egyetem Archives - Oldal 2 a 2-ből - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
mobile menu icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

Harsányi-díjjal tüntették ki hallgatóinkat!

A Manager Képzés Alapítvány Kuratóriuma immár huszonegyedik alkalommal hirdetett pályázatot a “Harsányi István‑díj” elnyerésére mellyel a menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú munkákat kívánta elősegíteni. A Bírálóbizottság idén, a beérkezett 21 magas színvonalú pályázat közül 7 pályázatot részesített, Harsányi István Hallgatói Díjban. A Pannon Egyetem három hallgatója került a díjazottak közé.

Harsányi István Hallgatói díjat kapott Németh Anikó a „Projekttervezés módszertani fejlesztése – Újszerű megközelítések a berendezések karbantartásainak tervezésének területén” c. pályázatáért,

Simicza Andrea Brigitta a „Multiprojekt támogatása új mátrixos projekttervezési módszerrel a MOL Nyrt-nél” című pályázatáért, valamint

Katona Attila Imre „A statisztikai folyamatszabályozás bevezetése a Liss Patrongyártó, Töltő és szolgáltató Kft.-nél” című pályázátáért.

Sikerükhöz ezúton is gratulálunk!

Díjazott hallgatóink

396484_10152102295103539_400676871_nA Gazdaságtudományi Kar Kollarik Amália-díjat alapított azon hallgatói számára, akik a tanulmányi kötelezettségeken túlmutató kimagasló tudományos tevékenységükkel hozzájárulnak a Kar jó hírének növeléséhez, illetve kiemelkedő tevékenységük segíti a Karon folyó oktató és tudományos munkát. A 2011/2012-es tanév eredményei alapján a Gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa a díjat Nyitrai Barbara és Schumacher Judit végzett közgazdasági elemző mesterszakos hallgatóknak ítélte oda.

Nyitrai Barbara 2010-ben a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakján végzett jeles minősítéssel, majd 2012-ben Közgazdasági elemző mesterképzési szakon védte meg diplomadolgozatát. Barbara, amellett, hogy tanulmányaiban stabilan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, az alapképzés időtartama alatt 1 db II. helyezett TDK-dolgozatot írt, a mesterképzés idején pedig 1 db I. helyezett dolgozatot írt, melyek közül az elsővel az OTDK-n III. helyezést és különdíjat ért el, a másodikkal pedig benevezett a 2013. évi OTDK-ra. Barbara ezen túl 2011/2012-es tanévben elnyerte a köztársasági ösztöndíjat valamint ösztöndíjas demonstrátorként folyamatosan besegített a Közgazdaságtan Tanszék munkájába is. Szorgalmát dicséri, hogy mindeközben megszerezte a Mérlegképes könyvelő  szakképesítést.

424742_10152102295293539_530894343_nSchumacher Judit tanulmányi kötelezettségeinek magas színvonalú teljesítése mellett kimagasló tudományos tevékenységet végzett alapszakos és mesterszakos tanulmányai alatt egyaránt. Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakos hallgatóként évfolyamtársával, Nyitrai Barbarával készített Teljesítménymérés az MKB KC-nál című TDK-dolgozattal a 2009. évi ITDK-n 2. helyezést, majd mesterszakos hallgatókként 2011. áprilisában OTDK 3. helyezést értek el és a Kelly Services Hungary Kft. különdíját kapták. Tudományos diákköri munkája során új közgazdasági modellt dolgozott ki, melyet dolgozatában magas szintű módszertani eszköztárat alkalmazva mutat be. Egyetemi tanulmányaival és tudományos diákköri tevékenységével párhuzamosan mérlegképes könyvelő végzettséget szerzett. Schumacher Judit az alapszakos és mesterszakos tanulmányai mellett végzett kimagasló tudományos tevékenységével hozzájárult a Kar jó hírének növeléséhez. Kiemelkedő színvonalú kutatómunkája a Karon folyó tudományos munkához illeszkedik, azt segíti. Példamutató tanulmányi- és kutatómunkája elismerésre méltó.

Gratulálunk a díjakhoz!

Pedagógus Szolgálati emlékérmet kapott két oktatónk

304554_10152102294533539_1673637844_nAz egyetemi oktatás terén kifejtett kiemelkedő oktatási teljesítményéért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át Dr. Dimény Erzsébet egyetemi docens, szakvezető és dr. Czeglédi József egyetemi docens.

Dr. Dimény Erzsébet több mint 38 éve a Pannon Egyetem elkötelezett oktatója. Jelentős szerepet vállal a tehetséggondozásban is. Tudományos munkásságának kiemelkedő része, hogy a Pannon Egyetem Doktori iskolájában aktív szerepet vállal. Tanítványai közül az elmúlt években 4 fő védte meg sikeresen PhD fokozatát, illetve jelenleg 6 fő PhD hallgató munkáját segíti. Részt vett több szak alapításában és indításában. A magyar felsőoktatás jelentős reformon ment keresztül a bolognai folyamat kapcsán. Ennek eredményeként az egyetemen a Számvitel és Controlling területén mind a bachelor, mind pedig a mester képzés tantárgyi programjainak kidolgozása az Ő nevéhez fűződik. Munka- és szakmaszeretete, a hallgatók iránti elkötelezettsége példaértékű mind a hallgatók, mind oktató kollégái előtt.

Dr. Czeglédi József a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékének egyik alapító tagja, a hazai turizmus fejlődésének támogatója és úttörője. A tanszéken végzett áldozatos munkájával számos hallgató szakmai fejlődését segítette elő. Aktív évei alatt kollégái és a hallgatók számára mindig nyitott volt, szakmai és személyes tanácsokkal segítette munkájukat. A Fegyelmi Bizottság elnökeként emberségessége és jóindulata irányította munkáját. A turizmusban eltöltött hosszú évek tapasztalatainak átadása szívügye a mai napig, számos szakmai és közéleti szervezet tagjaként aktívan tevékenykedik.

Gratulálunk a kitüntetéseikhez!

Dr. Kovács Zoltán Sebestyén Attila emlékérmet kapott

488334_10152102294853539_1727674918_nA Szenátus Sebestyén Attila Emlékéremmel tünteti ki azokat a magyar állampolgárságú oktatókat, akik tevékenységükkel a Pannon Egyetem oktató-nevelő tevékenységéhez nagymértékben hozzájárultak, az oktatásszervezés, az egyetemi oktatási programok fejlesztése, valamint a kultúraépítés terén kifejtett kimagasló munkásságukkal szereztek elévülhetetlen érdemeket, és munkájukat az egyetem hallgatói is kimagaslóan értékelik. Ebben az évben a Sebestyén Attila emlékérmet a Szenátus Dr. Kovács Zoltán professzor úrnak ítélte oda.

Dr. Kovács Zoltán 1982 óta végez oktató és kutató tevékenységet a Pannon (Veszprémi) Egyetemen. Oroszlánrészt vállalt a Gazdaságtudományi Kar megalapításában, új tanszékek alapításában, szakok indításában. Mindig hallgató központú oktatóként volt ismert, az általa oktatott tárgyakhoz számos segédanyagot bocsát a hallgatók rendelkezésére. Minden hallgatói kérdésre/kérésre nyitott, számos hallgatói rendezvényt támogatott, illetve tisztelt meg jelenlétével.

Gratulálunk a kitüntetéshez!

>>>

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.