PANNON EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program 2024/2025 – Megérkezett az EKÖP!

2024/2025-ös pályázati időszaktól kezdve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP) és Kooperatív Doktori Programja (KDP) Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) címen folytatódik.

EKÖP

Az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) célja a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlásának, valamint az innovatív magyar vállalkozások kutató-fejlesztői utánpótlásának biztosítása, és a legtehetségesebb hallgatók a felsőoktatási tehetséggondozásba való bevonása. A Program ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási tevékenységet folytatnak.

EKÖP pályázat benyújtása: 2024. június 21. – 2024. július 15. között

EKÖP-KDP

Az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP) célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában. A Program azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül más munkahelyen is végeznek kutatómunkát, amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

EKÖP-KDP pályázat benyújtása: 2024. június 20. – 2024. július 11. között

Diplomamunka pályázat 2024 – Közlekedéstudományi Egyesület

A Közlekedéstudományi Egyesület diplomamunka pályázatot hirdet a 2024-ben diplomázó BSc és MSc hallgatók számára. Pályázhatnak azok a nappali tagozatokon végzett hallgatók, akik közlekedési-szállítási rendszerek, illetve elemei (pl.: áru- és személyszállítás, multimodális szállítás, közlekedési informatika, szállítmányozás, szállítási logisztika, közlekedési energetika és környezetvédelem stb.), közlekedésépítés-fenntartás (pl.: pálya, híd, elektromos rendszerek stb.), hálózatfejlesztés, valamint közlekedésgépészet (pl.: gyártás, üzemeltetés, javítás, karbantartás stb.) témakörben készítették diplomamunkájukat (diplomatervüket, szakdolgozatukat), arra legalább jó (4) minősítést kaptak, és legalább jó (4) összesített eredménnyel záróvizsgát tettek.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia (nyomtatott formában):

 • A diplomatervet elektronikus (pdf) formában is;
 • A diplomaterv rövid 1-2 oldalas összefoglalóját;
 • A külső opponensi és belső konzulensi véleményt;
 • A kitöltött és aláirt diplomamunka pályázati adatlapot.

A szakdolgozat/diplomamunka pályázati adatlap ITT letölthető.

A pályázaton csak a felsorolt feltételeknek mindenben megfeleltek vehetnek részt.

A pályázatokat az illetékes tanszéken kell leadni és kérjük, hogy azokat az egyes intézmények összefogva továbbítsák a Közlekedéstudományi Egyesület titkárságára (1066 Budapest, Teréz krt. 38.).

A pályázatok beküldési határideje 2024. augusztus 30.

A pályadíjak odaítéléséről – szakértői bizottság javaslata alapján – a KTE Országos Elnöksége dönt. A döntésről 2025. január elején kapnak a nyertes pályázók értesítést.

Kitűzött pályadíjak:

 • díj 70.000,- Ft
 • díj 50.000,- Ft
 • díj 30.000,- Ft

A díjazottak egy évre szóló KTE tagsági igazolványt kapnak, az I. díjban részesülők egy évig kapják a Közlekedéstudományi Szemle, valamint a Városi Közlekedés szakmai lapot. A pályadíjakat ünnepélyes keretek között a KTE elnöke adja át. A nyertesek 2025 első felében szakmai konferencián ismertethetik pályaművüket. A díjazott diplomaterveket az Egyesület betekintésre megőrzi.

KTE Szakképzést Koordináló és Diplomaterv Bizottság

Új Nemzeti Kiválóság Program Intézményi Konferencia 2024

A Pannon Egyetem tisztelettel meghívja az érdeklődőket a 2023-2024-es tanév Új Nemzeti Kiválóság Program Intézményi Konferenciájára.

Időpont: 2024. június 26. (szerda) 8:45-11:30

Helyszín: Pannon Egyetem, „A” épület, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

A konferencián való részvétel ingyenes. Kérjük, külső érdeklődők részvételi szándékukat az unkp@uni-pannon.hu e-mail címen jelezzék.

Program:

8:45 Megnyitó – Gál Balázs, oktatási igazgató (Pannon Egyetem), helyszín: A01 előadóterem

9:00 Előadások – Az egyes Karok programja 9 órától külön szekciókban és bontásban folytatódik.

A szekciók részletes programja megtekinthető itt. >>>

HSUP Pitch Day a Pannon Egyetemen

A Hungarian Startup University Program ösztöndíjas hallgatói mutatták be ötleteiket a Pannon Egyetemen megrendezett HSUP Pitch Day keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a Nemzeti Innovációs Ügynökség által támogatott Hungarian Startup University Program (HSUP) 2023/24-as tanéve 2024 júniusában zárul.

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar a résztvevők számára a program zárásaként 2024. május 30-án Pannon Pitch Day-t szervezett, ahol a csapatok az előző félévben továbbjutó ötleteik megvalósítását és terveit mutatták be külső szakmai zsűri előtt.

A rendezvényen 5 csapat mutatkozott be. A szakmai zsűri a pitchek után kérdésekkel bombázta, illetve a rendezvény végén számos szakmai tanáccsal is ellátta a csapatokat, amelyek között voltak, akik már ajánlatokat is kaptak a folytatásra. Az ötletek kidolgozásához a hallgatók ebben a félévben ösztöndíj támogatásban részesültek. A programon részt vettek a helyi startup ökoszisztéma képviselői, szereplői is, akikkel a rendezvény után találkozhattak a résztvevők.

A HSUP egy két féléves e-learning tárgy, amelynek első félévében az innovatív gondolkodásmód és a startup világ megismerése került a fókuszba, míg a második félévben a vállalkozások felépítésével kapcsolatos gyakorlati tudást sajátíthatták el a hallgatók a felajánlott tárgyak keretében.

A HSUP nem egy hagyományos egyetemi kurzus, ahhoz, hogy a hallgatók előrehaladásukról visszajelzést kaphassanak, minden modul végén egy modulzáró tesztet írtak. Ezek teljesítésén túl az első félévben a hallgatóknak egy one-pager formájában kellett bemutatniuk innovatív ötletüket, amelyet szakmai zsűri rangsorolt és beszámoló után tett javaslatot a továbbjutásra. Azoknak, akik a kurzust a második félévben is folytatni kívánták, ennek első bemutatható verzióját meg is kellett valósítaniuk.

A második félévben a továbbjutó ötlet megvalósításához a hallgatók ösztöndíj formájában anyagi támogatásban részesültek, ehhez csapatokba szerveződve a továbbjutó ötletekkel kellett foglalkozniuk. A csapatoknak egy előrehaladási jelentést, progress reportot kellett készíteniük, valamint projektjüket félév során mentorok és szakmai előadások és előadók segítették.

Hungarian Startup University Program megvalósítása a Pannon Egyetemen

A Pannon Egyetem 9 999 997 Ft támogatásban részesült a Hungarian Startup University Programból.

A STARTUP-2024-HSUP-017 azonosítószámú a „Hungarian Startup University Program megvalósítása a Pannon Egyetemen” című projekt 2024.02.01 és 2024.06.30 között zajlik a Gazdaságtudomány Karon.

A projekt fő célja a hazai egyetemisták megismertetése az innováció világával, a modern vállalkozói ismeretekkel és a startupok működésével egy e-learning platformon keresztül. A HSUP egy két féléves e-learning tárgy, amelynek első félévében az innovatív gondolkodásmód és a startup világ megismerése kerül a fókuszba, míg a második félévben egy innovatív vállalkozás felépítésével kapcsolatos gyakorlati tudást sajátíthatnak el a hallgatók.  Az első félév végén a vizsga mellett a hallgatók vállalkozási ötletükről egy one-pagert készítenek, amelyen a második félév során egyetemük javaslatára és az NKFIH részéről az egyetem részére nyújtott ösztöndíj támogatásával dolgozhatnak. A tavaszi félévben 41 fő vette fel a tárgyat, amelyből 20 fő csapathoz is csatlakozott. A projekt tárgya a program nyertes vállalkozási ötleteinek kiválasztása, az ötletek kidolgozásának, hallgatói csapatok előrehaladásának támogatása és az ösztöndíj-támogatási elemének lebonyolítása a Pannon Egyetemen.

A STARTUP-2024-HSUP-017 azonosító számú projekt a Nemzeti Innovációs Ügynökség közreműködésével, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból valósult meg.

 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2024/2025 – Pályázati felhívás

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a 2024/2025. tanévre is pályázatot hirdet a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak az Egyetem államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve önköltséges, teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik teljesítik a pályázati felhívásban előírtakat.
A pályázati időszak 2024.05.27-én indul, a benyújtási határidő: 2024. július 3. 12:00

A pályázatot kizárólag az Oktatási Igazgatóság központi címtár azonosítással (KCA) elérhető Moodle oldalán, a pályázó képzésének megfelelő Kari felületen lehet benyújtani.
https://moodle.oi.uni-pannon.hu/course/view.php?id=39
A pályázati feltételeket és a csatolandó dokumentációval kapcsolatos tudnivalókat a Pályázati kiírás tartalmazza.
Az elnyerhető ösztöndíj havi összege 40.000.- Ft

A pályázat intézményi feltételei:
I. kiemelkedő kreditindex (mindkét félévben 4,01-től) és legalább 55 kreditpont teljesítése az utolsó két aktív félévben,
II. eredményes tudományos diákköri munka: Országos Tudományos Diákköri Konferencián, vagy a Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján bemutatott dolgozat, vagy szakmai konferencián előadás (poszter) tartása, vagy jegyzet illetve szakmai cikk írásában való részvétel,
III. közéleti, sport és egyéb tevékenység (legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig).

A pályázat részeként kötelezően feltöltendő:
1. a pályázati adatlap, melyet kitöltés után a pályázó aláírásával ellátva szkennelve (.pdf formátumban) vagy fényképezve (képként) lehet feltölteni.
Az adatlap hitelesítésével (aláírásával) kapcsolatos elvárások:
A) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum VAGY
B) nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el

2. az I.-III. pontokban leírt tevékenységeket igazoló dokumentumok
Hiánypótlásra a feltöltés véglegesítését követően nincs lehetőség!
A pályázati adatlap, az értékelés szempontjai és a pályázati felhívás a Moodle felület „Pályázati kiírás dokumentumai” c. mappájában is elérhetőek.

Pályázati értékelés szempontjai

Pályázati felhívás

Jelentkezlési lap

HR OSCAR 2024 – Pályázati felhívás

Az Országos Humánmenedzsment Egyesület (OHE) keresi az ország legjobb vállalati HR WELLBEING megoldásait!

Az Országos Humánmenedzsment Egyesület (OHE) küldetése, hogy a magyarországi egységes HR szakma megteremtését támogassa azzal, hogy az e területen dolgozó szakembereknek megfelelő platformot biztosít a közös gondolkodáshoz, az együttműködéshez, a tudásmegosztáshoz.

Az OHE idén 32. alkalommal hirdeti meg HR OSCAR pályázatát gyakorló szakembereknek és HR-szakos egyetemi hallgatóknak.

A pályázatok beadási határideje: 2024. május 31. 23:59 óra

Legyél Te az idei HR OSCAR-díj nyertese! Nyújts be pályázati anyagot és kezdj el gondolkozni a köszönőszavakon…

Részletekért kattints ide! >>>

A PionEars sikerei esettanulmányi versenyeken

2024. március 21-22. között Miskolcon került megrendezésre a Susánszky János Esettanulmány Megoldó Emlékverseny. A feladatmegoldásra 5 csapat jelentkezett, a Pannon Egyetemet a PionEars csapat képviselte, melynek tagjai Bokor Barbara (Műszaki menedzser MSc), Jarjabka Éva (Vezetés és szervezés MSc), Süle Anna (Vezetés és szervezés MSc) és Szultos Boglárka (Vezetés és szervezés MSc) voltak.

A verseny első napján 10 óra állt rendelkezésre az esettanulmány megoldására, melynek fókuszában a Hell Energy Magyarország Kft. értékalapú, fenntartható vezetése állt. A csapatnak a megoldás közben lehetősége volt beszélgetni a vállalattól érkező HR szakemberrel, majd a második napon a csapatok prezentációinak bemutatása következett a szakmai zsűri előtt.

A nagyon szoros versenyben a csapat a 3. helyet szerezte meg.

A XXV. Országos Esettanulmány Verseny (OEV) felhívása értelmében 2024. március 10-ig volt lehetőség elküldeni az első, online fordulóra kiírt esettanulmány megoldását. A feladat a Graboplast Zrt. értékesítési stratégiájához kapcsolódott, a csapatnak egy 15 percben előadható prezentációt, illetve egy 1 oldalas vezetői összefoglalót kellett elkészíteni, melyet szakmai zsűri bírált el. Az 50 beérkezett megoldás közül a zsűri kiválasztotta a legkiemelkedőbb 12-öt, mely csapatok részt vehettek a 2024. április 13-16. között, Budapesten megrendezésre kerülő OEV Döntőn.

A Pannon Egyetem képviseletében a PionEars lehetőséget kapott a döntőn való részvételre, melynek témája a Giro Zrt. jövőbeli AI stratégiája volt. A résztvevő csapatok az első napon a zsűri tagjaival beszélgethettek, majd az eset kiadását követően 33 óra állt rendelkezésre a megoldás kidolgozására. A harmadik napon került sor a prezentációk bemutatására, mely során a szervezők a 12 csapatot 4 divízióra bontották, így 4 zsűri tevékenykedett párhuzamosan. A délutáni döntőbe pedig mindössze a divíziók első helyezettjei juthattak tovább, a divíziókban további eredményt nem hirdettek a szervezők.

2024. április 25-26. között került megrendezésre a IV. Ács Antal Esettanulmány Megoldó Verseny Debrecenben. A versenyre 8 különböző egyetem, 8 csapata jelentkezett, a Pannon Egyetemet a PionEars csapat képviselte.

Az esettanulmány témája a fenntarthatóság, illetve a Vitesco Technologies Hungary Kft. toborzási és onboarding folyamatának átalakítása volt. A megoldás kidolgozására az első napon 10 óra állt rendelkezésre, valamint időközben lehetőség volt egy „Meet the boss” megbeszélés keretein belül kérdéseket feltenni a vállalat képviselőinek. A második napon a prezentációk bemutatása következett a szakmai zsűri előtt.

A PionEars csapat a 2. helyet szerezte meg.

A csapat felkészítő és kísérő tanára Szentes Balázs mesteroktató volt.

Ezúton is gratulálunk a PionEars csapat tagjainak és Szentes Balázs tanár úrnak a sikeres szereplésekhez!

KTDK tavasz 2024 – Eredmények

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának Tudományos Diákköri Tanácsa szervezésében 2024. április 24-én megrendezésre került a Kari Tudományos Diákköri Konferencia.

A konferencián 3 tagozatban 15 tudományos kutatómunka bemutatására került sor, ezeket az írásbeli bírálatok mellett zsűrik értékelték. Az értékeléseket követően a következő eredmények születtek:

1. HELYEZETTEK

Bolla-Mansa Emese Mária: A kiégés jelenségének vizsgálata a Csorvási Polgármesteri Hivatalban, Témavezető: Dr. Darida Zsuzsa

Antal Bianka Csilla: Are female entrepreneurs winning the “marketing game”? – A comparative analysis of marketing strategies among male and female entrepreneurs in Hungary, Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András

Glávits Aliz: A NAV tájékoztatója vizsgálata a 9. és 11. évfolyamos tanulók körében, Témavezető: Dr. Darida Zsuzsa

Kocsis Jenő: A környezettudatos gasztronómia nyomában: nívós balatoni éttermek fenntartható gyakorlatainak elemzése, Témavezető: László Veronika

Schmutz Eszter Mária: Sustainable Hospitality: Examining Sustainable Practices in Hospitality and Consumer Perspectives, Témavezető: Dr. Hiezl Kitti

Szultos Boglárka: Kultúra, mint kreatív gazdaságfejlesztési eszköz – Fókuszban a Pajta Program, Témavezető: Dr. Tobak Júlia

2. HELYEZETTEK

Barabás Bianka: Kockázatalapú szabályozó kártyák használata üzleti folyamatok kontrolálása esetén, Témavezetők: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor és Dr. Hegedűs Csaba

Tajti Kitti: Üzleti ötlet validálása – ahogy a kutatók, a hallgatók és a vállalkozók látják, Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András

Balogh Adrienn Erzsébet: Megtorpanás a tudomány kapujában – A közgazdász TDK hallgatók PhD-képzésbe való belépésének kihívásai, Témavezető: Dr. Michalkó Gábor

Ambrus Tinetta: Egészségi állapot hatása az idősebb korosztály utazásaira, Témavezető: Dr. Papp Zsófia Márta

3. HELYEZETTEK

Nagy Zsófia Dorina: A vállalkozói ismeretek oktatásának szerepe a nemek egyenjogúságának erősítésében-a Pannon Egyetem hallgatói körében végzett felmérés tükrében, Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András

Liszli Zoltán: Magyarország dilemmája az euróövezeti csatlakozás körül: lehetőségek és veszélyek, Témavezető: Dr. Nagy Andrea Magda

Lázár Lea Anna: Fenntartható mezőgazdaság – fókuszban a fiatal magyar mezőgazdászok, Témavezető: László Veronika

Nyíri Lívia Márta: Biztonságban vannak a pénzügyeink? Avagy „Nem az a kérdés, hogy ér-e minket valamikor kibertámadás, hanem az, hogy mikor”, Témavezető: Almásné Kincse Hajnalka

Kovács Dominika: A lovak közöttünk, mint gazdaság átalakítói különböző szerepkörben, Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András

Gratulálunk minden résztvevőnek és a témavezetőknek, továbbá köszönetet szeretnénk mondani a zsűritagoknak és a bírálóknak az elvégzett munkáért.

Találkozzunk a 2024. évi őszi Intézményi TDK-n! Jelentkezés várhatóan 2024. október végén.

Kari Tudományos Diákköri Konferencia program – 2024. április 24.

2024. április 24-én kerül megrendezésre a Kari Tudományos Diákköri Konferencia. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A Közgazdaságtudományi Szekció tagozatainak programja:

08:30 Zsűritájékoztató (Kari tárgyaló – A/204)

09:00 Tagozati ülések (A234, A204, A8)

12:30 TDK Orientációs Nap (A204) – részletek külön hírben

13:45 Eredményhirdetés (A204)

Szervezetek folyamatai tagozat (A234)

Bizottság:

 • Dr. Kozma Dorottya Edina– Elnök
 • László Veronika
 • Szigetvári Zsolt
 • Veres Tímea – Titkár

9:00 Bolla-Mansa Emese Mária: A kiégés jelenségének vizsgálata a Csorvási Polgármesteri Hivatalban (Témavezető: Dr. Darida Zsuzsa)

9:25 Nagy Zsófia Dorina: A vállalkozói ismeretek oktatásának szerepe a nemek egyenjogúságának erősítésében – a Pannon Egyetem hallgatói körében végzett felmérés tükrében (Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András)

9:50 Barabás Bianka: Kockázatalapú szabályozó kártyák használata üzleti folyamatok kontrolálása esetén (Témavezető: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor és Dr. Hegedűs Csaba)

10:15 Tajti Kitti: Üzleti ötlet validálása – ahogy a kutatók, a hallgatók, és a vállalkozók látják (Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András)

10:40 Antal Bianka Csilla: Are female entrepreneurs winning the “marketing game”? – A comparative analysis of marketing strategies among male and female entrepreneurs in Hungary (Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András)

Társadalmi-gazdasági folyamatok tagozat (A204)

Bizottság:

 • Dr. Molnár Tamás – Elnök
 • Dr. Szikszai Szabolcs
 • Lekszikov Kitti
 • Porkoláb Patrícia Fanni – Titkár

9:00 Liszli Zoltán: Magyarország dilemmája az euróövezeti csatlakozás körül: lehetőségek és veszélyek (Témavezető: Dr. Nagy Andrea Magda)

9:25 Balogh Adrienn Erzsébet: Megtorpanás a tudomány kapujában – A közgazdász TDK hallgatók PhD-képzésbe való belépésének kihívásai (Témavezető: Dr. Michalkó Gábor)

9:50 Lázár Lea Anna: Fenntartható mezőgazdaság – fókuszban a fiatal magyar mezőgazdászok (Témavezető: László Veronika)

10:15 Glávits Aliz: A NAV tájékoztatójának vizsgálata a 9. és 11. évfolyamos tanulók körében (Témavezető: Dr. Darida Zsuzsa)

10:40 Nyíri Lívia Márta: Biztonságban vannak a pénzügyeink? Avagy „Nem az a kérdés, hogy ér-e minket valamikor kibertámadás, hanem az, hogy mikor” (Témavezető: Almásné Kincse Hajnalka)

Szabadidő és turizmus tagozat (A8)

Bizottság:

 • Dr. Sulyok Judit Márta – Elnök
 • Dr. Madarász Eszter
 • Varga-Dani Barbara
 • Fehér Patrícia – Titkár

9:00 Kocsis Jenő: A környezettudatos gasztronómia nyomában: nívós balatoni éttermek fenntartható gyakorlatainak elemzése (Témavezető: László Veronika)

9:25 Schmutz Eszter Mária: Sustainable Hospitality: Examining Sustainable Practices in Hospitality and Consumer Perspectives (Témavezető: Dr. Hiezl Kitti)

9:50 Kovács Dominika: A lovak közöttünk, mint gazdaság átalakítói különböző szerepkörben (Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András)

10:15 Szultos Boglárka: Kultúra, mint kreatív gazdaságfejlesztési eszköz – Fókuszban a Pajta Program (Témavezető: Dr. Tobak Júlia)

10:40 Ambrus Tinetta: Egészségi állapot hatása az idősebb korosztály utazásaira (Témavezető: Dr. Papp Zsófia Márta)

A “tökéletes” projekt – Hallgatói beszámoló a HSUP gyakorlati szemináriumról

A HSUP egyik utolsó előadását Grancsai Erika tartotta a Pannon Köztérben Milyen a „tökéletes” projekt? címmel. A beszélgetés során tanácsokat adott, hogyan adjuk elő az ötleteinket a lehetséges befektetők számára.

Ha már kitaláltunk egy tervet vagy egy új ötletet, azon kell gondolkodnunk, hogyan valósítanánk meg. Ekkor már sokkal nehezebbnek tűnik az egész folyamat, és alábbhagyhat a kezdeti lelkesedésünk. Azonban pár egyszerű kérdés megválaszolásával fokozatosan egyre tisztább képet kaphatunk arról, hogy válhat valóra a tervünk. Fel kell mérnünk, az ötletünkre van-e vagy lesz-e igény? Talán ez az első szempont, amit figyelembe veszünk. Ezután egyre mélyebben bele kell ásni magunkat, vannak-e versenytársak, ha igen, a mi ötletünk miben tér el az övékétől? Mennyire lesz állandó a vásárlóerő? El tudjuk-e adni a terméket annak a célcsoportnak, akiket kiválasztottunk? Ezeket mind át kell gondolnunk.

A terveink előadásakor az a legfontosabb, hogy a befektető választ kapjon a legtöbb felmerülő kérdésre. Ezek például, hogy az adott új terméknek vagy szolgáltatásnak mi a célja? Milyen tulajdonságai vannak? Hogyan akarjuk eladni? Ezeket a kérdéseket mind fel kell tennünk magunknak, és meg kell rá találni a válaszokat. Amikor előadjuk a projektünket, tudnunk kell az egészet felépíteni. Mit akarunk elmondani? Mire térjünk ki? És a felmerülő, új kérdésekre is választ kell adnunk.

Ezért jó, ha a csapatban mindenki az egész projektet látja, és az ötleteivel segíti a többieket. Az előadás során felmerülhetnek olyan szituációk, amit nem gyakorolunk be, de ezeket a helyzeteket is meg kell oldanunk. A befektető látja a bemutató során, hogy mennyire látja át az előadó a teljes projektet. Fontos, hogy legyenek rövid, és hosszú távú terveink is.

Amikor ötletelünk, és még csak a szűk körben magyarázzuk el a startupunkat, fontos, hogy milyen reakciót vált ki a hallgatóságból. Hisz először próbáljuk csak felmérni, érdemes-e végiggondolni az ötletet, megfogja-e az embereket az új terv. Felmerülhetnek új gondolatok, amik akár segíthetik is a további terveinket. Fontos, hogy nyitottak legyünk mások véleményére, és pozitív dologként fogjuk fel a hozzászólásokat a témához.

Az előadás során, aki szerette volna, és voltak már konkrét tervei, előadhatta a projektjét. A bemutatója után kapott kérdéseket és tanácsokat is. Kiemelték, miben javítsanak, vagy mit gondoljanak újra, de persze a jó ötletekre is kitértek. Az előadás során fontos, hogy magabiztosnak tűnjünk. Emellett a szakmai kritikákat is el kell tudnunk fogadni, és törekedni, hogy minél jobb startupot hozzunk létre.

Nekem ennél az előadásnál még nem volt meg az ötletem, csak az irányzat, hogy milyen jellegű legyen a projektem. Viszont amikor kitaláltuk, és ötleteltem rajta, próbáltam a kérdéseket megválaszolni, amik elhangzottak ezen az előadáson. Kíváncsian várom, miket találtak ki a többiek, és melyik projektek nyerik el a befektetők tetszését.

Szerintem minden előadás nagyon jó volt, és megkönnyítette átlátni az új vállalkozások indítását. Nekem tetszett a HSUP tantárgy, a közvetlen hangulatú légkör, a határtalan elképzelések. Külön köszönöm Mészáros Péternek, hogy minden kérdésre válaszol, és segít a hallgatóknak! Aki idén nem vette fel a tárgyat, de szeretne egy jó hangulatú csapatban, új ötleteket kitalálni, annak tiszta szívből ajánlom a HSUP-t.

A beszámolót Kovács Petra, turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szakos hallgató írta. 

Archívum

Go to Top