A digitális technológiák fejlődésének köszönhetően a termelő és szolgáltató folyamatok elképesztő sebességgel változnak, mely technológiai és szervezeti változásokat a vezetők nem minden esetben képesek lekövetni. Az Ipar 4.0 menedzsment szakirányú továbbképzéssel célzott, a digitális transzformáció menedzsment szempontú megközelítését biztosító képzést nyújtunk. Jelentkezési határidő: 2024. február 6.

Üzleti adattudomány alapszak a Pannon Egyetemen

Az ipari- és szolgáltató vállalatok, a közigazgatás közép- és felsővezetői a szak elvégzésével képesek lesznek a digitalizációs folyamatok megértésére, illetve képesek további Ipar 4.0 megoldásokat generálni, azokat bevezetni és realizálni saját környezetükben.

Kezdés: 2024. február
Jelentkezési időszak: 2023. december 11 – 2024. február 6.

Olyan szakemberek képzése, akik

  • képesek lesznek a digitális kor követelményeinek megfelelő technológiai és szervezeti változások menedzselésére;
  • a munkavállalók felkészítésére a digitális technológiákkal való együttműködésre;
  • megismerik a digitális transzformáció folyamatait;
  • képesek lesznek a digitális kompetencia és attitűd fejlesztésében való részvételre;
  • és rendelkeznek a megfelelő szakmai és vezetői kompetenciákkal.

Az Ipar 4.0 menedzsment szakirányú továbbképzési szakra jelentkezhet az, aki bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) oklevelet szerzett.

A képzés ideje 2 félév.

A képzésben való részvétel önköltséges.
A részvételi díj egy félévre 300.000 Ft.

A képzés levelező formában indul.
Az oktatási napok többségében szombati napokon 9:00-tól, egyes esetekben péntekenként délután 14:30-tól vannak.

Alapozó tárgyak: Agilis vezetés, Fenntartható projektek, Innováció menedzsment, Stratégiai tervezés, Szakdolgozat, Szakdolgozati szeminárium, Tudásmenedzsment

Szakmai törzsanyag: Adatvezérelt döntéshozatal, Adatvizualizáció és -reprezentáció, Digitális transzformációk kihívásai, Innovatív üzleti modellek, Ipar 4.0 esettanulmányok, Ipar 4.0 megoldások fejlesztése, Kollaboratív technológiák

A tanterv elérhető itt >>>

Az oklevélben szereplő végzettség:
Ipar 4.0 menedzsment szakirányú továbbképzési szak / Industry 4.0 management postgraduate specialisation programme

Az alábbi video-, podcastban Prof. Dr. Obermayer Nóra szakfelelőssel beszélgetünk a képzésről:

Ember és technológia együttélése – Ipar 4.0 kutatások a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Tudomány mindenkinek podcastunk vendége volt Prof. Dr. Obermayer Nóra, akivel az Ipar 4.0-val kapcsolatos tudományos kutatásaik eredményeiről beszélgettünk, és az Ipar 4.0 menedzsment szakirányú továbbképzés is szóba került.

Dr. Obermayer Nóra, a képzés szakfelelősének ajánlása:

Napjainkban a digitális tervezés és gyártás alapvető szerepet játszik a világban, különösen az európai országokban, így hazánkban is. Ezzel egyidőben olyan társadalmi kihívásokkal is szembe kell néznünk, mint például a csökkenő népesség és az elöregedő társadalom miatt csökkenő munkaerő létszáma. Ez lehet az egyik oka az új technológiák alkalmazásának, ráadásul a korábbi termelési rendszerek már többnyire elavultak, és nem minden esetben felelnek meg a mai elvárásoknak. A digitalizáció legnagyobb kihívása azonban nem a technológia, hanem az emberek. Az új technológiák, az automatizáció, a mesterséges intelligencia növelik a munkaerő autonómiáját, egyúttal felmerül az igény a magasan képzett, fejlett digitális kompetenciákkal rendelkező munkavállalók iránt, továbbá megköveteli az emberek és a gépek együttműködését.

A digitális technológiák fejlődésének köszönhetően a termelő és szolgáltató folyamatok elképesztő sebességgel változnak. A vezetők nem minden esetben képesek ezeket a technológiai és szervezeti változásokat lekövetni. A GTK a menedzsment területen több évtizedes tapasztalatot szerzett, több alap- és mesterképzési, szakirányú továbbképzési szakot indít: műszaki menedzser, MBA, vezetés- és szervezés, minőségfejlesztési, kutatási és innovációs menedzser, stb. A piaci igényeket felmérve, számos kutatási projekt eredményét elemezve a Pannon Egyetem GTK egy új szakirányú továbbképzési szakot dolgozott ki. Az ipari és szolgáltató vállalatok vagy a közigazgatás közép- és felsővezetői az Ipar 4.0 Menedzsment szakirányú továbbképzési szak elvégzésével képesek lesznek a digitalizációs folyamatok megértésére, illetve generálni tudják a további modernizációt saját környezetükben.

Dr. Nick Gábor (Deputy Managing Director, EPIC InnoLabs), a képzés oktatójának ajánlása:

A Pannon Egyetem Ipar 4.0 menedzsment képzése kiemelkedő lehetőséget kínál azoknak, akik érdeklődnek az ipari folyamatok hatékonyabbá tételéért és a digitalizáció által vezérelt változások irányításáért. A program széleskörű ismereteket nyújt az ipari digitalizáció terén, olyan készségeket fejlesztve, amelyek napjainkban elengedhetetlenek az innovatív vállalatok számára. Az oktatók naprakészek az iparág legújabb trendjeiben és technológiáiban. Emellett, a program gyakorlatorientált tananyaga lehetőséget teremt a hallgatóknak arra, hogy valós ipari kihívásokon dolgozhassanak, így az elméleti ismereteket azonnal alkalmazni tudják a gyakorlatban.

Meggyőződésem, hogy a képzés elvégzése jelentős versenyelőnyt biztosít a munkaerőpiacon, tekintve az Ipar 4.0 területén jártas szakemberekre egyre nagyobb igény mutatkozik, egyben rendkívül izgalmas és kihívást jelentő lehetőséget kínál mindazoknak, akik elkötelezettek az ipari folyamatok modernizálása és a digitális transzformáció iránt.

A modern iparban a digitális transzformáció és az innováció napjaink egyik kulcsfontosságú kihívása. Az általam vezetett kurzus nem csak elméleti ismeretekkel lát el benneteket, hanem a valós üzleti gyakorlat tapasztalataival is gazdagítja tudásotokat. A stratégiai tervezés terén olyan eszközöket és módszereket mutatok be nektek, amelyekre valóban szükségetek lesz a változó piaci környezetben.

Valódi üzleti kihívásokra fókuszálunk, és arra buzdítunk benneteket, hogy ne csak megértsétek, hanem alkalmazzátok is a tanultakat. A célom, hogy felkészítselek benneteket a valós üzleti életre, és hogy sikeres szakemberekké váljatok az Ipar 4.0 terén. Fedezzük fel együtt az ipari digitalizáció kihívásait és lehetőségeit!

További információ az Ipar 4.0 menedzsment szakirányú továbbképzésről

Dr. habil. Obermayer Nóra
szakfelelős, egyetemi tanár

Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., A épület 1. em., A/132 iroda
E-mail: obermayer.nora@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: +36 88 624 – 187

Nagy Viktória
továbbképzés koordinátora

Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., A épület, 1. em., A/128 iroda
E-mail: nagy.viktoria@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: +36 30 389-5797

Image by Freepik