augusztus 2015 - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
mobile menu icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba

Fulbright oktatói vagy kutatói ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik PhD/DLA fokozattal valamint kiváló angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államok valamely felsőoktatási intézményében szeretnének tanítani vagy kutatni. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet. Szakmai meghívólevél a sikeres pályázat előfeltétele. Az ösztöndíjas időszak leghamarabb 2016 augusztusában kezdhető meg, és legkésőbb 2017 augusztusában fejezhető be.

Bővebb információ és jelentkezés: http://www.fulbright.hu/for-hungarians/

 

Fulbright ösztöndíjak

Knowledge Management course by Prof. Bratianu in September 2015

Prof. Dr. Constantin BratianuProf. Dr. Constantin Bratianu is professor of Strategic Management and Knowledge Management at the Faculty of Business Administration, Bucharest University of Economic Studies, Romania. He is Director of the Research Centre for Intellectual Capital, same university. He obtained his Ph.D at Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA. He is a member of the American Academy of Management, USA, and International Association of Knowledge Management. He has been Visiting Professor at universities in USA, Japan, Austria and Egypt. He is a member of the Scientific Committee of the European Conference of Knowledge Management. He published over 30 books, and over 200 papers in international journals and international conference proceedings. His main academic interests are: knowledge dynamics, knowledge management, intellectual capital, and strategic management.

In Prof. Bratianu’s course (21st-25th September 2015) the students can learn about the theory and practice of knowledge management and relating approaches including:

Knowledge economy. Knowledge management. Understanding knowledge by using metaphors. Explicit and tacit knowledge. Nonaka’s model for knowledge dynamics. The multifield model for knowledge dynamics. Emotional knowledge. Spiritual knowledge. Knowledge creation and acquisition. Knowledge sharing. Organizational learning and learning organization. Intellectual capital.

The textbook for the course is: Bratianu, C. (2015). Organizational Knowledge Dynamics: Managing Knowledge Creation, Acquisition, Sharing, and Transformation. Hershey, PA: IGI Global. ISBN: 978-1-4666-8318-1

This course invites bachelor and master students of the Faculty of Business and Economics and ERASMUS students of University of Pannonia.

The Knowledge Management [Tudásmenedzsment in the Neptun] (VEGTVESV44T) is free of charge for the students and 6 credits can be obtained.

In case of any question please feel free to contact Dr. Anikó Csepregi (e-mail:csepregia@gtk.uni-pannon.hu; building A, 1st floor, office A129c) at the Department of Management, Faculty of Business and Economics.

Nyelvi szintfelmérő első és felsőbb éves hallgatóknak 2015

Kedves Hallgatók!

Tájékoztatunk Benneteket, hogy a Gazdaságtudományi Kar 2 féléven át, heti 2 órában (egy alkalommal) lehetőséget ad az ingyenes nyelvtanulásra, angol és német üzleti- és gazdasági, illetve üzleti- és idegenforgalmi szaknyelvből a hallgatóik számára.

A nyelvi képzésben való részvétel feltétele a nyelvi szintfelmérő megírása, amelyre 2015. szeptember 1-én, kedden délután kerül sor. A megjelenés mindenki számára kötelező, aki még nem rendelkezik a diplomához szükséges nyelvvizsgával/nyelvvizsgákkal!

A szintfelmérő megírása ahhoz szükséges, hogy tudásszint szerint csoportokba tudjuk sorolni a hallgatókat a szaknyelvi kurzusokon. A szaknyelvi tárgyak teljesítése előfeltétele a képzésen előírt idegen nyelven teljesítendő tárgyaknak. Pótlólagos szintfelmérő nem lesz!

A szintfelmérés számítógépes támogatással történik, ezért nem mindenki tudja egy időben teljesíteni. Az időbeosztás alapja a vezetéknév.

Kérjük, hogy a vezetéknév első betűjét figyelembe véve a következő beosztás szerint jelenjetek meg a Pannon Egyetem “A” épület (lapos tető, vörös kő) 2. emeleti 226-228-as számítógép teremben.

 • 1. csoport: 2015. szeptember 1. 14:00 A – Gy
 • 2. csoport: 2015. szeptember 1. 15:00 H – M
 • 3. csoport: 2015. szeptember 1. 16:00 N – T
 • 4. csoport: 2015. szeptember 1. 17:00 U – Zs.

Például: Kovács Balázs a 2. csoportban 15 órától, Szabó Balázs pedig a 3. csoportban 16 órától írja a szintfelmérőt.

Kötelező szintfelmérőt írnia azon felsőbb éves hallgatóknak is, akik a sikertelen vagy elmaradt nyelvi szintfelmérő miatt nem részesültek még nyelvi képzésben (függetlenül attól, hogy van-e általános középfokú (B2) nyelvvizsgájuk vagy nincs)! A felsőbb éves hallgatókat a 17:00 órakor kezdő 4. csoportba várjuk.

A teszt megírása 45 percet vesz igénybe. Pontos megjelenésére számítunk!

Eredményes nyelvtanulást, sikeres nyelvvizsgát kívánunk hallgatóinknak!

InterContinental Nyílt Nap 2015

InterContinental Budapest

Fotó: facebook.com/InterContinentalBudapest

2015. szeptember 14-én az InterContinental Budapest Nyílt Napot szervez, melyre szeretettel várnak minden hallgatót.

A Nyílt Napon a hallgatóknak lehetőségük lesz megismerni a szállodát a részlegekről szóló előadások segítségével, amelyeket a részlegvezetők tartanak. A hallgatók részt vehetnek háznézésen, amelynek keretében a szálloda kiemelt vendégterületeit mutatják be.

A lehetőséget elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlják, akiknek jövő évben lesz esedékes a szakmai gyakorlata, és szeretnék ezt az időszakot egy olyan munkahelyen tölteni, ahol értékes tapasztalatokra tehetnek szert, mellyel megalapozzák a jövőbeli karrierjüket.

Az InterContinental Budapest 2016 februárjában induló szakmai gyakorlati lehetőségeire már most jelentkezhetnek a hallgatók.

Letölthető dokumentumok:

InterContinental Budapest Nyílt Nap felhívás
InterContinental Budapest Nyílt Nap program
InterContinental Budapest Nyílt Nap szakmai gyakorlat

 

Pentor Program a Gazdaságtudományi Karon – Beszélgetés Kővári Edittel

Kővári Edit2015 őszétől a Pannon Egyetem Menedzsment Intézet Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszékén elindul a Pentor Program, azaz a Pannon Egyetem Mentor Program, emberi erőforrás és műszaki menedzser nappali alapszakos hallgatók részére. A mentorálási program célul tűzi ki, hogy a hallgatók szakmai és személyi fejlődését támogassa. A program ötletgazdájával és megvalósítójával, Kővári Edittel beszélgettünk.

GTK: A Pentor Programba 2015 őszétől a Menedzsment Intézet műszaki menedzser és emberi erőforrások alapszakos hallgatói kapcsolódhatnak be. Hogyan tervezik a jövőben bővíteni a programot?

KE: A Pentor Program egy három pilléren nyugvó rendszer, aminek első és legfontosabb alappillére az oktatók és hallgatók közötti mentor – mentorált kapcsolat kialakítása és eredményes működtetése. A második pillér a hallgató – hallgatótárs mentorálás, amikor egy tapasztaltabb felsőbb évfolyamos egyetemista patronál, segít hallgatótársának. A pillér harmadik eleme pedig az, amikor a már végzett, munkahellyel rendelkező volt hallgató (alumni) vesz pártfogásába egy egyetemistát. A rendszer elemei eddig is léteztek valamilyen formában a Gazdaságtudományi Karon, azonban a Pentor Program szervezetten összefogja és koordinálja ezeket a feladatokat. A lényeg az, hogy ha egy elsős egyetemista megkezdi a tanulmányait, akkor szakmai és személyes fejlődését az elejétől kezdve végigkísérje egy oktató mentor, akinek a későbbiek során a munkájába bekapcsolódik és segíti a felsőbb éves hallgató és alumni mentor is. A Pentor Program egyelőre az említett két szakon kezdődik meg 2015 szeptemberében, amely sikeres működése esetén a többi szakokon is bevezetésre kerül. Továbbá 2016-tól szeretnénk a középiskolásokat is bevonni a rendszerbe, hogy segítsük a pályaválasztást, a számukra megfelelő egyetemi szakok kiválasztását és a gördülékeny felkészülést az egyetemi évekre.

Felvételi információkGTK: A programban történő részvétel kötelező a hallgatók számára, vagy önként jelentkezhetnek?

KE: A Pentor Programból senkit nem szeretnénk kihagyni. Úgy véljük egy céltudatos, megfelelő önbizalommal rendelkező elsős hallgatónak is jól jöhet a karriertervezésben való folyamatos megerősítés és visszacsatolás. Első körben minden felvételt nyert és beiratkozott nappalis hallgatónak lesz egy kijelölt mentora. Tervben van, hogy a 2016-os évtől a felvett hallgató már maga tudjon mentort választani.

GTK: A gyakorlatban hogyan valósul meg a program?

KE: Minden Pentor szakmailag magas tudású, a mentorképzésen elsajátított speciális kompetenciákat és módszereket alkalmazó oktató. Minden hallgatónak a regisztrációs héttől kezdődően lesz egy Pentora, aki végigkíséri a hallgató tanulmányi előrehaladását és segít személyes fejlődésében az egyetemen eltöltött évek során. A Pentor és Pentorált (hallgató) közötti szoros együttműködés segíthet a kezdeti akadályokkal való megbirkózásban, a középiskola után az egyetemi kultúrába való beilleszkedésben, valamint ösztönzi és támogatja az egyéni tanulmányi és karrier célok megvalósítását.
A Pentor tevékenysége az alábbi pilléreken nyugszik:

 • A Pentor és Pentorált közötti partneri viszony kialakítása, amelyben a Pentorált minden egyetemet érintő kérdésben bizalommal fordulhat a Pentorhoz.
 • A folyamat során közösen személyre szabott, reális célok kitűzése, amelyek megvalósításához a Pentor támogatást nyújt.
 • A Pentor a Pentorált szakmai fejlődéséről rendszeres visszajelzést ad.

A Pentorokat a Gólyatábor ideje alatt, illetve a szaktájékoztató keretében a regisztrációs héten ismerik meg a hallgatók.
Személyre szabott mentorálás és a Pentrorral való első egyéni találkozás is a regisztrációs héten történik, a félév során ez 4 találkozót foglal magában. Az első alkalommal az egyéni célok meghatározása, a negyedik alkalommal – a vizsgaidőszak végeztével – a visszacsatolás és értékelés történik meg, illetve a célok átbeszélése, esetleges további cél kijelölése. A második és harmadik alkalommal, a folyamatok átbeszélése, akadályok feltérképezése és megoldási utak keresése történik. A szakmai fejlődés mellett fontos a társadalmi, lelki és kulturális fejlődés, ez a hallgató egyéni igényétől és a mentor saját egyéniségétől és módszerétől is függ.

Pentor Program 2.GTK: Milyen előnyei származnak a Pentoráltaknak a programban történő részvételből?

KE: A Pentor Program a mentor és mentorált közötti kölcsönös bizalomra épül. A megfelelő kommunikáció nagyon sok félreértést, félelmet és konfliktust előzhet meg. Amikor egy elsős hallgató belép az egyetem falai közé, tervei és elvárásai vannak. A Pentor azért van, hogy szakmai és személyes terveit célokká alakítsa és segítse Pentoráltját annak elérésében. Ott legyen a sikerek és kudarcok feldolgozásában, a következő lépés megfogalmazásában, az egyetemi kultúra megismerésében és elfogadásában, a dilemmák megbeszélésében. Fontos, hogy a folyamat végén egy olyan hallgató lépjen ki a munka világába, aki nem csak céltudatos és szakmailag felkészült, de megfelelő önbecsüléssel is rendelkezik. A Pentor Program legnagyobb előnye, hogy a hallgató személyre szabott céljának megvalósulásában mindvégig ott van egy szakértő segítség.
A Pentor és Pentorált közötti szoros együttműködés segíthet a kezdeti akadályokkal való megbirkózásban, a középiskola után az egyetemi kultúrába való beilleszkedésben, valamint ösztönzi és támogatja az egyéni tanulmányi és karrier célok megvalósítását.

GTK: Miben különbözik, miért egyedülálló a Gazdaságtudományi Kar Pentor Programja más felsőoktatási intézmények hasonló kezdeményezéseihez képest?

KE: Tudomásom szerint mentor programok már léteznek más magyarországi egyetemeken, azonban vagy csak az almumni részre koncentrálnak, vagy nem mindenki számára elérhető. A Pentor Program abban egyedülálló, hogy három pillérre épülve – valamint a középiskolások bevonása – egységet alkotva egy rendszeren belül jelenne meg az oktató, hallgató és alumni mentor.
A modell kialakításában természetesen segítettek a külföldi példák, elsősorban a GTK Erasmus partner intézmények, az angliai Derby Egyetemen – ahol 4 hónapig részese is lehettem a mentor rendszernek – és a holland Fontys Egyetemen működő mentor-rendszerek tanulmányozása.

GTK: Kedves Edit, köszönjük a beszélgetést, a program elindításához sok sikert kívánunk.

Ingyenes, intenzív angol és német nyelvtanfolyamok a GTK-n

Turizmus-menedzsment mesterszak 3.Nyelvvizsgára készülsz, de még nem vagy teljesen biztos magadban? Hiányosnak érzed a nyelvtudásodat? Szükséged van még egy végső lökésre a nagy erőpróba előtt? Külföldi ösztöndíjra készülsz, de előtte még fejlesztenéd magad? Ha a válaszod igen, akkor a Gazdaságtudományi Kar ingyenes, intenzív angol és német nyelvtanfolyama Neked szól!

2015 augusztusában és szeptemberében a Gazdaságtudományi Kar Vállalati szaknyelv néven 30 órás, ingyenes angol és német nyelvtanfolyamot indít a Pannon Egyetem hallgatói számára.

Jelentkezz, ha az alábbi feltételek igazak Rád!

 • A Pannon Egyetem bármely karának hallgatója vagy;
 • aktív hallgatói státusszal rendelkezel;
 • állami ösztöndíjas képzésen veszel részt;
 • alap- vagy mesterszakos vagy;
 • nappali vagy levelező tagozaton tanulsz.

A tanfolyam 30 órás, azaz 5 napos. Az oktatás 10-12 fős csoportokban történik, az első csoportok 2015. augusztus 24-én kezdenek, a többi csoport időpontja később kerül meghatározásra.

Hallgatók a parkbanA tanfolyam kiváló lehetőség arra, hogy felkészülj egy nyelvvizsgára, hiszen olyan területekkel foglalkoztok majd – mint az álláskeresés, önéletrajz és motivációs levél írás, hivatalos levelezés, állásinterjúra felkészülés -, amelyek minden típusú nyelvvizsga tematikájában szerepelnek.
Emellett bővül a szókincsetek; megtanuljátok, hogyan prezentáljátok megfelelően önmagatokat, s emeljétek ki saját értékeiteket, erősségeiteket. A nyelvi tréningek interaktívak, az oktatók videók, hanganyagok segítségével teszik színesebbé az órákat; valamint nyelvvizsgák szimulálásával vonnak be benneteket a munkába, ezáltal is fejlesztve az idegen nyelvű kommunikációs készségeteket, s felkészítve a vizsgahelyzetre.

A tanfolyam INGYENES, de a Pannon Egyetem további kedvezményt is biztosít a jelentkezőknek. Amennyiben részt veszel a tanfolyamon, s 2015. szeptember 30-ig jelentkezel bármilyen (szakmai vagy általános) nyelvvizsgára, akkor a jelentkezési díjadat az egyetem kifizeti helyetted.

Tájékoztatásul: egy intenzív 30 órás nyelvtanfolyam ára 22.000-30.000 Ft között mozog, a nyelvvizsgák díja pedig szintén 22.000-30.000 Ft között alakul nyelvvizsgaközponttól függően. Ezeket az összegeket most megspórolhatod, ha részt veszel a Gazdaságtudományi Kar intenzív nyelvtanfolyamán.

Jelentkezés és további információk az info@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen. Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 24. (Az augusztus 24-én induló csoportba: 2015. augusztus 17.)

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.