Szeretnéd átlátni a gazdasági folyamatok vállalatra gyakorolt hatását és a működési döntések gazdasági következményeit? Korszerű vállalatirányítási és controlling ismeretekre kívánsz szert tenni? Válaszd a vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakot! Jelentkezz 2024. január 31-ig!

Vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

Célunk olyan gazdasági szakemberek képzése és fejlesztése, akik átlátják a gazdasági folyamatok vállalatra gyakorolt hatását, a működési döntések gazdasági következményeit, azok leképeződését a vállalat egészére és részterületeire vonatkozóan, akik a vállalati szféra szegmenseiben alkalmazható módon sajátítják el a vállalatirányítási és controlling ismereteket.

A képzés kiemelt hangsúlyt fordít:

  • az operatív és stratégia controlling módszertanok,
  • a vezetői számvitel és a költségmenedzsment,
  • a modern vállalati pénzügyek és a számvitel,
  • az üzleti tervezés,
  • az adózás, a társaságirányítás
  • és a marketingcontrolling ismereteinek, módszertanainak elsajátítására.

A képzés az elméleti ismereteken túl gyakorlati esettanulmányokon keresztül fejleszti a résztvevők szakmai és módszertani kompetenciáit.

Ismerd meg a képzést a rövid videóból!


További információért kattintson a nyilakra!

A következő képzés kezdete, jelentkezési időszak
Kezdés: 2024. február. Jelentkezési időszak: 2023. december 1 – 2024. január 31.
A képzés célja és a végzettséggel betölthető pozíciók

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik az elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésével képesek felelősséggel, korszerűen ellátni a modern szervezetek követelményeinek megfelelő controlling feladatokat. A megszerzett képességek birtokában alkalmasak a tervezés és a kontroll, valamint a vezetői döntésekhez szükséges információellátás folyamatainak működtetésére és összehangolására. Támogatják az üzleti eredmények, a pénzügyek, a folyamatok és a stratégia átláthatóságát, a szervezet részcéljainak és részterveinek összehangolását.

Interdiszciplináris tudásukat konkrét helyzetekre adaptálva vezetői döntéstámogató, szakértői és belső tanácsadói funkciójukban képesek támogatni a vezetést a környezet dinamikus változásaihoz való alkalmazkodásban. Elősegítik a költségek, a teljesítmény, az eredmény, és pénzügyi adatok értelmezését, ezáltal támogatva a döntéshozatalt. Megoldási javaslataiban támogatják az erőforrások eredményes és hatékony elosztására és felhasználására irányuló vezetési funkciókat a szervezet céljainak elérése érdekében. Mindezek megvalósítása érdekében képesek a szervezeti problémákra reagálva a megfelelő módszertanok, elemzési és riportálási technikák alkalmazására.

Mit ad a képzés a gazdasági szakembereknek?
– A stratégiai és operatív controlling, a marketingcontrolling, az üzleti és szervezeti tervezés módszertanainak ismeretét
‐ A haladó és a stratégiai vezetői számvitel, a stratégiai költségmenedzsment elemeiben való jártasságot
‐ A vállalkozások számvitele, a modern vállalati pénzügyek, az adózás elméleti és gyakorlati összefüggéseinek ismeretét
‐ Jártasságot a vállalatértékelés és társaságirányítás gyakorlati vonatkozásaiban
‐ A vállalatirányítás makrogazdasági környezetének ismeretét
Kiket várunk?
A felvétel feltételei: A képzésben a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben szerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
Jelentkezés módja, feltétele
Felvételi vizsga nincs.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, mely letölthető itt. >>>
A jelentkezési lapokat e-mailben vagy postai úton kérjük leadni.
E-mail cím: fekete-berzsenyi.hajnalka@gtk.uni-pannon.hu
Postacím: Pannon Egyetem, Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszék, Dr. Fekete-Berzsenyi Hajnalka, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Képzési idő
A képzés ideje 2 félév.
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
A képzésben 60 kreditet kell megszerezni.
A képzés költségei
A képzésben való részvétel önköltséges.
A részvételi díj egy félévre: 250.000 Ft
Képzési rend
Oktatási napok: péntek délután 14:30-tól és szombati napokon 9:00-tól
Tanterv

Őszi félév: Adózás és adóztatás elméleti és gyakorlati összefüggései, Modern vállalati pénzügyek, Marketing controlling, Haladó vezetői számvitel esettanulmányok, Stratégiai költségmenedzsment

Tavaszi félév: Vállalkozások számvitele, A vállalatirányítás makrogazdasági környezete, Üzleti és szervezeti tervezés, Stratégiai controlling módszertanok, Operatív controlling, Társaságirányítási esettanulmányok, Vállalatértékelés a gyakorlatban

Szakdolgozat
A szakdolgozat írásosan is megjelenő, alkotó jellegű, gyakorlatorientált, problémamegoldó szakmai feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető irányításával megoldható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.
Végzettség

Az oklevélben szereplő végzettség:
Szakközgazdász vállalati irányítás és kontrolling szakon

Garancia a minőségre
  1. A kar a Felsőoktatási Minőségi Díj 2008. évi díjazottja.
  2. A kar az AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business tagja.
  3. A kar Közép-Európában elsőként érdemelte ki az elismerő IPSERA Egyetemi Kiválósági Központ (Academic Centre of Excellence) címet.

A jelentkezési lap letölthető itt!>>>

Vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak – További információ

Dr. Fekete-Berzsenyi Hajnalka egyetemi docens
Tel: +36 88 624 – 180
email: fekete-berzsenyi.hajnalka@gtk.uni-pannon.hu