Érdekel a menedzsment tudománya? Magasabb vezetői beosztást szeretnél betölteni? Az üzleti világban széles körben hasznosítható ismeretekre kívánsz szert tenni? A vezetés és szervezés mesterszak ideális választás!
A képzés nappali tagozaton angol nyelven, levelező tagozaton magyar nyelven indul. 

Üzleti adattudomány alapszak a Pannon Egyetemen

A program célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált ismeretekkel rendelkeznek a menedzsmentről általában és annak speciálisabb területeiről, a szakosodásuktól függően.

 • EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS specializáció: a szervezetfejlesztés és a vezetői kompetenciák stratégiai és emberi aspektusaira összpontosít.
 • FENNTARTHATÓ TURIZMUS MENEDZSMENT specializáció: cél olyan diplomások képzése, akik a fenntartható turizmusfejlesztés elvei által vezérelve képesek az ágazat aktuális trendjeire és kihívásaira reagáló, komplex turisztikai vállalkozások és desztinációk menedzselésére.
 • KONTROLLING ÉS VEZETŐI DÖNTÉSTÁMOGATÁS specializáció: a vállalatgazdaságtan, a vállalatirányítás, a kontrolling, a számvitel és a vállalati pénzügyek közötti összefüggésekre összpontosít.
 • LOGISZTIKA ÉS ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT specializáció: a cél az ellátási láncok tervezéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.
 • NEMZETKÖZI MENEDZSMENT specializáció: a cél a nemzetközi üzleti élet és a nemzetközi gazdasági és piaci folyamatok, valamint más nemzetek üzleti kultúrájának és szokásainak komplex megismerése.

A végzettek vállalkozásoknál és állami szervezeteknél dolgozhatnak. A megszerzett ismereteikre támaszkodva képesek lesznek a versenyszféra és a közszféra munkafolyamatainak tervezésére, elemzésére és vezetésére. Képesek új problémák azonosítására is, miközben a szervezeti tanulás megfelelő kategóriáit, valamint innovációs és kreativitási képességeiket alkalmazzák. A végzettek jól felkészültek arra, hogy tanulmányaikat doktori szinten folytathassák.

Ezt a mesterszakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

 • el szeretnének mélyedni a menedzsment tudományában úgy, hogy az számukra a lehető legtöbb gyakorlati haszonnal járjon;
 • az üzleti világban rendkívül széles körben hasznosítható ismeretekre kívánnak szert tenni;
 • magas szintre kívánják fejleszteni szervezői, probléma-megoldói és döntési képességeiket;
 • kiemelkedő szakmai színvonalon szeretnék irányítani a különféle szervezetek emberi és anyagi folyamatait;
 • magasabb vezetői beosztásokat szeretnének betölteni.

Mesterszakunkra a friss diplomásokat és a korábban végzetteket egyaránt várjuk. Oktatásszervezési és módszertani megoldásaink lehetővé teszik, hogy mindkét hallgatói kör számára testhezálló képzési szolgáltatást nyújtsunk. Munka mellett tanulni kívánó hallgatóinknak levelező formájú oktatást kínálunk.

A diplomával rendelkezők bármely gyártó és szolgáltató vállalatnál elhelyezkedhetnek, függetlenül annak profiljától, a kis- és középvállalkozásoktól kezdve a multinacionális vállalatokig (pl. tanácsadás, IT, pénzügyi szolgáltatások, FMCG, energia, közszféra).

A szakiránytól függően:

 • Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés: pl. HR osztályok, személyzeti és üzleti tanácsadó cégek;
 • Fenntartható turizmus menedzsment: pl. szállodák, utazásszervezők és utazási irodák, turizmus menedzsment szervezetek és a kapcsolódó minisztériumok.
 • Kontrolling és vezetői döntéstámogatás: pl. vállalatok pénzügyi, számviteli és kontrolling részlegei; pénzintézetek; gazdasági tanácsadó cégek.
 • Logisztika és ellátási lánc menedzsment: pl. szállítással és logisztikával foglalkozó vállalatok.
 • Nemzetközi menedzsment: multinacionális és transznacionális vállalatok, az Európai Unió ügynökségei, diplomáciai intézmények és nemzetközi ügyekkel foglalkozó hatóságok.

Előfeltétel nélkül:

 • A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők azok, akik gazdálkodási és menedzsment alapszakon szereztek diplomát.

Előfeltétellel:

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 60 kreditpont a kreditelismerési táblázatban (letölthető alább) felsorolt bontásban. Nem szükséges mindegyik felsorolt ismeretkörrel rendelkezni, csupán kategóriánként kell meglennie az előírt kreditmennyiségnek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

Az előzetes kreditelismeréshez szükséges dokumentumok letölthetők itt. >>>

Kreditelismertetési kérvény beküldési határideje: 2024. május 31.

A felvételi elbeszélgetés (max. 45 pont) és a leckekönyvi tanulmányi átlag (max. 45 pont) összege (max. 90 pont), vagy

A felvételi elbeszélgetés duplázása (max. 90 pont).

Többletpontként 10 pont szerezhető.

A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a pályázó szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mesterszak sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. Néhány kérdés erejéig a felvételiző által választott idegen nyelven folyik a beszélgetés.

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 8 pont (fogyatékosság: 4 pont; gyermekgondozás: 4 pont; hátrányos helyzet: 4 pont)
 • Intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • Intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • Intézményi TDK 3. hely/különdíj: 3 pont
 • Kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont
 • Országos tanulmányi verseny: 4 pont
 • OTDK: 8 pont
 • Publikáció: 4 pont
 • Szakmai publikáció: 4 pont
 • Tudományos konferencia részvétel: 4 pont

Szakmai publikációként elismerhető teljesítmények:

 • referált szakmai lapban megjelent publikáció,
 • nem referált szakmai lapban megjelent/elfogadott publikáció,
 • egyéb lektorált szakmai publikáció.

Kiemelkedő szakmai teljesítményként elismerhető tevékenységek:

 • konferencia előadás/poszter/absztrakt/(magyar vagy külföldi és nem TDK, OTDK),
 • országos vagy nemzetközi szakmai versenyen elért 1-3. helyezés,
 • szakmai díj.

Tanterv szerint a mesterszak 4 félévet (120 kredit) tartalmaz.

Okleveles közgazdász „Vezetés és szervezés” mesterszakon (Economist in Management and Leadership)

Mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)

1. és 2. félév tárgyai:

 • Adatvezérelt döntéstámogatás és kockázatelemzés
 • Alkalmazott vállalati pénzügyek
 • Üzleti elemzés
 • Stratégiai és digitális marketing
 • Stratégiai menedzsment és vezetés
 • Szervezeti viselkedés és diverzitás
 • Tudásmenedzsment és digitalizáció
 • Folyamatfejlesztés
 • Személyes hatékonyság és vezetői kompetenciák
 • Interkulturális menedzsment és tárgyalás

3. és 4. félév: specializációs tárgyak

2024.06.20. – 2024.06.21. (A pontos időpontról a jelentkezők e-mailben kapnak tájékoztatást.)

A specializációra történő jelentkezés az alábbi linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. A jelentkezési lapot 2024. május 31-ig kell beküldeni a bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre.

Milyen a vezetés és szervezés mesterszak? Mi jellemző az egyes specializációkra? Kinek ajánljuk? Milyen tárgyakat tanulhatsz? Hol tudsz elhelyezkedni ezzel a diplomával? Nézd meg a videót vagy hallgasd meg a podcastot, és választ kapsz a kérdésekre!

Innovatív együttműködés a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a FranklinCovey között

Sportközgazdász specializáció a Pannon Egyetemen

A Gazdaságtudományi Kar a 2021/22-es tanévben az MBA, a vezetés és szervezés mesterszakon, továbbá a kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász posztgraduális képzésen bevezette a FranklinCovey All Access Pass rendszert, melyen keresztül a hallgatók számára világszínvonalú, a személyes, vezetői és szervezeti eredményesség fejlesztését szolgáló tartalmak érhetők el. Az innovatív, naprakész és nemzetközi színvonalú vezetőfejlesztési képzési anyagok jól kapcsolódnak az egyetemi tananyaghoz, valamint egyedülálló muníciót adnak a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak ahhoz, hogy az üzleti világban vezetőként a legjobbak közé tartozzanak. A hallgatók ezáltal olyan nemzetközi sikerprogramokat ismerhetnek meg a képzéseikbe építve, mint pl. „A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása”, „5 Döntés a kivételes teljesítményért” vagy „A Bizalom sebessége” és „A vezetők 4 kulcsszerepe”. Mindezt a FranklinCovey All Access Pass portálon, egy olyan rugalmas és élvezetes online környezetben, amit speciálisan a tanult szemléletmódok és eszköztárak készségszintű elmélyítésére és a tartós, mérhető eredményesség-növelésre fejlesztettek ki – legyen szó egyénekről, vagy több ezer fős szervezetekről. További információ az együttműködésről. >>>

Interjúk Vezetés és szervezés mesterszakon végzett sikeres öregdiákjainkkal

Interjú vezetés és szervezés szakon végzett öregdiákkal
Interjú vezetés és szervezés szakon végzett öregdiákkal
Interjú vezetés és szervezés szakon végzett öregdiákkal

További információ a Vezetés és szervezés mesterszakról

Dr. habil. Obermayer Nóra
szakfelelős, egyetemi tanár

Pannon Egyetem – Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., A épület 1. em., A/132 iroda
E-mail: obermayer.nora@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: +36 88 624 – 187

Kovács Edit
mesterképzések koordinátora

Pannon Egyetem – Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., A épület, 1. em., A/134 iroda
E-mail: bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: +36 88 624 – 110