KÉPZÉSEK

Alapképzési szakok

Számos munkakör esetében követelmény a felsőfokú oklevél, melynek megszerzéséhez alapszakjaink kiváló lehetőséget biztosítanak. Az emelt szintű érettségi megléte nem elvárás a felvételi során, mely jelentős könnyebbséget jelent azok számára, akik régebben érettségiztek. Alapszakjaink levelező formában is indulnak, péntek délutáni és szombati oktatással, így a tanulmányok a munkavégzéssel is összeegyeztethetők.

Mesterképzési szakok

Mesterképzési szakjaink közgazdasági, üzleti és menedzsment területen kínálnak elmélyült tudást, speciális ismereteket. A képzések nappali és levelező formában indulnak, a levelező képzés hétvégi (péntek délután és szombat) elfoglaltsággal. Hallgatóink jelentős részét munkaadója bíztatja és támogatja a képzés során, hogy a megszerzett tudással hozzájáruljanak a vállalat versenyképességéhez.

Szakirányú továbbképzések

Egy éves posztgraduális képzéseink mélyebb specializációt, a legmodernebb módszertani és szakmai ismereteket, gyakorlati tudást garantálnak marketing, minőségfejlesztés, HR, szervezetfejlesztés, pénzügy, kontrolling, turizmus és innovációmenedzsment területeken. A képzések minden tekintetben igazodnak a munkaerőpiac igényeihez, és folyamatosan követik a gazdaság és az üzleti élet változásait.

SZOLGÁLTATÁSOK

MARKETING FÓKUSZLABOR

A modern, bérelhető szemkamerával is felszerelt marketing fókuszlabor egyedülálló a régióban, kiválóan alkalmas fókuszcsoportos interjúk készítésére, terméktesztelésre, marketingkutatások lebonyolítására.

A marketing fókuszlabor kialakítása, a képzett moderátorok és az elemzésben jártas szakemberek lehetővé teszik, hogy megismerje a fogyasztók őszinte véleményét az alábbi vizsgálatokkal:

 • Termékek tesztelése és véleményezése
 • Szolgáltatásokkal kapcsolatos érzelmi háttér megismerése, attitűdök megfigyelése
 • Véleményeket kifejező metakommunikációs jelzések feltárása
 • Fogyasztói preferenciák, visszajelzések, vélemények mélyebb megismerése
 • Szakmai workshop, brainstorming

Szemkamerás kutatások:

 • Kereskedelmi helyszín megfigyelés
 • Weboldalak felépítése, az információ elhelyezése és azok hasznosságának tesztelése
 • Online értékesítési felületek és honlapok optimalizálása
 • Felhasználói magatartás vizsgálata
 • Dizájn sikerességének tesztelése
 • Felhasználóbarát online felületek kialakítása

Kapcsolódó tréning lehetőségek a vállalati igényekhez igazítva:

 • B2B kutatás – üzleti kapcsolatok lehetőségének és minőségének feltárása
 • Online marketing és közösségi média technikák oktatása, továbbképzés
 • Piackutatási technikák

ÜZLETI TUDÁSKÖZPONT

Az Üzleti Tudásközpont mint a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának egy szervezeti egysége, 2016 őszén jött létre a régió gazdasági versenyképességének fokozása érdekében. A központ a kar tudását kívánja megosztani képzések és szervezetfejlesztés formájában az egyetemi oktatók bevonásával. Célunk a vállalkozások szakmai támogatása igény szerint testreszabott képzési és szervezetfejlesztési kínálatunkkal személyes, online vagy hibrid formában. XXI. századi szaktudást nyújtó, széleskörű és versenyelőnyt növelő képzés-fejlesztési programot kínálunk a régió vállalkozásainak a gazdasági élet legfőbb területein. Programjainkat egyetemi szakemberek és külső trénerek, tanácsadók bevonásával valósítjuk meg, ötvözve a magas szintű elméleti tudást és a gyakorlati tapasztalatot.

KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ (TRÉNINGEK)

VÁLLALATVEZETÉS ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

Üzleti szimuláció tréning

Vezetői/Csoportvezetői kompetenciák fejlesztése

Vállalkozói és munkavállalói kompetenciák fejlesztése

Családi vállalkozások utódlási kérdései

PÉNZÜGY

Vállalkozások adóügyei a gyakorlatban

RENDSZEREK, FOLYAMATOK MENEDZSELÉSE ÉS FEJLESZTÉSE, PROJEKTMENEDZSMENT

Az ellátási lánc menedzsment kihívásai – Sörjáték

Mini MBA

Szervezetfejlesztés

Szervezeti bizalom

Projekttervezés MS Project 2019 szoftverrel (alapszintű)

FENNTARTHATÓSÁG, INNOVÁCIÓ

Körforgásos gazdaság menedzsment

Körforgásos gazdaság menedzsment II.

Fenntartható élelmiszer gazdálkodás

Társadalmi innovációs menedzser

Innovációmenedzsment

SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Konfliktuskezelés és értő kommunikáció

Az érzelmi intelligencia és reziliencia

Személyes hatékonyságfejlesztő

Tárgyalástechnika

Prezentációs tréning

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Az együttműködés legfontosabb célja, hogy a hallgatók számára a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő, gyakorlatorientált képzést biztosítson az intézmény. Ennek elengedhetetlen részét képezi a szoros együttműködés a vállalati szféra és a felsőoktatási intézmény között. Az előzetes egyeztetéseket követően a partnerek megállapodás formájában is kifejezik egymásnak köszönetüket, illetve nagyrabecsülésüket annak okán, hogy sikeresen és mindkét fél megelégedésére együttműködést alakítottak ki. A partnerek a szakmai kapcsolatot kívánják elmélyíteni, mindenkor a rendelkezésre álló kapacitás, igény és képesség függvényében. Az általános megállapodás fő tartalmi elemei lehetnek:

 • Szakmai gyakorlatok szervezése és lebonyolítása a PE-GTK hallgatói számára
 • Szak- és diplomadolgozatok témavezetése, bírálása
 • Szakmai és esettanulmányi versenyek közös szervezése hallgatók számára
 • Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) (témavezetés, bírálat, zsűri)
 • Tréningek, tanfolyamok tartása
 • Szponzoráció
 • Vendégelőadások biztosítása
 • Vállalati problémák megoldása hallgatói szakmai csoportok bevonásával

DUÁLIS KÉPZÉS

A duális képzési forma lényege, hogy a képzésre jelentkezett hallgatók a felsőoktatásra szánt idő alatt nemcsak elméleti tudást, hanem gyakorlati tapasztalatot is szereznek.

A vállalatokkal közösen kidolgozott tanterv alapján a hallgatók tanulmányi idejüket megosztva töltik el az egyetemen és a vállalatnál. A duális képzésben részt vevő hallgatók 26 hétig egyetemi oktatásban részesülnek, 22 héten keresztül vállalatnál dolgoznak. Ez a képzési rendszer segíti a hallgatókat abban, hogy friss diplomásként olyan kompetenciákkal rendelkezzenek, melyekkel a munkaerőpiacon teljes értékű munkavállalóknak számítanak.

A duális képzés minél szélesebb körű bevezetése érdekében várjuk duális partnerek jelentkezését.

SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat célja komplex feladatok és problémák felismerése, az azok megoldásához szükséges környezeti, munkahelyi tapasztalatok megszerzése, és a szak- vagy diplomadolgozat előkészítése. A szakmai gyakorlat során a hallgató megismeri az adott intézmény működését és jellemzőit különös tekintettel az alábbi területekre:

 • A szakmai munka tartalma, folyamatai, jellemzői és keretei, az egyes szakterületek tevékenysége
 • A vezetői információs rendszer, vezetői szervezet, döntés-előkészítés és döntéshozatal a különböző vállalati szinteken
 • A belső és külső kapcsolatrendszer, együttműködés és verseny az ágazat más szereplőivel
 • A gazdaságban és a kérdéses ágazatban betöltött szerep

Várjuk szakmai gyakorlati partnereink jelentkezését! A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, illetve felkérhető, amely a szak jellegéhez kötődő tevékenységet folytat, és ahol vannak felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök.

TEHETSÉG AKADÉMIA

Vállalati projektfeladatok megoldása hallgatói csoportokkal

A Tehetség Akadémia egy olyan, nemzetközi gyakorlatra is épülő hallgatói-ipari-üzleti innovációs együttműködési rendszer, ahol a külső partnerek, egyetemi szakemberek és hallgatók bevonásával létrehozott fejlesztői teamek ún. miniprojektek keretében a partnerek üzleti, ipari, közösségi tevékenységével kapcsolatos kihívásokon dolgoznak.

Az együttműködés előnyei:

 • Rugalmas és testreszabható: a program lehetőséget nyújt a partner számára, hogy a projekt során valódi kérdésekre szakmailag megalapozott és életszerű válaszokat, megoldást/megoldásokat kapjon.
 • Hosszú távú együttműködés kialakítása: a vállalatnak lehetősége van felfedezni a tehetséges hallgatókat. A projektmunkában való részvétel lehetőséget teremt a hallgató számára például a gyakornoki programokon való részvételre, vagy munkalehetőséget is adhat.
 • Tudásmegosztás: a hallgatók és a vállalat között tudástranszfer jön létre. A projektfeladat megoldása során a vállalat megoszthatja szakmai tapasztalatait és szaktudását a hallgatókkal, akik így lehetőséget kapnak a szakmai fejlődésre.
 • Innováció és friss szemlélet: a hallgatók, akik részt vesznek a programban, gyakran friss szemlélettel, új ötletekkel és kreatív megoldásokkal rendelkeznek. Ez segíthet a vállalatnak az innováció előmozdításában és az új megközelítések kipróbálásában. A friss szemlélet és a kreativitás hozzájárulhat a vállalat versenyképességének növeléséhez és új piaci lehetőségek felfedezéséhez.

KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A Gazdaságtudományi Karon felhalmozott tudás és rendelkezésre álló kutatási potenciál lehetővé teszi, hogy a vállalati partnereinknél felmerülő problémákat speciális együttműködések, közös projektek keretében megvizsgáljuk, megoldási javaslatokat dolgozzunk ki. Kollégáink nyitottak a kooperációra, együttgondolkodásra, igény esetén forduljanak hozzánk bizalommal.

Főbb kutatási területeink a teljesség igénye nélkül:

 • menedzsment, vállalati kultúra, vezetői kihívások
 • marketing, márkázás, fogyasztói magatartás, ügyfélkapcsolatok
 • HR kihívások
 • logisztika
 • innováció
 • minőségmenedzsment
 • vállalati pénzügyek
 • turizmus
 • fenntarthatóság, körforgásos gazdaság
 • vállalkozásfejlesztés
 • kompetenciafejlesztés
 • kulturális érzékenyítés

VÁLLALATOK HETE

Egy hét a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán, ami a szakmai gyakorlatokról, a vállalatokról, a karrierről és a sikeres álláskeresési technikákról szól!

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán minden év márciusában rendezzük meg a Vállalatok Hetét. Célunk, hogy a velünk együttműködni kívánó partnereink közelebb kerüljenek az egyetemi oktatáshoz és jobban megismerjék azt a környezetet, ahonnan a hallgatók kilépnek a munka világába.

A program keretében kiemelt szerepet szánunk a szakmai gyakorlat fontosságának és lehetőséget adunk arra, hogy a hallgatóinknak gyakorlati helyet biztosító vállalkozások, vállalatok, intézmények egyetemi keretek között bemutatkozhassanak. Várjuk partnereink jelentkezését!

Kérdés esetén forduljon bizalommal kollégáinkhoz:

Vajda Tünde
kommunikációs vezető

„A” épület 2. emelet 223-as iroda
Tel.: +36 88 624 – 136
e-mail: vajda.tunde@gtk.uni-pannon.hu

Megyeri Lóránt
kommunikációs referens

„A” épület 2. emelet 224-es iroda
Tel.: +36 88 624 – 135
e-mail: megyeri.lorant@gtk.uni-pannon.hu