június 2015 - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
mobile menu icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

Diplomaátadó ünnepség a Gazdaságtudományi Karon

Diplomaátadó 1.A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának Diplomaátadó ünnepségét június 26-án rendezték meg Veszprémben, az egyetem aulájában.

Bába-Szabó Magda, a Generali Biztosító Zrt. HR, marketing és kommunikációs igazgatója ünnepi beszédében elmondta, kiemelten hangsúlyos a munka világában is a generációk közötti közelítés, hiszen generációs váltás van folyamatban. A végzett hallgatóknak azt tanácsolta, legyenek nyitottak az idősebbek tudása, tapasztalatai befogadására, valamint használják ki lehetőségeiket.
A Gazdaságtudományi Kar megbízott dékánja, Dr. Kovács Zoltán értékelte az elmúlt tanév eredményeit. Kiemelte, a kereskedelem és marketing szak első generációját most indították, elmondta, számos sikeres pályázattal segítik a fejlesztéseket és a hallgatók versenyképes tudását.

Az ünnepség keretében kitüntetéseket, elismeréseket adtak át. A Pannon Egyetem Szenátusa Pro Universitate Pannonica Nagyezüst emlékéremmel tüntette ki kiemelkedő munkája elismeréseként Dr. Alan Clarke-ot, a Gazdálkodási Intézet egyetemi docensét. Diplomaátadó 2.Pannonia Award díjban részesült Dr. Mary- Kathrine Fresacher, aki 2007 óta vendégoktatóként tanít a Gazdaságtudományi Karon, annak nemzetközivé válásának érdekében mind oktatási területen, mind kulturális kapcsolatok építése révén nagy szerepet vállal. A Pannon Egyetem Szenátusa a Pannon Egyetem Díszpolgára kitüntető címet adományozta Dr. Blazsek István, a Nitrogénművek Zrt. vezérigazgatója részére, aki címzetes docensként aktívan támogatja az egyetem képzéseit. A Gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa Pro Facultate díj kitüntetésben részesítette Csóti Gábort, az Investors in People Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját, aki vendégoktatóként olyan gyakorlati ismereteket közvetít, amelyek segítik a hallgatókat a munkahely-keresésben és az elhelyezkedésben. Harsányi János-díj kitüntetésben részesült Dr. Szabó Lajos egyetemi docens, a Menedzsment Intézet igazgatója, aki hosszú évek óta oktat, tanszékvezetőként, majd intézetigazgatóként és dékánként is vállalt vezetői szerepet a kar életében. A Kari Tanács Dékáni Dicséret elismerő oklevelet adományozott Göllei Attiláné és Csabáné Molnár Andrea tanszéki előadók részére kiemelkedő és példamutató munkájuk elismeréseként. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Kamarai díját” 2015- ben Tóth Erika Viktória, Vezetés-szervezés mesterképzési szakos hallgatónak adta át Dr. Markovszky György elnök.

Diplomaátadó 3.A kitüntetések, elismerések átadását követően Matus Dániel búcsúztató és Kádár Réka búcsúzó hallgató osztotta meg gondolatait az ünneplő közönséggel. A Gazdaságtudományi Karon 2015-ben végzett hallgatók Szilágyi Georginát jelölték szeniornak.

Az ünnepség zárásaként az oklevelek átadására került sor. 315 hallgató fejezte be tanulmányait ebben a félévben, 181 alapszakos, 74 mesterszakos és 24 felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató, valamint szakirányú továbbképzésen és kifutó szakokon adtak át okleveleket.

Fofók: Szabó László, a Pannon Egyetem fotográfusa

Felvételizőknek ajánljuk! – Tudnivalók a hiánypótlásról

13_gtk_kiadvany_011-3A napokban hiánypótlási felszólítások érkeztek több jelentkező e-mail címére. Ezekben elsősorban a középiskolai bizonyítvány és/vagy érettségi bizonyítvány, valamint mesterképzésre jelentkezők esetében a felsőfokú oklevél hiányról olvasható információ.

A legfontosabb, hogy ne halogassuk a hiánypótlást: ha az adott dokumentum már birtokunkban van, a szabályok szerint a hiányt haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül pótolni kell. Ha még nem rendelkezünk a kérdéses dokumentummal, akkor legkésőbb 2015. július 9-ig pótolhatjuk a hiányokat.

Fontos: A már feltöltött dokumentummásolatokat azonban nem kell még egyszer feltölteni, azokkal nincs további teendő. A dokumentumpótlás végső határideje 2015. július 9.

Az alábbiakban a hiánypótló levelekben foglaltak helyes értelmezéséhez nyújtunk segítséget. Nézzük sorban az egyes dokumentumtípusokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat!

Középiskolai bizonyítvány

Alapképzésen, osztatlan mesterképzésen, felsőoktatási szakképzésen a pontszámítási módszerek egyike a tanulmányi pontok számításának lehetősége (bővebben erről a Felsőoktatási felvételi tájékoztató Pontszámítási módszerek c. fejezetében lehet olvasni).

Hiánypótlási felszólítást többek közt azok kaptak, akik középiskolai bizonyítványuk egyik oldalát sem küldték még be, holott jelentkezéskor rögzítettek érdemjegyeket – vagy akik bár küldtek bizonyítvány oldalakat, ám azokból tanulmányi pont még nem számítható (mert valamely év végi oldalak még hiányoznak, vagy a beküldött középiskolai bizonyítvány oldalak valamely okból elutasításra kerültek. Az elutasítás indokát tartalmazza a felszólító levél, de az E-felvételi Dokumentumok menüpontjában is megtekinthetők.)

13_gtk_kiadvany_043-2Fontos hangsúlyozni, hogy tanulmányi pontok számítása nem kötelező! A felvételi összpontszám meghatározható érettségi pontok kétszerezése alapján is, tehát a hiányt nem szükséges pótolni annak, aki:

 • bizonyos abban, hogy az érettségi pontok kétszerese számára kedvezőbb eredményt jelent, ezért nem szeretné, ha a központi pontszámító algoritmus mindkét módon meghatározná pontszámát és azokból automatikusan a jobb variációt venné figyelembe,
 • felsőfokú oklevéllel rendelkezik és – amennyiben erre az adott felsőoktatási intézmény lehetőséget ad – felvételi összpontszámát korábbi felsőfokú oklevelének minősítése alapján szeretné meghatározni.

A középiskolai tanulmányaikat 2015-ben befejezők sok esetben az érettségi bizonyítvány kiosztásakor kapják meg az utolsó év végi bizonyítványt is, ami megnehezíti és késlelteti a dokumentumok feldolgozását. Az Oktatási Hivatal az elmúlt héten felhívta az iskolák figyelmét, hogy lehetőség szerint az utolsó év végi bizonyítványt osszák ki az érettségi bizonyítvány előtt. Aki a középiskolai bizonyítványát ki tudja kérni az intézménytől, annak javasoljuk, hogy tegye meg, és minél hamarabb csatolja a jelentkezéséhez, ne várja meg vele, amíg az érettségi bizonyítványát is kézbe vette.

Érettségi bizonyítvány

Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetében minden szakon a felvétel feltétele a középfokú végzettség (érettségi) igazolása. Éppen ezért az ilyen típusú dokumentumokat mindenképpen pótolni szükséges, bármilyen képzési terület szakjára jelentkezik a felvételiző.

Ha a jelentkező felsőfokú oklevéllel rendelkezik és – amennyiben erre az adott felsőoktatási intézmény lehetőséget ad – felvételi összpontszámát a korábbi felsőfokú oklevél minősítése alapján szeretné meghatározni, akkor az érettségi bizonyítvány beküldésre természetesen nem kötelező.

A középiskolai tanulmányaikat 2015-ben befejezők esetében a végső dokumentumpótlási határidő 2015. július 9., hiszen az érettségi bizonyítványokat majd csak június utolsó, július első hetében kapják kézhez, viszont javasoljuk, hogy kézhez vételt követően minél hamarabb csatolják jelentkezésükhöz.

Felvételi információkFelsőfokú oklevél

Mesterképzésre történő jelentkezés esetében kötelező a bemeneti feltételeknek megfelelő felsőfokú végzettség igazolása.

A 2015. június végén, július elején államvizsgázók a hiánypótlás legvégső határidejéig, 2015. július 9-ig küldhetik be oklevelük másolatát. A felsőfokú végzettséget esetükben igazolni lehet oklevéllel, vagy – ha az egyetem, főiskola a fenti időpontig az oklevelet még nem állította ki – a felsőoktatási intézmény által kötelező formanyomtatványon kiállított oklevél-igazolással. Utóbbi azt igazolja, hogy a jelentkező záróvizsgáit teljesítette, rendelkezik az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján az oklevél-igazolás csak akkor fogadható el, amennyiben azt a jelentkező számára legfeljebb a 2015. július 9-ét megelőző harminc napban állították ki, a korábban oklevelet szerzettek kötelesek az oklevél másolatát benyújtani!

Ha a jelentkező már rendelkezik az oklevéllel – azaz nem most fogja befejezni tanulmányait és államvizsgázni – akkor a felszólításban szereplő 8 napon belül csatolja jelentkezéséhez az oklevele másolatát.

Forrás: www.felvi.hu

Végezetül pedig néhány ok, hogy miért érdemes a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karát választani első helyen! 

Felvételi információk itt.

Kövess minket a Facebookon!

Amennyiben a felvételivel kapcsolatban bármi kérdésed van, a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen, vagy a (88) 624-860-as telefonszámon felteheted.

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók.

Az ösztöndíjról bővebb információ ide kattintva érhető el. 

GTK-s különdíj a Projektmenedzsment Diplomamunka Pályázaton

Fotó: pmi.hu

Fotó: pmi.hu

Az év projektmenedzsment szakdolgozata, diplomamunkája pályázat idei eredményhirdetésére a 23. Körkapcsolás nézőközönsége előtt került sor 2015. május 21-én. A pályázatot a PMI Budapest, Magyar Tagozat immár harmadszor írta ki a Magyar Projektmenedzsment Szövetséggel és a HTE TIPIK Klubbal együttműködve.

Az idei pályázaton különdíjat nyert Kurbucz Marcell Tamás, karunk egykori Műszaki menedzser alapszakos hallgatója, konzulense Dr. Kosztyán Zsolt Tibor. Dolgozata: “Projektek átfogó tervezésének és koordinálásának támogatása mátrixokkal”. A munka gyakorlati része lényegesen meghaladja a szakdolgozatoktól elvárt követelményeket, mivel egy új tervezési módszert dolgoz ki, és alkalmaz egy adott problémára.

Kurbucz Marcellnek és Dr. Kosztyán Zsolt Tibornak ezúton is gratulálunk, s további sok sikert kívánunk!

Forrás

Felvételizőknek ajánljuk! – Dokumentumpótlás az E-felvételiben

A jelentkezők legkésőbb 2015. július 9-ig nyújthatják be a még hiányzó dokumentumaikat, illetve módosíthatják adataikat és – egy alkalommal – a korábban megjelölt szakok sorrendjét. Az E-felvételiben mindez csak néhány kattintás, így felesleges az utolsó pillanatig várni vele.

Február közepe, és a jelentkezéshez csatolt dokumentumok benyújtása óta hosszú idő telt el. A középiskolások megkapták év végi bizonyítványukat; sokan szereztek új nyelvvizsgákat, többletpontokra jogosító végzettségeket, másoknak éppenséggel az adataik változtak meg. Ezeket mind fel kell vinni a felvételi rendszerbe az E-felvételin keresztül.

Habár július 9. a hiánypótlás és a javítások végső határideje, érdemes folyamatosan feltölteni a birtokunkba kerülő dokumentumokat, hiszen ezzel elkerülhetjük, hogy a végére összegyűlő teendők közül valami kifelejtődjön. Ezáltal hamarabb megbizonyosodhatunk a dokumentumpótlásunk feldolgozásának eredményéről is. Utóbbit már csak azért is érdemes rendszeresen ellenőrizni, mert itt értesülhetünk arról, ha valamilyen okból elutasították valamelyik dokumentumot, ebben az esetben ennek indokát is láthatjuk, tehát még határidő előtt gondoskodhatunk a javításról . Az E-felvételi Dokumentumok oldalán súgók segítik az egyes státuszok pontos értelmezését, illetve bizonyos dokumentumok esetén a nevükre kattintva láthatóvá válnak a pontos formai és tartalmi követelmények. (Erről bővebben a Felvételi tájékoztató 4. fejezetében lehet olvasni.)

Dokumentumok

A jelentkezéshez, pontszámításhoz szükséges dokumentumokat az E-felvételi Dokumentumok menüpontjában lehet feltölteni, és itt követhető nyomon az elbírálásuk is. Amennyiben a feltöltés sikeres volt, a fájl megjelenik a Jelentkezésekhez csatolt dokumentumok táblázatban. Ha a dokumentum többoldalas (több különálló fájlból áll), akkor szintén itt folytathatjuk a további oldalak (fájlok) feltöltését adott típuson belül. Ha ahhoz a dokumentumhoz már minden szükséges fájlt feltöltöttünk, akkor a Feltöltés befejezése gombra kattintva tudjuk véglegesíteni a feltöltést. Függetlenül a jelentkezési helyek számától, elegendő mindent egy példányban beszkennelni és feltölteni, arra azonban figyelni kell, hogy a dokumentum jól olvasható legyen, illetve tartalmazza a személyes adatokat.

Azoknak a jelentkezőknek, akiknek dokumentumpótláshoz nem áll módjukban használni az E-felvételi rendszert (mert például nincs szkennelési lehetőségük), a postai utat kell választaniuk. Az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. postacímre lehet a dokumentummásolatokat eljuttatni. Nincs értelme azonban az E-felvételiben feltöltött dokumentumokat fénymásolva is postázni, mert a duplázás csak a feldolgozás idejét hosszabbítja meg. (Forrás: www.felvi.hu)

Végezetül pedig néhány ok, hogy miért érdemes a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karát választani első helyen! 

Felvételi információk itt.

Kövess minket a Facebookon!

Amennyiben a felvételivel kapcsolatban bármi kérdésed van, a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen, vagy a (88) 624-860-as telefonszámon felteheted.

KKV Csúcstalálkozó Veszprémben

A KKVHÁZ Zrt. folytatja a megyeszékhelyeinket körüljáró programsorozatát, a KKV Csúcstalálkozókat.

Az üzleti kiállítással kísért, moderált kerekasztal-beszélgetésre legközelebb június 10-én Veszprémben, 13:00 és 16:00 között a Megyeháza Szent István Termében kerül sor, melyre a  szervezők szeretettel várják az érdeklődőket.

A rendezvény témája: A moderált vitabeszélgetésen a KKV szektor szinte minden fontosabb problémája felmerülhet, de egy központi téma mindig megjelölésre kerül. Ezúttal a K+F szükségességét és nehézségeit járják körül.

A kerekasztalhoz meghívást kapnak:

 • A Megyei Közgyűlés vezetői és a megyei nagyvárosok polgármesterei
 • Kormányzat részéről: NGM, NAV, Megyei Kormányhivatal, Járási Hivatalok, EXIM Csoport, MNKH Zrt., NSKI, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, RFH
 • Megyei civil szervezetek: Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, VOSZ, IPOSZ, KISOSZ, Magyar Közgazdasági Társaság, FIVOSZ, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, TIT
 • A megyei nagyvállalatok
 • A megyei kkv-k
 • Pannon Egyetem
 • Valamint a KKVHÁZ fővédnöke, a KKVHÁZ elnöksége:
  • Dr. Bod Péter Ákos, Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanár, KKVHÁZ Megyék Versenyének elnöke
  • Siklós Márta, Leitner Leitner Audit Kft. ügyvezető partner, KKVHÁZ Megyék Versenyének alelnöke
  • Seszták Oszkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke
  • Dr. Szabó László Zsolt, MTVA-Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgató
  • Csonka Tibor, OTP Bank Nyrt. Kis-, Középvállalkozási Igazgatóság ügyvezető igazgató
  • Dr. Nagy Ágnes, Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ igazgató
  • Szabó Miklós, Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. ügyvezetés elnöke
  • Dr. Varga Árpád, Nemzeti Adó- és Vámhivatal külső kapcsolatokért felelős elnökhelyettes
  • Princz Attila, Regionális Fejlesztési Holding Zrt. Leányvállalati, hálózati koordináció vezető
  • Fülöp Gábor, Magyar Telekom Kis- és középvállalati szolgáltatások üzletág értékesítési igazgató
  • Kovács András, Magyar Posta Zrt. KKV értékesítési osztály osztályvezető
  • Busa Zoltán, CIG Pannónia Általános Biztosító Zrt. vezérigazgató
  • Földváry Beáta, WIFI Hungária ügyvezető igazgató
  • Dr. Doór Zoltán, Magyar Logisztikai Egyesület elnök
  • Vágó Péter, Kereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Képviselete elnök
 • Média: megyei írott és elektronikus sajtó, az MTV1, MR1 Kossuth Rádió, MTI és mások

Helyszín: Veszprém Megyeháza Szent István terem (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

Időpont: 2015. június 10. 13:00 – 16:00

Program:

12:40-től Regisztráció

13:00 – 14:15 Kerekasztal-beszélgetés 1. rész – A problémakör definiálása, vitaindító felszólások

14:15 – 15:00 Üzleti kiállítás megtekintése / Kávészünet, kötelező üzletkötés.:) Játékos szavazás a legjobb kiállítóról /

15:00 – 16:00 Kerekasztal-beszélgetés 2. rész – Vita és javaslatok a kormányzat felé

16:00-tól kötetlen beszélgetés, rádió és tv interjúk

A KKV Csúcstalálkozót egy üzleti kiállítás is kíséri, melynek keretében a vállalkozók bemutathatják termékeiket, szolgáltatásaikat az érdeklődőknek, sőt saját standjukon mini B2B találkozót is szervezhetnek leendő partnereiknek, üzlettársaiknak. Azok a nagyvállalatok pedig, akik KKVBARÁT® kiállítóként jelentkeznek a Csúcstalálkozóra amellett, hogy saját termékeiket, szolgáltatásaikat megismertethetik a résztvevőkkel, négy kkv számára is lehetőséget biztosítanak a bemutatkozásra.

További részletek és regisztráció a következő link alatt: http://www.kkvhaz.hu/kkv-csucs-veszprem

Nyílt/Egyetemi Toborzó Nap az IBM székesfehérvári Nemzetközi Szolgáltató Központban

Az IBM székesfehérvári Nemzetközi Szolgáltató Központja Nyílt/Egyetemi Toborzó Napot tart 2015. június 13-án, szombaton, amelyre szeretettel várja az érdeklődőket. Az alábbiakban a cég által küldött meghívó olvasható.

“Kedves Diákok!

Június 13-án (szombaton) szeretnénk meghívni benneteket a Nyílt/Egyetemi Toborzó Napunkra. Ezen a szombati napon megmutatjuk a székesfehérvári Nemzetközi Szolgáltató Központunkat, ahonnan az IBM több mint 180 ügyfelének biztosítunk informatikai szolgáltatásokat.

A nyílt nap időtartama alatt megismerkedhettek az központ munkalehetőségeivel és az önéletrajzaitok leadására is lehetőség lesz.

A tervezett programok:

 • A fehérvári központot bemutató prezentáció, nyitott pozíciók bemutatása (10:30-tól – 11:30-ig, B – Szárny, Tárgyaló), majd HR tájékoztató
 • Az előadást követően az épületek, irodák bemutatása, bejárása

Figyelem! A Videoton Ipari Parkba behajtás gépkocsival csak a Béla út felől a IV. kapunál lehetséges szombati napon!
Az épület geo koordinátái: : N47 12.594′ E18 26.199′

Kérünk benneteket, hogy részvételi szándékotokat legkésőbb június 12, délig jelezzétek a dalma.domino@hu.ibm.com email címen.

Sok szeretettel várunk benneteket!”

Felvételizőknek ajánljuk! – Dokumentumpótlás, sorrendmódosítás

Felvételi információk

A jelentkezési határidő lejártát követően megszerzett és a pontszámításhoz nélkülözhetetlen, vagy többletpontokat igazoló dokumentumokat legkésőbb 2015. július 9-ig kell benyújtaniuk a jelentkezőknek. Ezeket elektronikusan küldhetik be a jelentkezők: beszkennelve és feltöltve az E-felvételi rendszerébe.

A jelentkezési sorrend módosítására az eljárás során egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb 2015. július 9-ig szintén az E-felvételi felületén, ahol a Sorrendmódosítás menüpontban jelennek meg a jelentkező által megadott képzések. Mindegyik jelentkezési hely mellett van egy kis nyíl ikon, amivel lejjebb vagy feljebb lehet azt sorolni a képzések között. A sorrendezés után a Mentés gombra kattintva véglegesíthető az új jelentkezési sorrend, ezután már nem lehet tovább módosítani.

Szintén az E-felvételi felületén lehet visszavonni a korábban megadott jelentkezési helyet/helyeket. Ezt érdemes alaposan megfontolni, a visszavont jelentkezések ugyanis nem vehetők fel újra, ha valaki mégis meggondolta magát.

Fontos megemlíteni, hogy a változtatások az e-ügyintézési felületen nem jelennek meg azonnal. A módosítások csak az elküldött kérelem feldolgozása után látszódnak a felületen. A benyújtott kérelmek státuszát a Kérelmek menüpontban lehet ellenőrizni. (Forrás: www.felvi.hu)

Végezetül pedig néhány ok, hogy miért érdemes a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karát választani első helyen!

Felvételi információk itt.

Kövess minket a Facebookon!

Amennyiben a felvételivel kapcsolatban bármi kérdésed van, a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen, vagy a (88) 624-860-as telefonszámon felteheted.

Regionális versenyképesség és innováció

MEGHÍVÓ

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0004 azonosító számú, „A Pannon Egyetem tudományos műhelyeinek támogatása” projekt keretében megrendezésre kerülő

REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG ÉS INNOVÁCIÓ

című rendezvényre

Időpont:                     2015. június 8. (hétfő) 14:00 – 16:00

Helyszín:                    Pannon Egyetem, „A” épület 204-es terem (Kari Könyvtár)

Program:

14.00-14.10                Köszöntés.

A rendezvényt Dr. Török Ádám, a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetője nyitja meg. 

14.10-14.40                Dr. Telcs András: Ph.D. habil. DSc. egyetemi tanár PE

A kutatás és innováció kihívásai és frontvonalai: az internet memetikája és a köztünk élő mesterséges intelligencia

14.50-15.20                Dr. Pelle Anita: Ph.D. egyetemi docens SZTE

A kutatás-fejlesztés és innováció támogatása és a kohézió összefüggései az Európai Unióban a 21. században

15.30-16.00                Dr. Majoros Pál: CSc. intézetvezető, főiskolai tanár BGF

A tehetséggondozás szerepe a kutatói pályára lépésben

A workshop kötetlen beszélgetéssel zárul.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Diplomaátadó ünnepség – 2015. június 26.

Diplomaátadó ünnepségKedves Végzős Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gazdaságtudományi Kar Diplomaátadó Ünnepsége 2015. június 26-án (péntek) 16.00 órakor kerül megrendezésre a “B” épület aulájában.

Az ünnepségen talár viselete kötelező, kölcsönzése díjmentes. A talárok regisztrációja, valamint a meghívók (2 db ingyenes, további 300,- Ft/db) átvétele az A épület 132-es irodában történik Varga Renátánál, 2015. június 8-tól június 22-ig. (Nyitva tartás: h-cs: 9-16 óráig, pénteken 9-13 óráig).

A talár regisztrációja csak formai, azzal, hogy a hallgató jelezte részvételi szándékát az ünnepségen, a talárra is regisztrált. A talárokat az ünnepség előtt lehet átvenni a “B” épületben, a későbbiekben meghatározott helyszínen. A talár méretét nem lehetséges előre kiválasztani, erre majd az ünnepség előtt lesz lehetőség. Az ünnepséget követően a talárokat le kell adni. Kérjük, hogy a hallgatók talárban az egyetem helyszínét ne hagyják el. További információkat a regisztráció során, a meghívók átvételekor kapnak a hallgatók.

Kérjük, hogy azok a végzős hallgatók is fáradjanak be a meghívó átvételére, akik most nem veszik át az oklevelüket, mivel a nevük csak most szerepel a végzősök között.

Amennyiben valaki személyesen nem tud megjelenni a fent meghatározott időpontban, arra is van lehetősége, hogy más vegye át a meghívóját és regisztráljon helyette.

További információk a regisztrációval és a meghívók átvételével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken: vargarenata@gtk.uni-pannon.hu, 88/624-243.

Üdvözlettel: GTK Dékáni Titkárság

<<<

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.