PANNON EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Felhívás Társadalmi Innovációs Díj elnyerésére

A Kulturális és Innovációs Minisztérium felhívására természetes személyek és szervezetek jelentkezhetnek olyan új ötlettel (termékkel, szolgáltatással, modellel), amely társadalmi szükséglet kielégítésére irányul, társadalmi kapcsolatokat erősít vagy együttműködést alakít ki, megoldást nyújtva társadalmi folyamatokat befolyásoló problémákra, javítva egy adott térség vagy közösség jólétét.

Kizárólag kidolgozott és megvalósított ötlet, módszer díjazható, amely modellértékű, máshol is megvalósítható, nemzetközileg is adaptálható megoldást mutat be. A bírálóbizottság az innováció kritériumaként, kiindulási alapként – amelyeknek lehetőség szerint egyszerre szükséges megfelelni – az innováció eredetisége, újszerűsége, társadalmi hasznossága, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonala mellett az alábbiakat értékeli:

  • a pályázat valós, helyi vagy össztársadalmi szükségletek kielégítését célozza;
  • jól felmérhető társadalmi hatással és eredményességgel jár együtt (pl.: társadalmi felzárkózás, iskolai lemorzsolódás csökkentése, családtámogatás, esélyegyenlőség, foglalkoztatás elősegítése);
  • a társadalmi célokhoz kapcsolódó fenntartható (üzleti) modellel rendelkezik;
  • új lehetőséget biztosít a társadalmi igények kielégítésére;
  • helyi szintű megvalósítókat és helyi társadalmi csoportokat von be, közösségépítő hatással bír, erősíti a cselekvőkészséget, ösztönzi új társadalmi kapcsolatok kiépítését vagy össztársadalmi célokat szolgáló országos kezdeményezésként jelenik meg;
  • az innováció kiterjeszthető, alkalmazható más, illetve tágabb környezetben is.

Jelentkezési határidő: 2024. július 31.

Jelentkezni a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján közzétett jelentkezési formanyomtatvány segítségével, kizárólag elektronikus úton, a tarsadalmi.innovacio@kim.gov.hu címen lehet.

Pályázati felhívás

TINLAB kutatással a 19. IFKAD konferencián Madridban

2024. június 11-15. között Madridban került megrendezésre a 19. IFKAD (International Forum on Knowledge Asset Dynamics) konferencia “Translating Knowledge into Innovation Dynamics” címmel. A konferenciának a Polytechnic University of Madrid adott helyet, a 28 szekcióban több, mint 300-an vettek részt.

Az “Innovative Ways to Knowledge Transfer in and among Higher Education Institutions” szekcióban a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense, Dr. Cserháti Gabriella mutatta be a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) projekt keretében megvalósuló Kompetencia-tükör kutatás aktuális eredményeit “Exploring Innovative Collaboration Opportunities Between Higher Education Institutions and Industry Organisations in Competency Development” címmel. A szerzőtársak Dr. Bogdány Eszter és Dr. Raffay-Danyi Ágnes voltak.

A Kompetencia-tükör kutatási projekt célja olyan kompetencia-térkép kialakítása a gazdaságtudományi területen végzettek számára, amely feltárja a képzési kimeneti követelmények, a nemzetközi oktatási akkreditációs elvárások, a nemzetközi szakmai és a jövőre vonatkozó tanulmányok, valamint a hazai munkaadók által elvárt kompetenciákat. Ezen adatok szintetizálása lehetőséget ad arra, hogy meghatározzuk és definiáljuk az egyes szakok vonatkozásában a fejlesztendő kompetenciákat. A kutatás bázisán továbbá célunk, hogy egy úgy nevezett Kompetencia-tükröt alakítsunk ki, amely tartalmazza az adott szakon végzett hallgató számára, hogy az egyetemi évei alatt a tantárgyak keretében, valamint a képzésen kívüli tevékenységei során milyen kompetenciákkal gazdagodott.

Bővebb információ a Kompetencia-tükör projektről itt érhető el. >>>

Tér és Társadalom tematikus szekció: fókuszban a társadalmi innováció

Napjaink társadalmai számos kihívással szembesülnek. A Pannon Egyetem részvételével működő Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium sokféle aktivitással támogatja a hazai társadalmi innováció fejlődését, erősödését.

A TINLAB-hoz kapcsolódóan, a Tér és Társadalom szakmai folyóirat 2024/2. számában olvasható tematikus blokkban négy tanulmány is helyet kapott. A felelősségteljes kutatás és innováció kapcsolata mellett a tudásmenedzsment, a megújuló energiaforrások és az egyetemi szerepvállalás áll a cikkek fókuszában.

A kutatások az RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosítószámú “Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium” elnevezésű projektben, a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával valósulnak meg.

A digitalizáció bevezetésének mozgatói, gátlói – Kossuth Rádió, Trend-idők

Beszélgetés részlet Prof. Dr. Obermayer Nórával a Kossuth Rádió, Trend-idők c. műsorából. Az interjút Kálmán Alida készítette.

“A digitalizáció használata ma már minden cégnek, vállalatnak, vállalkozásnak az érdeke. Egyrészt a belső struktúra kialakításánál, a munkavégzés terén valamit a cégek kapcsolattartásánál is fontos szerepe van. Minél inkább fejleszt digitálisan egy vállalat, annál versenyképesebb itthon és külföldön is. Ezt kutatták a veszprémi Pannon Egyetem szakértői is. Hogy milyen gátló és milyen motiváló okok állnak egy-egy cég digitalizációja mögött. És bizony kiderül, ez legtöbbször emberi tényező, azaz a munkavállalók is befolyásolják mindezt, a félelmeik miatt. A kutatás vezetője, Dr. Obermayer Nóra, a Pannon Egyetem Fejlesztési ügyekért felelős dékáni megbízottja, a Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék egyetemi professzora ezt osztotta meg Kálmán Alidával.”

A kutatás az RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosítószámú “Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium” elnevezésű projektben, a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával valósul meg.

Az adatok forradalma, az innováció kora – Kossuth Rádió, Trend-idők

Beszélgetés részlet Prof. Dr. Obermayer Nórával a Kossuth Rádió, Trend-idők c. műsorából. Az interjút Kálmán Alida készítette.

“Most a negyedik ipari forradalomban élünk, ami az adatok forradalma, az innováció kora. Mindez alaposan átalakította a gazdaságot, az ipart és a társadalmat is. Mindemellett teljesen újfajta szemléletet vár el tőlünk. És közben hihetetlen újítások, innovációk lepnek meg bennünket az élet minden területén. Mobilos applikációk, intelligens robottechnológia, géntechnológia, 3D-nyomtatás, virtuális valóság… hogy csak néhányat említsünk. Mindenek felett a mesterséges intelligencia, ami az adatokból tanul és azokat használja fel. Hogyan néz ki a 4. ipari forradalom a hétköznapi életben? Erről beszélgetett Dr. Obermayer Nóra, a Pannon Egyetem Fejlesztési ügyekért felelős dékáni megbízottja, a Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék egyetemi professzora Kálmán Alidával.”

A kutatás az RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosítószámú “Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium” elnevezésű projektben, a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával valósul meg.

A digitalizáció szülői szerepre gyakorolt hatásai – 6. Tematikus Fórum

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) DIGITALIZÁCIÓ TÁRSADALMI HATÁSAI című Tematikus Fórum 6. alkalommal került megrendezésre 2024. április 17-én hibrid (online, offline) formában. A résztvevők a felsőoktatás, a tanácsadás és a vállalati szféra területéről érkeztek.

Elsőként Prof. Dr. Obermayer Nóra a Tematikus Fórum vezetője köszöntötte a személyesen megjelent és az online térben bekapcsolódott résztvevőket, ismertette a TINLAB és a Digitalizáció társadalmi hatásait vizsgáló Tematikus Fórum célkitűzéseit és tevékenységét.

Ezt követően a meghívott vendégelőadó prezentációjára került sor. Ezúttal a Fórum fő témája “A digitalizáció szülői szerepre gyakorolt hatásai” volt, amelynek előadója Vetési Erika egyetemi tanársegéd, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszékről. Az előadás olyan kérdéseket is érintett, mint például: hogyan legyünk elég jó szülők a digitális térben. Emellett az alábbi témák is megjelentek: gyermekkor a 21. században, szülőnek lenni a 21. században, digitális nevelés, szülői tudatosság a digitális térben és a mesterséges intelligencia.

A témához kapcsolódhattak kérdéseikkel és észrevételeikkel a fórumon résztvevő szülők és leendő szülők is. Köszönjük a résztvevőknek, hogy véleményükkel és együttműködésükkel hozzájárulnak a témakör mélyebb megismeréséhez.

A következő fórum tervezett időpontja: 2024. szeptember.

A robotok és az ember együttélése – Kossuth Rádió, Trend-idők

Beszélgetés részlet Prof. Dr. Obermayer Nórával a Kossuth Rádió, Trend-idők c. műsorából. Az interjút Kálmán Alida készítette.

“Bár sokan még ma is úgy tekintenek a robotokra, mint a jövőnk szereplőire, de bizony már itt vannak velünk. Robotok nyírják a füvet, porszívóznak, vezetnek traktort vagy metrót, operálnak, dolgoznak a gyárakban, válaszolnak a kérdéseinkre. Egyre többet találkozunk velük, és meg kell tanulnunk együtt élni, együtt dolgozni a gépi intelligenciával és a hozzánk egyre jobban hasonlító gépemberekkel. Vajon sikerül? Erre adott választ Dr. Obermayer Nóra, a Pannon Egyetem Fejlesztési ügyekért felelős dékáni megbízottja, a Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék egyetemi professzora Kálmán Alidának.”

A kutatás az RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosítószámú “Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium” elnevezésű projektben, a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával valósul meg.

Tudománykommunikációs tréning a TINLAB keretében

Hogyan tudjuk a tudományos információkat feldolgozni? Tudunk-e különbséget tenni a valós tudományos eredmények és az álhírek között? Hogyan közvetíti a média a tudományos eredményeket?

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) projekt keretében megvalósuló Tudomány Mindenkinek alprojekt a fenti kérdésekre keresi a választ.

Az alprojekt keretében a Pannon Egyetem hallgatói egynapos tudománykommunikációs tréningen vehettek részt Dr. Sulyok Judit vezetésével 2024. április 12-én.

Az angol nyelvű tréningen, mely az április 8-12. között megrendezett Nemzetközi Hét keretében valósult meg, a tudománykommunikáció aktuális helyzetébe, kihívásaiba pillanthattak be a hallgatók, továbbá gyakorlati, játékos feladatok segítségével tesztelhették tudásukat és készségeiket arra vonatkozóan, hogyan értelmezik a tudományos kutatások eredményeit.

A tréning az RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosítószámú “Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium” elnevezésű projektben, a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával valósult meg.

A digitális szakadék – Kossuth Rádió, Trend-idők

Beszélgetés részlet Prof. Dr. Obermayer Nórával a Kossuth Rádió, Trend-idők c. műsorából. Az interjút Kálmán Alida készítette.

“A digitalizáció megjelenése és elterjedése nem ugyanúgy érint mindenkit. Van különbség aszerint, hogy ki hány éves, mi a végzettsége, mi a foglalkozása, hol él. Másképpen fogalmazva, ki hogyan tud hozzáférni a digitális technológiához, illetve akarja-e használni, megtanulni vagy nem. És ezek a különbségek bizony társadalmi, egészen pontosan digitális szakadékhoz vezetnek az emberek között. Pedig a jövőnk erről szól. Aki lemarad, az sok minden másról is le kell, hogy mondjon, ami az életet könnyebbé teszi minden tekintetben. Erről beszélgetett Dr. Obermayer Nóra, a Pannon Egyetem fejlesztési ügyekért felelős dékáni megbízottja, a Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék egyetemi professzora Kálmán Alidával.”

A kutatás az RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosítószámú “Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium” elnevezésű projektben, a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával valósul meg.

Társbérlet – Beszélgetések a társadalmi innovációról

Közös podcastot indított a Civil Rádió és a TINLAB. 2024. április 22-től hallható és látható a „Társbérlet – Beszélgetések a társadalmi innovációról” sorozat. Az első adás vendégei Magyar Dániel és Szabó-Tóth Kinga voltak.

A Civil Rádió és a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium új projektjének célja, hogy bemutassa a hazai és nemzetközi társadalmi innovációs jó gyakorlatokat, teret adjon a társadalmi innovációról szóló párbeszédnek és együttműködéseknek, valamint megossza a téma friss tudományos eredményeit.

Az adásban az alábbi izgalmas kérdésekkel foglalkoztak a szakértők:

– Melyek azok a faktorok, amelyek a társadalmi válságokat előidézik, fenntartják? Milyen megoldási javaslatok szület(het)nek? Milyen folyamatokra reagálnak a társadalmi innovációs törekvések?
– Miben térnek el egymástól a társadalmi innovációs és technológiai innovációs folyamatok? Milyen módon épül fel egy társadalmi innovációs folyamat?
– Hogyan függhet össze a társadalmi innováció a versenyképességgel és a jólléttel? És lehet-e változások motorja a társadalmi innováció egy-egy elmaradottabb térségben?
– Melyek voltak az európai és hazai szakpolitika fő lépései a társadalmi innovációkat érintően?
– Mely területeken aktív a TINLAB?

A Társbérlet – Beszélgetések a társadalmi innovációról sorozat műsorvezetője Dudok Dávid, szerkesztője Bódai Zsuzsanna. A felvételek a Civil Rádió Szövetség utcai stúdiójában készültek. A podcast hanganyaga elérhető a Cultural Broadcast Archive platformján, ITT.

Archívum

Go to Top