Érdekel a menedzsment tudománya? Magasabb vezetői beosztást szeretnél betölteni? Az üzleti világban széles körben hasznosítható ismeretekre kívánsz szert tenni? A vezetés és szervezés mesterszak ideális választás!

Vezetés és szervezés mesterszak a PE-GTK-n

Kiknek ajánljuk a Vezetés és szervezés mesterszakot?

Ezt a mesterszakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

 • el szeretnének mélyedni a menedzsment tudományában úgy, hogy az számukra a lehető legtöbb gyakorlati haszonnal járjon;
 • az üzleti világban rendkívül széles körben hasznosítható ismeretekre kívánnak szert tenni;
 • magas szintre kívánják fejleszteni szervezői, probléma-megoldói és döntési képességeiket;
 • kiemelkedő szakmai színvonalon szeretnék irányítani a különféle szervezetek emberi és anyagi folyamatait;
 • magasabb vezetői beosztásokat szeretnének betölteni.

Mesterszakunkra a friss diplomásokat és a korábban végzetteket egyaránt várjuk. Oktatásszervezési és módszertani megoldásaink lehetővé teszik, hogy mindkét hallgatói kör számára testhezálló képzési szolgáltatást nyújtsunk. Munka mellett tanulni kívánó hallgatóinknak levelező formájú oktatást kínálunk.

Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett diplomával?

A megalapozott menedzsment-ismeretekkel és fejlett szervezői-vezetői képességekkel rendelkező diplomások eséllyel pályázhatják meg számos vállalkozás és intézmény rangos álláshelyeit. Végzetteink elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban pályázhatnak állások betöltésére:

 • profiltól függetlenül gyakorlatilag bármilyen termelő- és szolgáltató vállalat, a kis- és közepes vállalkozásoktól a multinacionális cégekig;
 • országos és regionális fejlesztési ügynökségek;
 • felsőoktatási intézmények;
 • személyzeti és üzleti tanácsadó cégek;
 • a szakminisztérium és szervei.

A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik diplomásainkat saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére is.

Milyen végzettséggel lehet felvételt nyerni a Vezetés és szervezés mesterszakra?

Előfeltétel nélkül:

A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők azok, akik gazdálkodási és menedzsment alapszakon szereztek diplomát.

Előfeltétellel:

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 60 kreditpont a kreditelismerési táblázatban (letölthető alább) felsorolt bontásban.  Nem szükséges mindegyik felsorolt ismeretkörrel rendelkezni, csupán kategóriánként kell meglennie az előírt kreditmennyiségnek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. Az elismerhető tárgyak listája megtekinthető a honlapon.

Felvételi pontszám kialakítása

A felvételi elbeszélgetés (max. 45 pont) és a leckekönyvi tanulmányi átlag (max. 45 pont) összege (max. 90 pont), vagy

A felvételi elbeszélgetés duplázása (max. 90 pont).

Többletpontként 10 pont szerezhető.

A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a pályázó szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mesterszak sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. Néhány kérdés erejéig a felvételiző által választott idegen nyelven folyik a beszélgetés.

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 8 pont (fogyatékosság: 4 pont; gyermekgondozás: 4 pont; hátrányos helyzet: 4 pont)
 • Intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • Intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • Intézményi TDK 3. hely/különdíj: 3 pont
 • Kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont
 • Országos tanulmányi verseny: 4 pont
 • OTDK: 8 pont
 • Publikáció: 4 pont
 • Szakmai publikáció: 4 pont
 • Tudományos konferencia részvétel: 4 pont

Szakmai publikációként elismerhető teljesítmények:

 • referált szakmai lapban megjelent publikáció,
 • nem referált szakmai lapban megjelent/elfogadott publikáció,
 • egyéb lektorált szakmai publikáció.

Kiemelkedő szakmai teljesítményként elismerhető tevékenységek:

 • konferencia előadás/poszter/absztrakt/(magyar vagy külföldi és nem TDK, OTDK),
 • országos vagy nemzetközi szakmai versenyen elért 1-3. helyezés,
 • szakmai díj.
Képzési idő
Tanterv szerint a mesterszak 4 félévet (120 kredit) tartalmaz.
Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Okleveles közgazdász „Vezetés és szervezés” mesterszakon (MSc in Management and Leadership)
Végzettségi szint
Mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)
Képzési terület
Gazdaságtudományi
Nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Tanterv
Önköltségi díj
Kreditelismertetési kérvény beküldési határideje
2023. május 31.
Felvételi beszélgetés időpontja
 2023.06.21-22. (A pontos időpontról a jelentkezők e-mailben kapnak tájékoztatást.)
Interjúk a szakon végzett sikeres öregdiákjainkkal

Az előzetes kreditelismerési eljáráshoz szükséges dokumentumok letölthetők itt.>>>


Innovatív együttműködés a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a FranklinCovey között

A Gazdaságtudományi Kar a 2021/22-es tanévben az MBA, a vezetés és szervezés mesterszakon, továbbá a kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász posztgraduális képzésen bevezeti a FranklinCovey All Access Pass rendszert, melyen keresztül a hallgatók számára világszínvonalú, a személyes, vezetői és szervezeti eredményesség fejlesztését szolgáló tartalmak érhetők el.

Az innovatív, naprakész és nemzetközi színvonalú vezetőfejlesztési képzési anyagok jól kapcsolódnak az egyetemi tananyaghoz, valamint egyedülálló muníciót adnak a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak ahhoz, hogy az üzleti világban vezetőként a legjobbak közé tartozzanak.

A hallgatók ezáltal olyan nemzetközi sikerprogramokat ismerhetnek majd meg a képzéseikbe építve, mint pl. „A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása”, „5 Döntés a kivételes teljesítményért” vagy „A Bizalom sebessége” és „A vezetők 4 kulcsszerepe”. Mindezt a FranklinCovey All Access Pass portálon, egy olyan rugalmas és élvezetes online környezetben, amit speciálisan a tanult szemléletmódok és eszköztárak készségszintű elmélyítésére és a tartós, mérhető eredményesség-növelésre fejlesztettek ki – legyen szó egyénekről, vagy több ezer fős szervezetekről.

További információ az együttműködésről. >>>


Vezetés és szervezés mesterszak – További információ

PE-GTK

Dr. Obermayer Nóra

szakfelelős

Pannon Egyetem – Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
E-mail: obermayer.nora@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: (88) 623-600


Kovács Edit
mesterképzések koordinátora

Pannon Egyetem – Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
E-mail: bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: (88) 624-334


Csatlakozz hozzánk a Facebookon! >>>

Kövess minket Instagramon! >>>