Helyben a Hely(i)ért Archives - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
PE-GTK
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

Kutatótábor a Káli-medencében

Kutatótábor a Káli-medencében2019. május 9-12. között ismét kutattak hallgatóink. Az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 számú “Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek” című projekt támogatásával valósult meg az idei Kutatótábor a Helyi gazdaságfejlesztés óra keretében, Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória vezetésével.

A táboron – melynek ezúttal a gyönyörű Káli-medence adott otthont – összesen 50 hallgató, 4 vendégoktató, valamint 4 meghívott előadó, vendég kutató vett részt.

A meghívott előadók között volt Dr. Gelencsér András rektor úr, aki a klímaváltozásról, valamint annak hatásairól beszélt, továbbá Dr. Czene Zsolt a Pénzügyminisztérium osztályvezetője, aki a vidéki közösségek megtartó erejéről, valamint problémáiról mesélt nekünk. Keszthelyi Eníd és Tibor a gyermekeikkel látogattak meg bennünket, és meséltek a gazdaságukról, melyben tejelő szarvasmarhákkal foglalkoznak jobbára, valamint tejtermékek előállításával. Vendégünk volt még Dr. Benkhard Borbála, aki pedig a Tihanyi-félsziget belső területeinek természeti csodáihoz kalauzolt el bennünket.

Óriási élmény volt ismét ennyi érdeklődő hallgatóval együtt dolgozni!” – zárta le élménybeszámolóját Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória.

Képgaléria >>>

Kutatótábor Tamásiban

Kutatótábor TamásibanCsizmadiáné Dr. Czuppon Viktória tanárnő vezetésével 2017 őszén ezúttal Tamásiban került megrendezésre egy kutatótábor hallgatóink részvételével.

A tábor 3 napja alatt hallgatóink közel 50 vállalatot értek el, mélyinterjúkat készítettek. A kutatás célja az volt, hogy a helyi vállalkozókat és a települést összekössék, felmérjék a kis- és középvállalkozások igényeit, megtudják, milyen fejlesztéseket terveznek a vállalkozók, s a város milyen fejlesztésekben gondolkodik.

Az idei táborban a magyar hallgatók mellett külföldiek is részt vettek. A kutatótábor eredményei alapján összeállított tanulmányt az önkormányzat a pályázati tevékenysége során fogja felhasználni.

A kutatótáborról további információk a Tolna megyei hírportálon olvashatók. >>>

(Fotó: teol.hu)

Megalakult a Helyben a Hely(i)ért Vidékfejlesztő Egyesület

Megalakult a Helyben a Hely(i)ért Vidékfejlesztő Egyesület2017 májusában megalakult a Helyben a Hely(i)ért Vidékfejlesztő Egyesület, melynek fő célja, hogy elősegítse a Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak területfejlesztéssel, gazdaságfejlesztéssel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos tudásának bővítését.

Célunk, hogy érzékennyé tegyük a hallgatókat a saját környezetükben megjelenő problémákra, valamint azok megoldási lehetőségeit is megmutatjuk nekik.

Az Egyesület egyfajta híd szerepet tölthet be a Pannon Egyetem és az önkormányzatok, valamint az egyéb, a vidékfejlesztésben szerepet játszó és vállaló szervezetek között.

További célunk egy ösztöndíjrendszer kidolgozása, mely lehetőséget biztosít a vidékfejlesztés iránt érdeklődő és ebben a témában komoly kutatótmunkát (TDK dolgozat, esettanulmányi verseny) végző hallgatók számára. Az ösztöndíj elnyerése egy-egy szemeszterre szól majd, elősegítve a hallgatók konferenciákon való megjelenését, valamint publikációs tevékenységüket.

Tovább az egyesület Facebook oldalára! >>>

Bakonyi októberi jégeső

BakonybélAz angol nyelvű Területfejlesztés kurzus keretében, Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória tanárnő irányításával a turizmus és vendéglátás szakos hallgatók két napos terepmunkán vettek részt Bakonybélben. Feladatuk kérdőívek készítése, valamint azok tesztelése volt. A munka nehezen indult, tekintettel a hideg időre. A hallgatók többsége azonban ügyesen helytállt és vette az akadályokat. A tárgy teljesítésének feltétele a begyűjtött kérdőívek feldolgozása és prezentálása is.

(Fotó: bakonybel.hu)

Beszámoló a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar oktatóinak és a Helyben a Hely(i)ért kezdeményezés tagjainak részvételéről a Bakony Expón

Bakony ExpoA Bakony Expó a helyi, bakonyi ízek vására, amely Veszprém és környékének kistermelői számára nyújt lehetőséget a bemutatkozásra. A nagyközönséget, a lehetséges vásárlókat és a termelőket kapcsolja össze egy közvetlen, baráti hangulatú eseményen.

Idén már második alkalommal került megrendezésre az esemény, melyen a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara is képviseltette magát, mind oktatói, mind pedig hallgatói részvétellel. A megjelenés célja volt a látogató közönség azon részének a tájékoztatása, akik potenciálisan a hallgatóink lehetnek. A tájékoztatásban a kar részéről 15 oktató és demonstrátor vett részt. A Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék részéről: Dr. Molnár Tamás, Dániel Zoltán András, Szőke Viktória (demonstrátor), Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória; a Számvitel és Controlling Intézeti Tanszék részéről: Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin, Rochlitzné Sajben Ágnes; Zaránd Szilvia (demonstrátor) a Marketing Intézeti Tanszék részéről: Prof. Dr. Veres Zoltán, Dr. Bátor Attila; a Turizmus Intézeti Tanszék részéről: Dr. Raffay Ágnes, Dr. Horváth Zoltán; a Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék részéről: Neumanné Dr. Virág Ildikó, Marton Ádám (demonstrátor); a Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék részéről Dr. Hegedűs Csaba; a Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék részéről Bollók Attiláné (mesterszakos hallgatói ügyek), valamint a Kommunikációs Központ vezetője, Vajda Tünde vettek részt az eseményen.

Bakony ExpoMindazonáltal a kar oktatóiból és hallgatóiból álló kezdeményezés, a Helyben a Hely(i)ért csoport is jelen volt a II. Bakony Expón. A szervezők segítségére voltunk mind a látogatók, mind pedig a kiállítók véleményének felmérésében. Az Expó szervezői részéről érkezett a felkérés a Helyben a Hely(i)ért kezdeményezés vezetőjéhez, Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktóriához (PE GTK, adjunktus). Az előkészületek és a megvalósítás a kezdeményezés névadója, Molnár Gábor (gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató) hatékony együttműködésével valósult meg. A kezdeményezés tagjai a GTK részéről Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória és Dániel Zoltán András oktatókból, valamint a kar 27 aktívan együttműködő hallgatójából áll. Az Expón 1600 látogatóval készítettünk rövid, 182 látogatóval pedig részletes interjút, valamint a kiállítók közül 112-vel szintén részletes kérdőíveket vettünk fel.

A Helyben a Hely(i)ért a helyi értékek, a helyben előállított termékek felkutatásával, településkutatással, szűkebb értelemben falukutatással foglalkozik. A közel egy éve működő, számos terepmunkát a háta mögött tudó kezdeményezés, mint a Pannon Egyetem önállóan szerveződött helyi terméke képviseli mind az Egyetem, mind pedig a Kar harmadik missziós tevékenységének felkarolását, megvalósítását. Kutatásai révén bekapcsolódik a környező települések és alulról jövő kezdeményezések életébe, programjainak megvalósításába, valamint problémáinak megoldásába.

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.