Az Üzleti Tudásközpont mint a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának egy szervezeti egysége, 2016 őszén jött létre a régió gazdasági versenyképességének fokozása érdekében.

Az Üzleti Tudásközpont a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának tudását kívánja megosztani képzések és szervezetfejlesztés formájában az egyetemi oktatók bevonásával.

Célunk a vállalkozások szakmai támogatása igény szerint testreszabott képzési és szervezetfejlesztési kínálatunkkal személyes, online vagy hibrid formában.

XXI. századi szaktudást nyújtó, széleskörű és versenyelőnyt növelő képzés-fejlesztési programot kínálunk a régió vállalkozásainak a gazdasági élet legfőbb területein. Programjainkat egyetemi szakemberek és külső trénerek, tanácsadók bevonásával valósítjuk meg, ötvözve a magas szintű elméleti tudást és a gyakorlati tapasztalatot.

KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ

VÁLLALATVEZETÉS ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

Üzleti szimuláció tréning

Vezetői/Csoportvezetői kompetenciák fejlesztése

Vállalkozói és munkavállalói kompetenciák fejlesztése

Családi vállalkozások utódlási kérdései

PÉNZÜGY

Vállalkozások adóügyei a gyakorlatban

RENDSZEREK, FOLYAMATOK MENEDZSELÉSE ÉS FEJLESZTÉSE, PROJEKTMENEDZSMENT

Az ellátási lánc menedzsment kihívásai – Sörjáték

Mini MBA

Szervezetfejlesztés

Szervezeti bizalom

Projekttervezés MS Project 2019 szoftverrel (alapszintű)

FENNTARTHATÓSÁG, INNOVÁCIÓ

Körforgásos gazdaság menedzsment

Körforgásos gazdaság menedzsment II.

Fenntartható élelmiszer gazdálkodás

Társadalmi innovációs menedzser

Innovációmenedzsment

SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Konfliktuskezelés és értő kommunikáció

Az érzelmi intelligencia és reziliencia

Személyes hatékonyságfejlesztő

Tárgyalástechnika

Prezentációs tréning

A képzések rövid bemutatása

VÁLLALATVEZETÉS ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

Vezetői képességek növelése és a munkatársak kompetenciáinak fejlesztése

Üzleti szimuláció

Egy képzés jelenlegi és leendő vezetők számára. Azoknak, akik úgy érzik, hogy sok ismeret, készség nem szerezhető meg könyvekből, és különösen nehéznek tartják a változtatás szükségességének felismerését, illetve döntési helyzetekben a megfelelő döntések meghozatalát.

Vezetői/Csoportvezetői kompetenciák fejlesztése

A képzés segít a vezetői és csoportvezetői kompetenciák fejlesztésében, valamint a hatékony kommunikáció kialakításában. A tréning gyakorlatias megközelítést alkalmaz, és valós szituációs gyakorlatokon keresztül segíti a résztvevők fejlődését.

Vállalkozói és munkavállalói kompetenciák fejlesztése

A vállalkozói és munkavállalói komptenciafejlesztési tréning segíti a résztvevőket olyan vállalkozói és munkavállalói képességeik fejlesztésében, mint a vezetés, tervezés és együttműködés. A tréning során olyan készségeket és ismereteket sajátíthatnak el, amelyek elősegítik a hatékonyabb és sikeresebb munkavégzést. A képzés tárgya a személyes kompetenciák feltérképezése és bemutatása, valamint személyes kompetenciák fejlesztése.

Családi vállalkozások utódlási kérdései

A képzés azoknak szól, akik utódlási kérdésekkel szembesülnek. A tréning segít a résztvevőknek megérteni és hatékonyan kezelni a családi vállalkozások generációs átadásával kapcsolatos kihívásokat és segít a sikeres utódlási folyamat megtervezésében és végrehajtásában.

PÉNZÜGY

Vállalkozások adóügyei a gyakorlatban

Adózási mechanizmusok kialakítása és újragondolása. Kockázatok feltárása, idő-, és költséghatékony folyamatok kialakítása.

RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK HATÉKONY MENEDZSELÉSE, PROJEKTMENEDZSMENT

A vállalkozás működésének optimalizálása

Az ellátási lánc menedzsment kihívásai – Sörjáték

A képzés során a résztvevők gyakorlatias módon ismerhetik meg az ellátási lánc menedzsment kihívásait és tanulhatják meg a hatékony együttműködés fontosságát, valamint a költségek minimalizálásának lehetőségeit.

Szervezetfejlesztés

A képzésen résztvevők megismerkednek a szervezetek fejlesztésének területeivel. A fókusz a hatékony működés, a folyamatok optimalizálása és a szervezeti kultúra fejlesztése a teljesítmény és az eredményesség növelése érdekében.

Projekttervezés MS Project szoftverrel (alapszintű)

A képzés célja az MS Project szoftver (2019) asztali verziójának felhasználási lehetőségeinek bemutatása, a program használatának részletes ismertetése, valamint egy mintaprojekten keresztül a program főbb funkcióinak gyakorlatban történő kipróbálása.

SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Hatékonyságnövelés önfejlesztéssel

Konfliktuskezelés és értő kommunikáció

A képzés keretében megszerezhető ismeretanyag segítségével a résztvevők megtanulhatják, hogyan alakítsanak ki nyerő-nyerő (win-win) helyzeteket és érjenek el sikeres üzleti együttműködést.

Az érzelmi intelligencia és reziliencia

A képzés az önismeretre, viselkedési preferenciákra, empátiára, önmenedzsmentre és kiégés kezelésére fókuszál. A képzés kiemelt témakörei az érzelmi intelligencia és a reziliencia.

Tárgyalástechnika

A képzés elsősorban azoknak a vezetőknek és munkatársaknak ajánlott, akik aktívan részt vesznek külső és belső ügyfelekkel folytatott tárgyalásokban. A tréning során olyan készségeket és technikákat sajátíthatnak el a résztvevők, amelyek segítenek meggyőzően érvelni és hatékonyan tárgyalni.

Prezentációs tréning

A képzés célja, hogy segítse a résztvevőket a magabiztos és hatékony prezentálás képességének fejlesztésében. A képzés során gyakorlati technikák, hatékony kommunikációs eszközök és prezentációs stratégiák megismerése válik lehetségessé.

FENNTARTHATÓSÁG, INNOVÁCIÓ

A jövő építése

Körforgásos gazdaság menedzsment

A képzés során a résztvevők megismerhetik a körforgásos gazdaság alapjait. A képzés fókuszában állnak az újrahasznosítás, a fenntarthatóság, a társadalmi szerepvállalás, a pazarlásmentes étkezés, a fenntartható város, valamint a szabályok és kooperációs kapcsolatok témakörei.

Körforgásos gazdaság menedzsment II.

A képzés kiemelten foglalkozik a lehetséges cselekvési irányokkal a körforgásos gazdaság alapelveire és gyakorlatára építve.

Fenntartható élelmiszer gazdálkodás

A képzés célja, hogy segítse az élelmiszerpazarlás csökkentését otthon és a munkahelyen. A képzés ismeretanyagának fókuszában a globális összefüggések, jó gyakorlatok és irodai megoldások állnak.

Társadalmi innovációs menedzser

A képzés során a résztvevők megismerhetik az innováció alapfogalmait és azok fontosságát, megismerkedhetnek gyakorlati példákkal és különböző módszerekkel.

További információ

Dr. Tobak Júlia

“A” épület, 1. emelet, 127. iroda
Telefon: +36 88 624-000/6423
E-mail: tobak.julia@gtk.uni-pannon.hu

Jankó Dóra

“A” épület, 2. emelet, 203. iroda
Telefon: + 36 88 624-000/6266
E-mail: janko.dora@gtk.uni-pannon.hu