Helyben a Hely(i)ért Archives - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
mobile menu icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

Kutatótábor Jásdon

A TINLAB (Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium) keretében megpályázható támogatásra projektötletet nyújtott be a Helyben a Hely(i)ért Vidékfejlesztő Egyesület mint a Pannon Egyetem társult szervezete.

Az elnyert pályázat keretében 2022. május 5-8. között kutatást végeztünk Jásd településen.

Fókuszban a civil részvétel, önkéntesség és az önkormányzat munkájában való részvétel lehetőségeinek feltárása állt.

A kutatótábor során a Tájház (Cottage House) interaktív tevékenységeinek egyikét bemutató kisfilm is készült:

A tábor résztvevői és “színészeink”:

Kian Haji Gholizadeh (director)
Gholizadeh Bouphanouvong Nanthasphone (actor)
Caculama Venancio Camilo Fumba (actor)
Veronika László (actor)
Peer Moritz Thomas (actor)
Raval Vyom Ravi (actor)
Karina Vanda Tóth (actor)
Shadi Hooshmandzadeh
Tasnim Atia Abuawad
Judit Soós
Mihály Palásti
Eszter Gulyás
Zója Linka
Mónika Gyurás
Milán Csiszár
Jácint Halász

All Copyright© Reserved 2022 Kian Haji

Helyszín: Cottage House (Tájház) and Elderberry House (Bodzaház) of Jasd

Táborvezető: Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória

A kutatótábor a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az NKFI Hivatal támogatásával valósul meg.

Kutatótábor a Káli-medencében

Kutatótábor a Káli-medencében2019. május 9-12. között ismét kutattak hallgatóink. Az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 számú “Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek” című projekt támogatásával valósult meg az idei Kutatótábor a Helyi gazdaságfejlesztés óra keretében, Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória vezetésével.

A táboron – melynek ezúttal a gyönyörű Káli-medence adott otthont – összesen 50 hallgató, 4 vendégoktató, valamint 4 meghívott előadó, vendég kutató vett részt.

A meghívott előadók között volt Dr. Gelencsér András rektor úr, aki a klímaváltozásról, valamint annak hatásairól beszélt, továbbá Dr. Czene Zsolt a Pénzügyminisztérium osztályvezetője, aki a vidéki közösségek megtartó erejéről, valamint problémáiról mesélt nekünk. Keszthelyi Eníd és Tibor a gyermekeikkel látogattak meg bennünket, és meséltek a gazdaságukról, melyben tejelő szarvasmarhákkal foglalkoznak jobbára, valamint tejtermékek előállításával. Vendégünk volt még Dr. Benkhard Borbála, aki pedig a Tihanyi-félsziget belső területeinek természeti csodáihoz kalauzolt el bennünket.

Óriási élmény volt ismét ennyi érdeklődő hallgatóval együtt dolgozni!” – zárta le élménybeszámolóját Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória.

Képgaléria >>>

Kutatótábor Tamásiban

Kutatótábor TamásibanCsizmadiáné Dr. Czuppon Viktória tanárnő vezetésével 2017 őszén ezúttal Tamásiban került megrendezésre egy kutatótábor hallgatóink részvételével.

A tábor 3 napja alatt hallgatóink közel 50 vállalatot értek el, mélyinterjúkat készítettek. A kutatás célja az volt, hogy a helyi vállalkozókat és a települést összekössék, felmérjék a kis- és középvállalkozások igényeit, megtudják, milyen fejlesztéseket terveznek a vállalkozók, s a város milyen fejlesztésekben gondolkodik.

Az idei táborban a magyar hallgatók mellett külföldiek is részt vettek. A kutatótábor eredményei alapján összeállított tanulmányt az önkormányzat a pályázati tevékenysége során fogja felhasználni.

A kutatótáborról további információk a Tolna megyei hírportálon olvashatók. >>>

(Fotó: teol.hu)

Megalakult a Helyben a Hely(i)ért Vidékfejlesztő Egyesület

Megalakult a Helyben a Hely(i)ért Vidékfejlesztő Egyesület2017 májusában megalakult a Helyben a Hely(i)ért Vidékfejlesztő Egyesület, melynek fő célja, hogy elősegítse a Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak területfejlesztéssel, gazdaságfejlesztéssel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos tudásának bővítését.

Célunk, hogy érzékennyé tegyük a hallgatókat a saját környezetükben megjelenő problémákra, valamint azok megoldási lehetőségeit is megmutatjuk nekik.

Az Egyesület egyfajta híd szerepet tölthet be a Pannon Egyetem és az önkormányzatok, valamint az egyéb, a vidékfejlesztésben szerepet játszó és vállaló szervezetek között.

További célunk egy ösztöndíjrendszer kidolgozása, mely lehetőséget biztosít a vidékfejlesztés iránt érdeklődő és ebben a témában komoly kutatótmunkát (TDK dolgozat, esettanulmányi verseny) végző hallgatók számára. Az ösztöndíj elnyerése egy-egy szemeszterre szól majd, elősegítve a hallgatók konferenciákon való megjelenését, valamint publikációs tevékenységüket.

Tovább az egyesület Facebook oldalára! >>>

Bakonyi októberi jégeső

BakonybélAz angol nyelvű Területfejlesztés kurzus keretében, Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória tanárnő irányításával a turizmus és vendéglátás szakos hallgatók két napos terepmunkán vettek részt Bakonybélben. Feladatuk kérdőívek készítése, valamint azok tesztelése volt. A munka nehezen indult, tekintettel a hideg időre. A hallgatók többsége azonban ügyesen helytállt és vette az akadályokat. A tárgy teljesítésének feltétele a begyűjtött kérdőívek feldolgozása és prezentálása is.

(Fotó: bakonybel.hu)

Beszámoló a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar oktatóinak és a Helyben a Hely(i)ért kezdeményezés tagjainak részvételéről a Bakony Expón

Bakony ExpoA Bakony Expó a helyi, bakonyi ízek vására, amely Veszprém és környékének kistermelői számára nyújt lehetőséget a bemutatkozásra. A nagyközönséget, a lehetséges vásárlókat és a termelőket kapcsolja össze egy közvetlen, baráti hangulatú eseményen.

Idén már második alkalommal került megrendezésre az esemény, melyen a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara is képviseltette magát, mind oktatói, mind pedig hallgatói részvétellel. A megjelenés célja volt a látogató közönség azon részének a tájékoztatása, akik potenciálisan a hallgatóink lehetnek. A tájékoztatásban a kar részéről 15 oktató és demonstrátor vett részt. A Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék részéről: Dr. Molnár Tamás, Dániel Zoltán András, Szőke Viktória (demonstrátor), Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória; a Számvitel és Controlling Intézeti Tanszék részéről: Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin, Rochlitzné Sajben Ágnes; Zaránd Szilvia (demonstrátor) a Marketing Intézeti Tanszék részéről: Prof. Dr. Veres Zoltán, Dr. Bátor Attila; a Turizmus Intézeti Tanszék részéről: Dr. Raffay Ágnes, Dr. Horváth Zoltán; a Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék részéről: Neumanné Dr. Virág Ildikó, Marton Ádám (demonstrátor); a Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék részéről Dr. Hegedűs Csaba; a Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék részéről Bollók Attiláné (mesterszakos hallgatói ügyek), valamint a Kommunikációs Központ vezetője, Vajda Tünde vettek részt az eseményen.

Bakony ExpoMindazonáltal a kar oktatóiból és hallgatóiból álló kezdeményezés, a Helyben a Hely(i)ért csoport is jelen volt a II. Bakony Expón. A szervezők segítségére voltunk mind a látogatók, mind pedig a kiállítók véleményének felmérésében. Az Expó szervezői részéről érkezett a felkérés a Helyben a Hely(i)ért kezdeményezés vezetőjéhez, Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktóriához (PE GTK, adjunktus). Az előkészületek és a megvalósítás a kezdeményezés névadója, Molnár Gábor (gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató) hatékony együttműködésével valósult meg. A kezdeményezés tagjai a GTK részéről Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória és Dániel Zoltán András oktatókból, valamint a kar 27 aktívan együttműködő hallgatójából áll. Az Expón 1600 látogatóval készítettünk rövid, 182 látogatóval pedig részletes interjút, valamint a kiállítók közül 112-vel szintén részletes kérdőíveket vettünk fel.

A Helyben a Hely(i)ért a helyi értékek, a helyben előállított termékek felkutatásával, településkutatással, szűkebb értelemben falukutatással foglalkozik. A közel egy éve működő, számos terepmunkát a háta mögött tudó kezdeményezés, mint a Pannon Egyetem önállóan szerveződött helyi terméke képviseli mind az Egyetem, mind pedig a Kar harmadik missziós tevékenységének felkarolását, megvalósítását. Kutatásai révén bekapcsolódik a környező települések és alulról jövő kezdeményezések életébe, programjainak megvalósításába, valamint problémáinak megoldásába.

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.