Pentor Program 1. 2015 őszétől a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán elindul az országban egyedülálló mentorálási program, a PENTOR (Pannon Egyetem mentorálási) Program, amely célul tűzi ki, hogy a hallgatók szakmai és személyi fejlődését támogassa.

A program elsőként a Menedzsment Intézet szervezésében az Emberi erőforrások és a Műszaki menedzser alapképzési szakokon indul el 2015 szeptemberében, sikeres működése esetén pedig a többi veszprémi és a Kar nagykanizsai szakjain is bevezetésre kerül. Hosszú távú célként a középiskolások programba történő bevonása fogalmazódik meg, segítségnyújtás a pályaválasztásban, a megfelelő szakok kiválasztásában és az egyetemi évekre történő gördülékeny felkészülésben.

A fent említett két szakon minden hallgatónak a tanulmányai megkezdésétől fogva lesz egy Pentora – egy mentor feladatokat ellátó oktató –, aki végigkíséri a hallgató tanulmányi előrehaladását, és segít személyes fejlődésében az egyetemen eltöltött évek során. A Pentor és Pentorált (hallgató) közötti szoros együttműködés segíthet a kezdeti akadályok leküzdésében, a középiskola után az egyetemi kultúrába történő beilleszkedésben, valamint ösztönzi és támogatja az egyéni tanulmányi és karrier célok megvalósítását.

Pentor Program 2.A Pentor Program egy három pilléren nyugvó rendszer, amelynek első és legfontosabb alappillére az oktatók és hallgatók közötti mentor – mentorált kapcsolat kialakítása és eredményes működtetése. A második pillér a hallgató – hallgatótárs mentorálás, amikor egy tapasztaltabb felsőbb évfolyamos egyetemista patronál, segít hallgatótársának. A pillér harmadik elemeként a már végzett, munkahellyel rendelkező volt hallgató (alumni) vesz pártfogásába egy egyetemistát. A rendszer elemei eddig is léteztek valamilyen formában a Gazdaságtudományi Karon, azonban a Pentor Program szervezetten összefogja és koordinálja ezeket a feladatokat.

Minden Pentor szakmailag magas tudású, a mentorképzésen elsajátított speciális kompetenciákat és módszereket alkalmazó oktató, akinek tevékenysége az alábbi pilléreken nyugszik:

  • A Pentor és Pentorált közötti partneri viszony kialakítása, amelyben a Pentorált minden egyetemet érintő kérdésben bizalommal fordulhat a Pentorhoz.
  • A folyamat során közösen személyre szabott, reális célok kitűzése, amelyek megvalósításához a Pentor támogatást nyújt.
  • A Pentor a Pentorált szakmai fejlődéséről rendszeres visszajelzést ad.

A Pentor Program abban egyedülálló, hogy három pillérre épülve, valamint a későbbiekben a középiskolásokat bevonva, egységet alkotva egy rendszeren belül jelenik meg az oktató, hallgató és alumni mentor.

A program kidolgozója a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán Kővári Edit, a Menedzsment Intézet munkatársa.