július 2015 - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
mobile menu icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

Felvételizőknek ajánljuk! – Elindult a pótfelvételi!

Miért válaszd a PE-GTK?Elérhetők a Gazdaságtudományi Kar által a pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzések. Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet, legkésőbb 2015. augusztus 10-ig, és csak egyetlen képzés jelölhető meg. A pótfelvételi során azok jelentkezhetnek, akiket egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel a július 23-án zárult általános eljárásban, vagy idén egyáltalán nem is felvételiztek.

A pótfelvételi eljárás tudnivalói, szabályai és a Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett képzések elérhetők itt.>>>

A pótfelvételi során kizárólag önköltséges képzések indulnak.

Jelentkezni kizárólag az E-felvételi rendszerében lehet, egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére.

A pótfelvételi során azok jelentkezhetnek:

 • akik az általános felvételi eljárás során egyetlen megjelölt képzésre sem kerültek be;
 • akik az általános felvételi eljárásban nem nyújtottak be jelentkezést.

A pótfelvételiben meghirdetett szakok esetében a ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak:

 • a július 23-án meghatározott ponthatárnál, amennyiben a szakot korábban az általános eljárásban is meghirdették;
 • a jogszabályi minimumnál (alapképzésen és osztatlan mesterképzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240, mesterképzésen 50), amennyiben a képzést az általános eljárásban nem hirdették meg.

Turizmus-menedzsment mesterszak 3.A jelentkezés menete

Az űrlapok kitöltésére 2015. augusztus 10-én éjfélig van lehetőség. Szintén eddig a határidőig kell befizetni (bankkártyával vagy átutalással) az eljárási díjat, ami a pótfelvételi során 5000 Ft.

Az e-felvételi jelentkezést az adatlap elmentése után legkésőbb 2015. augusztus 10-én éjfélig hitelesíteni kell.
Ez megtehető Ügyfélkapun keresztül, vagy a felületről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával (cím: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220). A felületről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap 2015. augusztus 11-én már nem tölthető le, de még postára adható.

A ponthatárokat előreláthatólag 2015. augusztus 26-án hirdetik ki, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően a felsőoktatási intézménytől kapják meg 2015. szeptember első napjaiban.

Forrás

PÓTFELVÉTELI INFORMÁCIÓK ITT!>>>

Amennyiben a pótfelvételivel kapcsolatban bármi kérdésed van, a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen, vagy a (88) 624-860-as telefonszámon felteheted.

Mentor program a Gazdaságtudományi Karon

Pentor Program 1. 2015 őszétől a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán elindul az országban egyedülálló mentorálási program, a PENTOR (Pannon Egyetem mentorálási) Program, amely célul tűzi ki, hogy a hallgatók szakmai és személyi fejlődését támogassa.

A program elsőként a Menedzsment Intézet szervezésében az Emberi erőforrások és a Műszaki menedzser alapképzési szakokon indul el 2015 szeptemberében, sikeres működése esetén pedig a többi veszprémi és a Kar nagykanizsai szakjain is bevezetésre kerül. Hosszú távú célként a középiskolások programba történő bevonása fogalmazódik meg, segítségnyújtás a pályaválasztásban, a megfelelő szakok kiválasztásában és az egyetemi évekre történő gördülékeny felkészülésben.

A fent említett két szakon minden hallgatónak a tanulmányai megkezdésétől fogva lesz egy Pentora – egy mentor feladatokat ellátó oktató –, aki végigkíséri a hallgató tanulmányi előrehaladását, és segít személyes fejlődésében az egyetemen eltöltött évek során. A Pentor és Pentorált (hallgató) közötti szoros együttműködés segíthet a kezdeti akadályok leküzdésében, a középiskola után az egyetemi kultúrába történő beilleszkedésben, valamint ösztönzi és támogatja az egyéni tanulmányi és karrier célok megvalósítását.

Pentor Program 2.A Pentor Program egy három pilléren nyugvó rendszer, amelynek első és legfontosabb alappillére az oktatók és hallgatók közötti mentor – mentorált kapcsolat kialakítása és eredményes működtetése. A második pillér a hallgató – hallgatótárs mentorálás, amikor egy tapasztaltabb felsőbb évfolyamos egyetemista patronál, segít hallgatótársának. A pillér harmadik elemeként a már végzett, munkahellyel rendelkező volt hallgató (alumni) vesz pártfogásába egy egyetemistát. A rendszer elemei eddig is léteztek valamilyen formában a Gazdaságtudományi Karon, azonban a Pentor Program szervezetten összefogja és koordinálja ezeket a feladatokat.

Minden Pentor szakmailag magas tudású, a mentorképzésen elsajátított speciális kompetenciákat és módszereket alkalmazó oktató, akinek tevékenysége az alábbi pilléreken nyugszik:

 • A Pentor és Pentorált közötti partneri viszony kialakítása, amelyben a Pentorált minden egyetemet érintő kérdésben bizalommal fordulhat a Pentorhoz.
 • A folyamat során közösen személyre szabott, reális célok kitűzése, amelyek megvalósításához a Pentor támogatást nyújt.
 • A Pentor a Pentorált szakmai fejlődéséről rendszeres visszajelzést ad.

A Pentor Program abban egyedülálló, hogy három pillérre épülve, valamint a későbbiekben a középiskolásokat bevonva, egységet alkotva egy rendszeren belül jelenik meg az oktató, hallgató és alumni mentor.

A program kidolgozója a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán Kővári Edit, a Menedzsment Intézet munkatársa.

Felvételizőknek ajánljuk! – A ponthatárokról

Pótfelvételi2015. július 23-án, 20 órától nyilvánosságra kerültek a felsőoktatási felvételi ponthatárok.

A Gazdaságtudományi Kar szakjainak ponthatárai ide kattintva érhetőek el.>>>

Besorolási döntés az E-felvételiben

Az Oktatási Hivatal minden jelentkezővel kapcsolatban ún. besorolási döntést hoz, és elektronikus levélben értesíti a jelentkezőt (legkésőbb 2015. augusztus 5-ig) arról, hogy az E-felvételiból letölthető a határozat. A besorolási döntésben a Hivatal megállapítja, hogy a jelentkező a felvételi jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül mely képzés esetében érte el a felvételhez szükséges ponthatárt. Minden jelentkező egyetlen képzésre kerülhet csak felvételre, a jelentkezési sorrendjében szereplő első olyan helyre, ahol összpontszáma eléri vagy meghaladja a július 23-án este nyilvánosságra hozott felvételi ponthatárt.

Azoknak a jelentkezőknek, akik sikerrel felvételiztek, az illetékes felsőoktatási intézmény külön felvételi határozatot küld. A felvételi határozat tájékoztatja a felvett jelentkezőt többek közt a beiratkozással kapcsolatos információkról.

Amennyiben egyetlen megjelölt képzéshez sem elegendő a pontszáma, a jelentkezőt ebben az eljárásban nem vehetik fel felsőoktatási intézménybe. A felvételt nem nyert jelentkezők a pótfelvételi eljárás során jelentkezhetnek újra.

Logisztikai menedzsment mesterszak 2.Így születnek a ponthatárok

A ponthatárok a felsőoktatási intézmények és az Oktatási Hivatal közreműködésével, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyásával kerülnek meghatározásra. Az Educatio Nonprofit Kft. az informatikai hátteret, a ponthatárok megállapításához használt informatikai algoritmust biztosítja.

Egy képzés ponthatárát az intézmény kapacitása mellett az befolyásolja, hogy hányan és milyen eredménnyel jelentkeztek oda. Minél több magas pontszámú jelentkező listáján szerepel az adott szak első helyen, annál magasabb lesz ott a ponthatár. A felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy a jogszabályi előírásnál magasabban határozzák meg a hozzájuk jelentkezők számára a minimális ponthatárt. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy egy adott szakon az intézmény nem használja ki a teljes kapacitását.

Forrás

Azon jelentkezők számára, akiknek most nem sikerült a felvétel, a Gazdaságtudományi Kar a pótfelvételi eljárás során biztosít lehetőséget az újbóli jelentkezésre; a felsőoktatási szakképzésekre bármely két érettségi tárggyal vagy a meghirdetett alapszakok többségre akár a matematika nélkül is.

PÓTFELVÉTELI INFORMÁCIÓK ITT!>>>

Amennyiben a pótfelvételivel kapcsolatban bármi kérdésed van, a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen, vagy a (88) 624-860-as telefonszámon felteheted.

Felvételi eredmények 2015

Közgazdasági elemző mesterszak 3.A Gazdaságtudományi Kar szakjai iránt az érdeklődés továbbra is töretlen, annak ellenére, hogy az üzleti alapszakokra központilag meghatározott, kiemelkedően magas pontszámmal lehetett államilag finanszírozott képzésre bekerülni.

A felvételi eljárás keretében a Karra 598 hallgatót vettek fel, amelyből 349 fő állami ösztöndíjas. A Kar a költségtérítést fizető legjobban teljesítő hallgatókat kedvezményekkel támogatja.

Nagy érdeklődés kísérte a Kereskedelem és marketing alapképzési szakot is, amely 2015 szeptemberében indul először Veszprémben és Nagykanizsán.

Azon jelentkezők számára, akiknek most nem sikerült a felvétel, a Gazdaságtudományi Kar a pótfelvételi eljárás során biztosít lehetőséget az újbóli jelentkezésre; a felsőoktatási szakképzésekre bármely két érettségi tárggyal vagy a meghirdetett alapszakok többségre akár a matematika nélkül is.

A 2015. évi felvételi eljárás ponthatárai elérhetők itt.

PÓTFELVÉTELI INFORMÁCIÓKÉRT KATTINTS IDE!>>>

Kövess minket a Facebookon!

Amennyiben a pótfelvételivel kapcsolatban bármi kérdésed van, a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen, vagy a (88) 624-860-as telefonszámon felteheted.

Interjú Dr. Mihályi Péterrel a görög helyzetről, az euroövezetről

Dr. Mihályi Péter a görög helyzetrőlA Gazdaságtudományi Kar oktatója, Dr. Mihályi Péter intézeti tanszékvezető egyetemi tanár a görög helyzet kapcsán nyilatkozott a Napló munkatársának.

Az interjú az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://veol.hu/gazdasag/a-ketsebesseges-europa-presztizsveszteseg-lenne-1712076

Felvételizőknek ajánljuk! – Megnézhetik pontszámaikat a jelentkezők

Emberi erőforrás szakAz E-felvételi Jelentkezések és pontszámok menüpontjára kell kattintaniuk a jelentkezőknek, ha látni szeretnék az egyes jelentkezési helyeiken számított felvételi összpontszámukat és annak részleteit.

A pontszámítás alapját a dokumentummal megfelelően igazolt eredmények képezik. Az E-felvételi Jelentkezések és pontszámok menüpontjában a részpontszámok is megtekinthetők.

A 2015. július 9-ig beadott kérelmek és dokumentum-másolatok feldolgozása folyamatosan történik egészen a július 23-i ponthatár-megállapítás előtti napokig. A feldolgozásnak van néhány napos átfutási ideje, tehát a felületen olvasott pontszámok esetében mindig figyelembe kell venni a dokumentumok feldolgozottságát. Utóbbit a Dokumentumok menüpontban lehet ellenőrizni. Amennyiben egy újonnan feldolgozott dokumentum hatással van a jelentkezői összpontszámra, a változás csak a dokumentum feldolgozását követő napon jelenik meg a pontszámban! Tehát mindig érdemes számolni a fenti feldolgozási időkkel is.

Pontszám-felülvizsgálati kérelmek július 20-ig

Előfordulhatnak adminisztratív hibák, amikor az adott pontot igazoló minden dokumentum túl van a feldolgozáson, ám a jelentkező mégis hibás rögzítést vagy hibás pontszámítást tapasztal. Ekkor az E-felvételi felületén lehet a pontszám valamely részeredményére vonatkozóan felülvizsgálati kérelmet kérni. Pontszám-felülvizsgálati kérelem küldhető a tanulmányi pontra, az érettségi pontra, illetve a többletpontra vonatkozóan, valamint az intézményi szervezésű vizsgaeredményekre is (utóbbit az adott felsőoktatási intézménynek továbbítják vizsgálatra). A felületen súgók is segítik a megjelenített információk értelmezését, ezeket érdemes elolvasni. Ugyanígy hasznos lehet a kérelem elindítása előtt újra áttanulmányozni a pontszámítási szabályokat a Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2015. szeptemberben induló képzések c. kiadványban.

A 2015. július 20. éjfélig leadható kérelmeket legfeljebb 500 karakter terjedelmű szöveges indoklással kell ellátni. A kérelem benyújtható az E-felvételiben, ennek feldolgozása pedig a Kérelmek menüpontban nyomon követhető. Akinek nem áll módjában az E-felvételiben elküldenie a kérelmét, az megteheti az Ügyfélszolgálatnak írott e-mailben vagy telefonon (az idő rövidsége miatt postai úton nem tanácsos felülvizsgálati kérelmet küldeni).

Ponthatárok július 23-án

Idén is a www.felvi.hu honlapon lesznek elsőként elérhetők – várhatóan 2015. július 23-án, csütörtök este 20 órától – a felsőoktatási felvételi ponthatárok. Ezzel egy időben publikálják a ponthatárokat az okostelefonos appok segítségével. Azok a jelentkezők, akik a jelentkezéskor megadták a mobiltelefonszámukat, sms-ben is értesítést kapnak az eredményükről.

Forrás: www.felvi.hu

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar – Felvételi információk itt.

Kövess minket a Facebookon!

Amennyiben a felvételivel kapcsolatban bármi kérdésed van, a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen, vagy a (88) 624-860-as telefonszámon felteheted.

Felvételizőknek ajánljuk! – Csütörtök éjfélig lehet módosítani

Diplomaátadó 2.A 2015 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre jelentkezőknek legkésőbb 2015. július 9-én éjfélig van lehetőségük, hogy benyújtsák a még hiányzó dokumentumaikat, illetve egyetlen alkalommal módosítsák a korábban megjelölt szakok sorrendjét. Mindezt gyorsan, mindössze néhány kattintással elvégezhetik az E-felvételi rendszerében.

A jelentkezők a jelentkezéshez, pontszámításhoz szükséges dokumentumokat az E-felvételi Dokumentumok menüpontjában tudják feltölteni, és ugyanitt követhetik nyomon a jelentkezéssel kapcsolatos dokumentumok elbírálását is. Amennyiben a feltöltés sikeres volt, a fájl megjelenik a Jelentkezésekhez csatolt dokumentumok táblázatban. Függetlenül a jelentkezési helyek számától, elegendő mindent egy példányban beszkennelni és feltölteni, arra azonban figyelni kell, hogy a dokumentum jól olvasható legyen, illetve tartalmazza a jelentkező személyes adatait. Az E-felvételi Dokumentumok oldalán súgók segítik az egyes státuszok pontos értelmezését, illetve bizonyos dokumentumok esetén a nevükre kattintva láthatóvá válnak a pontos formai és tartalmi követelmények.

Az eljárás során a felvételizőknek egyetlen alkalommal van lehetőségük módosítani a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjén, amelyet szintén július 9-ig tehetnek meg. Az E-felvételi felületén a Sorrendmódosítás menüpontban lehet átrendezni a korábban megadott képzéseket. Az űrlap elmentésével a módosítási kérelem automatikusan bekerül a rendszerbe. Az elbírálást követően a jelentkező már az új sorrendjét fogja látni az E-felvételi felületén. A sorrendmódosítás során csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átmozgatni, új képzést már nem lehet rögzíteni.

A dokumentumpótlás és a sorrendmódosítás mellett szintén július 9. a személyes adatok módosításának határideje. A jelentkezési adatait – személyes adatok, megjelölt képzések – minden felvételiző megtalálja az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában, a Jelentkezői státuszlapot megnyitva. Ha valakinek valamilyen személyes adata a jelentkezési határidőt követően változott meg (pl. költözés miatt változott a lakcím, házasság miatt a név stb.), ezek módosítása is elvégezhető a rendszerben, a Személyes adatok menüpontban.

Forrás: www.felvi.hu

Végezetül pedig néhány ok, hogy miért érdemes a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karát választani első helyen! 

Felvételi információk itt.

Kövess minket a Facebookon!

Amennyiben a felvételivel kapcsolatban bármi kérdésed van, a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen, vagy a (88) 624-860-as telefonszámon felteheted.

Kitüntetések, elismerések a GTK Diplomaátadó ünnepségén

Kitüntetés

Fotó: Szabó László

Karunk Diplomaátadó ünnepsége 2015. június 26-án került megrendezésre Veszprémben, az egyetem Aulájában.

Az ünnepség keretében az alábbi kitüntetések, elismerések átadására került sor:

 • A Pannon Egyetem Szenátusa Pro Universitate Pannonica Nagyezüst emlékéremmel tüntette ki kiemelkedő munkája elismeréseként Dr. Alan Clarke-ot, a Gazdálkodási Intézet egyetemi docensét.
 • Pannonia Award díjban részesült Dr. Mary- Kathrine Fresacher, aki 2007 óta vendégoktatóként tanít a Gazdaságtudományi Karon, s a Kar nemzetközivé válásának érdekében mind oktatási területen, mind kulturális kapcsolatok építése révén nagy szerepet vállal.
 • A Pannon Egyetem Szenátusa a Pannon Egyetem Díszpolgára kitüntető címet adományozta Dr. Blazsek István, a Nitrogénművek Zrt. vezérigazgatója részére, aki címzetes docensként aktívan támogatja az egyetem képzéseit.
 • A Gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa Pro Facultate díj kitüntetésben részesítette Csóti Gábort, az Investors in People Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját, aki a Kar vendégoktatójaként olyan gyakorlati ismereteket közvetít, amelyek nagymértékben segítik a hallgatókat a munkahely-keresésben és az elhelyezkedésben.
 • Harsányi János-díj kitüntetésben részesült Dr. Szabó Lajos egyetemi docens, a Menedzsment Intézet igazgatója, aki hosszú évek óta oktat a Karon, tanszékvezetőként, majd intézetigazgatóként és dékánként is vállalt vezetői szerepet a Kar életében. Dékáni irányítása alatt megszületett a Kar stratégiája, a Kar és szakok akkreditációjának sikerességében is fontos szerepet játszott.
 • A Kari Tanács Dékáni Dicséret elismerő oklevelet adományozott Göllei Attiláné és Csabáné Molnár Andrea tanszéki előadók részére, a Karon végzett kiemelkedő és példamutató munkájuk elismeréseképpen.
 • A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által adományozandó „Kamarai díjat” 2015- ben Tóth Erika Viktória, Vezetés-szervezés mesterképzési szakos hallgatónak ítélte a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A díjat Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adta át.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Megjelent a Newsletter!

Newsletter Vol. 7. No. 1. 2014/15/II. NEW!

Megjelent a Gazdaságtudományi Kar angol nyelvű magazinjának legfrissebb száma, mely elérhető a Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok Központban, valamint elektronikusan itt.

A korábbi számok itt olvashatók.

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.