-menedzsment mesterszakra?

Előfeltétel nélkül:

A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők azok, akik turizmus-vendéglátás alapszakon szereztek diplomát bármely hazai felsőoktatási intézményben.

Ugyancsak előfeltétel nélkül vehetők fel azok, akik főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda szakon, valamint vendéglátó és szálloda szakon szereztek diplomát (a bolognai reform előtti képzésben).

Előfeltétellel:

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 60 kreditpont a kreditelismerési táblázatban (letölthető alább) felsorolt bontásban.  Nem szükséges mindegyik felsorolt ismeretkörrel rendelkezni, csupán kategóriánként kell meglennie az előírt kreditmennyiségnek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. Az elismerhető tárgyak listája megtekinthető a honlapon.

Felvételi pontszám kialakítása

A felvételi elbeszélgetés (max. 45 pont) és a leckekönyvi tanulmányi átlag (max. 45 pont) összege (max. 90 pont), vagy

A felvételi elbeszélgetés duplázása (max. 90 pont).

Többletpontként 10 pont szerezhető.

A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a pályázó szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mesterszak sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. Néhány kérdés erejéig a felvételiző által választott idegen nyelven folyik a beszélgetés.

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 8 pont (fogyatékosság: 4 pont; gyermekgondozás: 4 pont; hátrányos helyzet: 4 pont)
 • Intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • Intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • Intézményi TDK 3. hely/különdíj: 3 pont
 • Kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont
 • Országos tanulmányi verseny: 4 pont
 • OTDK: 8 pont
 • Publikáció: 4 pont
 • Szakmai publikáció: 4 pont
 • Tudományos konferencia részvétel: 4 pont

Szakmai publikációként elismerhető teljesítmények:

 • referált szakmai lapban megjelent publikáció,
 • nem referált szakmai lapban megjelent/elfogadott publikáció,
 • egyéb lektorált szakmai publikáció.

Kiemelkedő szakmai teljesítményként elismerhető tevékenységek:

 • konferencia előadás/poszter/absztrakt/(magyar vagy külföldi és nem TDK, OTDK),
 • országos vagy nemzetközi szakmai versenyen elért 1-3. helyezés,
 • szakmai díj.
Képzési idő
Tanterv szerint a mesterszak 4 félévet (120 kredit) tartalmaz.
Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Okleveles közgazdász „Turizmus-menedzsment” mesterszakon
Végzettségi szint
Mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)
Képzési terület
Gazdaságtudományi
Nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, melyek közül egyik az angol, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az angol nyelvű képzésben részt vevő hallgatók mentesülnek a nyelvvizsga-követelmény alól a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51.§ (2) bekezdése értelmében. A mentesség akkor vehető igénybe, ha a hallgató a tantervben meghatározott, a szakmai gyakorlat nélkül számított teljes kreditösszeg legalább 80%-át angol nyelven meghirdetett kurzus teljesítésével szerzi meg. A jelzett részarány el nem érése esetén az oklevél kiadásának előfeltételére vonatkozóan a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51. § (1) bekezdése az irányadó.

Tanterv
Önköltségi díj

Érdekel a turizmus, de nem csak mint turistát? Kíváncsi vagy a szakmai háttérre is? A Turizmus Mozaik Neked szól! Pillants be a kulisszák mögé, ismerd meg az aktuális turisztikai trendeket, a szakmai szépségeit, kihívásait a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának havonta jelentkező turisztikai talk showján! >>>

Turizmus-menedzsment mesterszak – További információ

PE-GTK
Dr. Raffay – Danyi Ágnes
szakfelelős

Pannon Egyetem – Turizmus Intézeti Tanszék

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
E-mail: raffay.agnes@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: +36 88 624 – 128


Iván Katalin
marketing referens

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Kommunikációs és Nemzetközi Központ

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., A épület 2. em., 224. iroda
E-mail: felveteli@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: +36 88 624 – 137


Csatlakozz hozzánk a Facebookon! >>>

Kövess minket Instagramon! >>>