május 2010 - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
mobile menu icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

GTK mobilalkalmazás

27775_401253198538_63111543538_4120884_1153601_nKarunk mindig is nagy hangsúlyt fektetett az új, ún. web2.0-s technológiák alkalmazásába, így a hazánkban használatos összes közösségi platformon – minden hazai felsőoktatási intézményt megelőzve –  jelen van, s a mai nappal kihozta első mobilalkalmazását is.

2009. szeptemberében új arculattal és új marketingstratégiával kezdte meg a tanévet a Gazdaságtudományi Kar. Az új stratégiában a social media elemek kezelése kapott kiemelt szerepet, így a leendő és jelenlegi hallgatók, diplomatémát kiírók és szakmai gyakorlati helyet kínálók egymásra találását segítő iwiw-kisalkalmazást követően beindult a Kar blogja, ahova – a fontos hírek, információk megjelenítése mellett – hallgatók és oktatók egyaránt publikálnak. Ezzel párhuzamosan létrejött a Kar Facebook-profilja, ahol naponta többször friss hírekkel és információkkal látják el az érdeklődőket. Ezen a felületen kerülnek meghirdetésre a Kar fontosabb eseményei, a hallgatók bevonásával – szavazás útján – döntenek néhány kérdésben, mint például milyen CSR-tevékenységet folytasson a Kar: kinek gyűjtsenek karácsonykor ajándékokat, milyen állatot fogadjanak örökbe, vagy éppen milyen programokkal legyenek jelen egy-egy rendezvényen, illetve válaszolnak a hallgatók oktatással, egyetemi élettel kapcsolatos kérdéseire.

A platformot követően becsatornázásra kerültek a GTK-Twitter és Turulcsirip felületek, ahol rövid szöveges üzenetek formájában értesülhetnek az ún. “követők” az új információkról, kiépült a Kar fotóit összegyűjtő FlickR-alkalmazás, majd 2010. áprilisában elkészült a Kar Youtube-csatornája, ahol az addig Facebook-ra felposztolt Kart érintő képes beszámolókat gyűjtötték és folyamatosan gyűjtik össze.

Mai nappal elérhetővé vált PE-GTK néven az Ovi.com-ról (http://store.ovi.com/content/40414) ingyenesen letölthető mobilalkalmazás Nokia telefonokra, amely a Kar blogját és twitter-csatornáját tartalmazza. A blogban megjelenő hírek, információk és cikkek teljes terjedelemben olvashatók innentől mobilról is.

Reaganomics újratöltve, avagy mit mutat a kristálygömb?

Matolcsy

Kép: hírszerzo.hu

Az elmúlt héten felreppentek az első hírek az új kormány gazdaságpolitikai terveiről. A tervek kiforratlanságára és a hazai sajtó precizitására jellemző, hogy ezeket, pontosabban ezek állítólagos adóemelést tartalmazó elemeit azonnal cáfolta a hír forrása, miközben az adócsökkentésről szóló kormányzati szándékot megerősítette. Továbbra is a sötétben tapogatózunk tehát, mindazonáltal néhány gyertyaláng már pislákolva jelzi a kontúrokat. Lássuk, melyek ezek!

Az eddig kiszivárgott információk azt valószínűsítik, hogy ha nem is forradalom, de stílusos „félfordulat” várható az eljövendő évek gazdaságpolitikájában: adóemelések helyett inkább adócsökkentésekre, s az erősebb helyett inkább egy gyengébb forintra helyeződhet a hangsúly. A Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszterjelölt által felvázolt pálya első fele sokakat emlékeztethet a Ronald Reagan egykori amerikai elnök (1980-1988) neve által fémjelzett gazdaságpolitikára, a „Reagonomics”-ra, persze csak akkor, ha sikerül elvonatkoztatni az akkori amerikai csillagháborús költekezés óriási költségvonzatától és az amerikai szövetségi és a magyar nemzeti berendezkedés eltéréseitől. A Reagonomics-nak ugyanis két olyan sarokköve volt, amely az új kormányzati retorikában is tetten érhető. Az egyik – a gazdaságpolitikai – az adók csökkentése révén középtávon meglóduló GDP-növekedés, és az abból remélt állami többletbevétel. (A közgazdaságtanban jártas olvasó számára: ennek elméleti megalapozására leggyakrabban a Laffer-görbét használják, amely az adóterhelés eltérő szintjei mellett adja meg az adóbevétel várható összegét. Az érvelés úgy szól, hogy a túladóztatott gazdaság – s 46 százalékos adóbevétel/GDP arányával ilyen a magyar is – túl van a Laffer-görbe optimális pontján, így az adóráta mérséklésével növelhető az adóbevétel.) A program másik – politikai – sarokköve a középosztály helyzetbe hozása az adócsökkentések révén. Az eddig közzétett elképzelések szerint a magyar Reagonomics elsősorban a munkajövedelmek terhelésének csökkentésén keresztül valósulna meg, amivel – ha minden jól megy – két légy is üthető egy csapásra. Csökkenhet az elsősorban munkajövedelemből élő, és nagy szavazási hajlandóságot mutató középosztály adóterhelése, s még a költségvetés is jól járhat, hiszen a csökkenő adók nyomán idővel (!) emelkedő munkakedv meglódíthatja a gazdaságot, mérsékelve a munkanélküliséget, növelve a jövedelmeket és egyúttal a kormányzat adóbevételeit is. Az sem utolsó szempont, hogy a növekedés ilyetén ösztönzéséhez nincs szükség külföldi tőkére, s így az euró-csatlakozásunk egyik akadályaként számon tartott államháztartási hiány- és adósságrátáink is mérséklődhetnek.

Kép: wikipedia.org

Kép: wikipedia.org

A jó hírek mellett persze itt sorakoznak a kérdőjelek is, hiszen a Reagonomics még az Egyesült Államokban sem működött rendeltetésszerűen. A Reagan-kormány ugyanis a világháború utáni időszak legsúlyosabb költségvetési hiány-romlását és adósság-növekedését produkálta – elsősorban a már említett fegyverkezési gyorsítás miatt – a munkanélküliség felfutása mellett. Másrészt, még ha itthon működne is a recept, az Egyesült Államokkal ellentétben mi egy kis, nyitott gazdaság vagyunk, karnyújtásnyira a mostani rossz hírekben főszerepet játszó mediterrán országok eladósodottsági szintjétől. A jelenlegi tőkepiacon bármilyen rövidtávú és enyhe költségvetési hiányromlás életveszélyes mutatványnak tűnik, amellyel az eddigi eredményeinket kockáztatjuk.

Az árfolyamról szóló elképzelésekben pedig egészen biztosan nem lehet az amerikai tapasztalatokra hagyatkozni. Reagan alatt ugyanis az amerikai jegybank történelmi léptékű infláció-csökkentést hajtott végre a kamatláb 8 százalék fölé emelésével, jelentős dollárerősödéssel kísérve, amelyre azért volt szükség, hogy a közel-keleti, japán és német befektetők továbbra is vegyék az amerikai államkötvényeket. Úgy tűnik, hogy a magyar kormány ennek éppen az ellenkezőjére törekszik: a forint gyengítésével akar lökést adni az exportnak. Ehhez viszont szüksége volna egy, az inflációt jobban elnéző jegybankra is, ez viszont az MNB hitelességét kérdőjelezné meg. S ha a leértékelődés be is következne, felmerül a kérdés, hogy mit szólnának a külföldi befektetők és a másfélmillió hazai devizahiteles a forint árfolyamának újbóli gyengüléséhez. Emellett az árfolyam alakulása, ingadozásának esetleges felerősödése nyilvánvalóan befolyásolhatja az eurózónához történő csatlakozásunk időpontját is, mint ahogyan azt 2003-ban már láthattuk.

Összességében tehát úgy tűnik, hogy izgalmaknak ebben a ciklusban sem leszünk híján. A gazdaságpolitika megtervezésénél azonban mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy kis, nyitott, és belső feszültségektől sem mentes gazdaságunk továbbra is a háborgó tőkepiacok hullámainak taraján kénytelen egyensúlyozni. Ahogy mondani szokás, navigare necesse est.

Regisztrációs csomag a felvételizőknek

CC 2.0

CC 2.0

Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőnek, aki érvényes jelentkezést nyújtott be valamely egyetem, főiskola 2010. szeptemberben induló képzésére, ún. regisztrációs csomagot küld. Ez tartalmazza az elnöki tájékoztató levelet, a jelentkező személyes adatairól, megjelölt képzéseiről szóló regisztrációs levelet, számlát a befizetett eljárási díjról és/vagy fizetési felszólítást és tartozás számlát, a levelet a diákigazolvánnyal kapcsolatos tudnivalókról, valamint a diákhitellel kapcsolatos tájékoztatót. A regisztrációs csomag gondos kezelése, átolvasása minden jelentkező jól felfogott érdeke!

A regisztrációs levélen szerepelnek a jelentkezéskor megadott személyes adatok és a megjelölt képzések. Ennek segítségével mindenki ellenőrizheti, hogy adatai és jelentkezései pontosan kerültek-e be a központi nyilvántartásba, így elkerülhetők az esetleges hibás adatrögzítésből eredő félreértések. Mind az elnöki tájékoztató levélen, mind a regisztrációs levélen szerepel a jelentkező felvételi azonosító száma is. (Ez egyébként megegyezik a jelentkezési lapon, illetve az e-felvételi felületen is megtalálható 12 jegyű számsorral.) Ez a szám egyedileg azonosítja a jelentkezőt, ezért erre kell hivatkozni minden további ügyintézéskor.

A regisztrációs csomagban kapják meg a jelentkezők a felvételi eljárás díjának befizetéséről szóló számlát is.  Fizetési felszólítást és pénzügyi rendezést igénylő tartozás számlát kapnak azok, akik elmulasztották befizetni vagy csak részben fizették meg az eljárás díját. Ők – és azok az e-jelentkezők, akik jelentkezéskor csekket igényeltek – emellett megtalálják a személyes adataikkal és a tartozás összegéről kiállított csekket is, amellyel rendezni tudják elmaradásukat. Fontos, hogy kézhezvételtől számított 8 napon belül rendezzék tartozásukat – azaz fizessék be az eljárási díjat -, ellenkező esetben a benyújtott jelentkezésüket törölhetik, azaz nem nyerhetnek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.

Aki jelentkezéskor igényelt felsőoktatási diákigazolványt – és csatolta hozzá a szükséges fényképet és aláírást -, a regisztrációs csomagban a diákigazolvány kérelem elfogadásáról szóló igazoló levelet, valamint a diákigazolvány előállítási díjáról szóló csekket is kap(ott). (Figyelem, ezt a csekket csak azután kell befizetnie, ha besorolást, illetve felvételt nyer valamelyik megjelölt felsőoktatási intézménybe.) Amennyiben a diákigazolvány-igénylés hiányos vagy valaki jelentkezéskor nem igényelt diákigazolványt, a további teendőit szintén megtudhatja az erről szóló tájékoztató levélben. (Forrás: felvi.hu)

Ne feledd! Ma este American Corner!

by Chris Breikss CC 2.0

by Chris Breikss CC 2.0

Ha még nincs programod ma estére, nekünk van egy jó tippünk!

Bruce Holland Rogers, többszörös díjnyertes amerikai író felolvasó estet tart saját novelláiból angolul (és részben magyarul) a Steverson Gyűjtemény Könyvklubban 2010. május 25-én, kedden 16.30-tól az American Cornerben.

Bruce Holland Rogers Eugene-ból, Oregon államból származik, de 2008-ig Londonban élt. Művei az irodalmi műfajok és témák széles skáláján mozognak: van köztük tudományos-fantasztikus, valószínűtlen történet, szórakoztató irodalmi alkotás, bűnügyi történet és sok más, amit nehéz besorolni…
További angol nyelvű információ a szerzőről és műveiről a www.shortshortshort.com honlapon található.

Az ülőhelyek biztosítása érdekében, a programra regisztrációt a veszprem@americancorner.hu e-mail címre várunk.
A program ingyenes és mindenki számára nyitott. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont: 2010. május 25., kedd
16.30-18.00
Helyszín: American Corner
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
Veszprém, Komakút tér 3.

Tanulás és Sport pályázat

www.flickr.com/photos/mpeterke/ CC BY 2.0

www.flickr.com/photos/mpeterke/ CC BY 2.0

A kiemelkedő tanulmányi eredmények elismerése, valamit az egészséges életmód és a sport népszerűsítése érdekében a Pannon Egyetem idén is meghirdeti TANULÁS ÉS SPORT pályázatát, amelyre az egyetem nappali tagozatos hallgatói jelentkezhetnek.

A pályázat első három helyezettje  egy-egy  kupa büszke tulajdonosa lesz, továbbá pénzjutalomban részesül, amelynek nagysága az idei évben növekedett. Az első helyezett díja 80.000 Ft, a második helyezetté 70.000 Ft, a harmadik helyezetté pedig 50.000 Ft.

A díjak átadására a hagyományokhoz híven 2010-ben is a szeptemberi tanévnyitó ünnepségen kerül sor.

A pályázatok benyújtási határideje: 2010. június 30.

A részletes pályázati kiírást itt olvashatjátok.

Kedves jó tanuló és jó sportoló Hallgatók, éljetek a lehetőséggel, pályázzatok!

Nyelvtanulás nyáron is

www.flickr.com/photos/trodel/ CC BY-SA 2.0

www.flickr.com/photos/trodel/ CC BY-SA 2.0

Nyári intenzív nyelvtanfolyamokat indít a Pannon Egyetem Idegen Nyelvi Oktatási Központ angol, német, olasz, orosz, spanyol, magyar nyelvekből, valamint gazdasági, idegenforgalmi szaknyelvi tanfolyamokat és nyelvvizsga-tréninget nyelvvizsgára felkészítő angol és német nyelvekből.

Regisztráció (jelentkezés, szintfelmérés) legkésőbb a tanfolyam indulása előtti héten hétfőig.

Bővebb információt a tanfolyamokról, időpontokról, részvételi díjakról és kedvezményekről  itt találtok.

Évkönyv és fotózás végzősöknek

Kedves Végzősök!

Igaz, még előttetek áll a vizsgaidőszak az utolsó nagy megmérettetéssel a záróvizsgával, de akárhogy is nézzük, hamarosan véget érnek a (többé-kevésbé) gondtalan egyetemi évek, és elindultok a nagybetűs életbe…

A Karrier Iroda útravalóul egy végzős évkönyvet készít számotokra, amely tartalmazza a diplomások fényképét, az évfolyam névsorát, évfolyamfotókat, eseményfotókat, oktatóitok intelmeit, és mindazt, amit még javasoltok. Ezért nyugodtan küldjetek jó minőségű szakest fényképeket, VEN fotókat, amelyekről úgy gondoljátok, hogy mások számára is értékesek lehetnek.

Az évkönyv készítéséhez kapcsolódóan a Karrier Iroda fotózást is szervez. Az ünnepi öltözetben és talárban történő fényképezkedésre május 26-án, 27-én és június 2-án kerül sor az Aulában.

A fotózásra a Karrier Iroda honlapján tudtok feliratkozni, ahol bővebb információkat is találtok!

A folyosógaléria következő kiállítása

folyosóBoros Ida és Mátyus Tamás (Bakony Fotóklub)

Ciprusi mozaikok című kiállítása

2010. május 18 – 2010. július 18 között látogató
a GTK Folyosógalérián (A épület I emelet)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Köztársasági ösztöndíj

A Pannon Egyetem a 2010/2011. félévre pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíjra.

A köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a Pannon Egyetem teljes idejű alapképzésben (beleértve  a főiskolai és egyetemi képzést), illetve mesterképzésben részt vevő hallgatói, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és a két félév alatt legalább 55 kreditpontot szereztek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 2.

Részletes információkat a Pályázati felhívásban olvashattok.

Pályázati adatlap az Oktatási Igazgatóság honlapjáról tölthető le.

Franciaországi ösztöndíj

www.flickr.com/photos/ru_boff/ CC BY 2.0

www.flickr.com/photos/ru_boff/ CC BY 2.0

A franciaországi Maine-et-Loire megye franciául jól beszélő hallgatóknak hirdet ösztöndíjat az angers-i Université Catolique de l’Ouest egyetemen a 2010/2011-es tanévre (Formation Responsable du Développement Commercial).

A hallgatók havi ösztöndíjat kapnak.

A jelentkezési dokumentumok a következők:

Jelentkezési lap
Útlevél vagy személyi igazolvány másolata
Születési anyakönyvi kivonat (franciára fordítva)
Önéletrajz franciául
Motivációs levél franciául
Érettségi bizonyítvány franciára fordítva
Index franciára fordítva

A francia nyelvű kiírást és a jelentkezési lapot itt találjátok.

<<<

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.