Szerezz a kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges átfogó és interdiszciplináris elméleti és módszertani ismereteket posztgraduális képzésünkön! Jelentkezz 2024. augusztus 31-ig! Kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés

A tudás alapú társadalomban a növekvő kutatási potenciál és piaci nyomás a folyamatos fejlesztésre és a kutatási eredmények mielőbbi gyakorlati hasznosítására megteremtette az igényt olyan, az akadémiai és a gazdasági szereplők közötti híd szerepét felvállaló szakemberekre, akik a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet folytató szervezetek projektjeinek értékelését, tervezését, előkészítését és a megvalósítás koordinálását képesek ellátni, képesek a kutatásmenedzsment témakörét érintő stratégiai döntések előkészítésére.

A szakirányú továbbképzés a fentieket figyelembe véve kíván olyan szakembereket képezni, akik szemléletükben alkalmasak a kutatási és innovációs tevékenységek adminisztratív támogatási igényeinek megfelelni és a munkaerőpiac részéről támasztott tudásanyaggal és szakmai készségekkel rendelkeznek.

További információért kattints a nyilakra!

A következő képzés kezdete, jelentkezési időszak
Kezdés: 2024. szeptember. Jelentkezési időszak: 2024. július 1 – augusztus 31.
A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel és készségekkel, képesek a kutatási és innovációs területen működő szervezetek fejlesztési projektjeinek magas színvonalú tervezésére, előkészítésére, megvalósítására, valamint az eredmények fenntartásához szükséges tevékenységek ellátására.

A képzés célul tűzi ki továbbá, hogy az intézményi és a vállalati környezet metszéspontjában megvalósuló kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges átfogó és interdiszciplináris (szakpolitikai, jogi, intézményi, innováció- és projektmenedzsment) elméleti és módszertani ismereteket nyújtson, nagy hangsúlyt fektetve a nemzetközi környezetben, az intézményközi hálózatokban való sikeres működéshez szükséges képességek megszerzésére.

Kiket várunk?

A kutatási és innovációs menedzser képzésre jelentkezhet, aki bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) oklevelet szerzett.

A kutatási és innovációs szakközgazdász képzésre jelentkezhet, aki gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevelet és közgazdász szakképzettséget.

Jelentkezés módja, feltétele
Felvételi vizsga nincs.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezési lap letölthető itt. >>>
A jelentkezési lapokat e-mailben vagy postai úton kérjük leadni.
E-mail cím: bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu
Postacím: Pannon Egyetem, Menedzsment Intézet, Kovács Edit, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Képzési idő
A képzés ideje 2 félév.
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
A képzésben 60 kreditet kell megszerezni.
A képzés költségei
A képzésben való részvétel önköltséges.
A részvételi díj egy félévre: 350.000 Ft
Képzési rend
Oktatási napok: szombati napokon 9:00-tól (szervezett tréningek esetén előfordulhat tömbösítve egy alkalom péntek-szombat)
Tanterv

1. félév: K+F+I finanszírozás és pénzügyek, Innovációmenedzsment, Innovációs módszertan, Közösségi és nemzeti szakpolitikák, Uniós kutatási programok és partnerségek, Projektmenedzsment, Tárgyalástechnika, Technológiai és tudományos trendek

2. félév: Szellemitulajdon-védelmi menedzsment, Pályázatmenedzsment, Befektetés elemzés, Innovációs értékelési technikák, Választható tárgy: Tudománykommunikáció vagy Szervezeti magatartás, Szakdolgozat

A tanterv letölthető itt. >>>

Szakdolgozat
A szakdolgozat írásosan is megjelenő, alkotó jellegű, gyakorlatorientált, problémamegoldó szakmai feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető irányításával megoldható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.
Végzettség
Az oklevélben szereplő végzettség:
– Kutatási és innovációs menedzser / Research and Innovation Manager
– Kutatási és innovációs szakközgazdász / Economist in Research and Innovation Management
Garancia a minőségre
  1. A kar a Felsőoktatási Minőségi Díj 2008. évi díjazottja.
  2. A kar az AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business tagja.
  3. A kar Közép-Európában elsőként érdemelte ki az elismerő IPSERA Egyetemi Kiválósági Központ (Academic Centre of Excellence) címet.

Innovatív együttműködés a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a FranklinCovey között

A Gazdaságtudományi Kar a 2021/22-es tanévben az MBA, a vezetés és szervezés mesterszakon, továbbá a kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász posztgraduális képzésen bevezeti a FranklinCovey All Access Pass rendszert, melyen keresztül a hallgatók számára világszínvonalú, a személyes, vezetői és szervezeti eredményesség fejlesztését szolgáló tartalmak érhetők el.

Az innovatív, naprakész és nemzetközi színvonalú vezetőfejlesztési képzési anyagok jól kapcsolódnak az egyetemi tananyaghoz, valamint egyedülálló muníciót adnak a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak ahhoz, hogy az üzleti világban vezetőként a legjobbak közé tartozzanak.

A hallgatók ezáltal olyan nemzetközi sikerprogramokat ismerhetnek majd meg a képzéseikbe építve, mint pl. „A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása”, „5 Döntés a kivételes teljesítményért” vagy „A Bizalom sebessége” és „A vezetők 4 kulcsszerepe”. Mindezt a FranklinCovey All Access Pass portálon, egy olyan rugalmas és élvezetes online környezetben, amit speciálisan a tanult szemléletmódok és eszköztárak készségszintű elmélyítésére és a tartós, mérhető eredményesség-növelésre fejlesztettek ki – legyen szó egyénekről, vagy több ezer fős szervezetekről.

További információ az együttműködésről. >>>


A jelentkezési lap letölthető itt!>>>

A TV2 Innovátor Magazin összeállíása a képzésről:


Vélemények, ajánlások a képzéssel kapcsolatban:

“A képzésen a Pannon Egyetem több tudományterületet lefedő képzési és kutatási portfóliójára építve hidat képezünk a műszaki és üzleti, az akadémiai és a piaci területek között annak érdekében, hogy az itt végzett menedzserek képesek legyenek tudományos alapú innovációkat nemzetközi szinten is piacképes termékké és szolgáltatássá fejleszteni.”Dr. Fehérvölgyi Beáta, dékán

“Orvosként és sebészként kulcsfontosságúnak tartom a szakmai fejlődés szükségességét és a tudományos érdeklődést, azonban kiteljesedni, a korlátokat felszabadítani csak akkor tudjuk, ha megfelelő szemléletet szerzünk a kutatás-fejlesztés és innováció területén. A képzés ideális rálátást nyújt az előbbi kérdéskörre, elvégzésével lehetőségünk adódik, hogy a saját vagy akár más tudományterületen ne csak a kutatási folyamatokat lássuk át, hanem azok gazdasági megvalósítását is koordinálhassuk.”Dr. Bálint István

„Mivel 2019 előtt sokat foglalkoztam innovatív, illetve előremutató projektekkel főleg a fenntarthatóság, körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás területein, ezért 2020-ban jelentkeztem a Pannon Egyetem képzésére, amelynek két fő oka volt. Egyrészt új ismereteket és más szempontú megközelítéseket szerettem volna elsajátítani, amelyek segítenek a nyitottabb, együttműködést igénylő, közös, eredményes gondolkodásban. Másrészt szerettem volna gyakorlatorientált, életszagú példákon keresztül megismerni a KFI projekteket az ötlettől a megvalósításig tartó folyamatokon keresztül, amelyhez – a rendkívüli veszélyhelyzet ellenére – elég sok muníciót és segítséget kaptunk.
A képzés folyamán számomra az egyik kiemelkedő élmény a közös csapatmunka volt, amikor megismerhettük egymás erősségeit és közösen alkottunk valami újat. Ebben a képzésben azt tapasztalom meg igazán, hogy a legfontosabb az eredményhez vezető út során elsajátított és rendszerezett új ismeretek beépítése és beépülése. Csak ajánlani tudom a képzés elvégzését mindazoknak, akik saját vállalkozásukban, vagy az államigazgatásban a kutatás, fejlesztés, vagy innovációs területen feladatokat végeznek.”Szép Károly, elnöki tanácsadó, NKFIH

Interjú Szántó Balázzsal a képzésről >>>

Kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés

Interjú Szmollár Katával a képzésről >>> Kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés

Interjú Balassa Gergővel a képzésről >>>Kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés

Interjú Kupai Mercédesszel a képzésről >>>Kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés

Interjú Losonc Krisztinával a képzésről >>>Kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés

Interjú Végh Márkkal a képzésről >>>Kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés

Interjú Pekk Letíciával a képzésről >>>Kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés


Kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés – További információ:

Kovács Edit
oktatási referens
Tel: +36 88 624 – 110
email: bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu


Média-megjelenések

Mandiner Makronóm – Nagy innovációs előrelépés, hogy kutatási és innovációs menedzserképzés indul két egyetemen

Magyar Nemzet – Kutatási és innovációs menedzserképzés indul

hirado.hu – Kutatási és innovációs menedzserképzést indítanak két egyetemen

HR Portál – Kutatási és innovációs menedzserképzés indul két egyetemen

vehir.hu – Kutatási és innovációs menedzserképzés indul a Pannon Egyetemen

lokál – Kutatási és innovációs menedzserképzés indul

medicalonline – Kutatási és innovációs menedzserképzés indul két egyetemen