Kitüntetés

Fotó: Szabó László

Karunk Diplomaátadó ünnepsége 2015. június 26-án került megrendezésre Veszprémben, az egyetem Aulájában.

Az ünnepség keretében az alábbi kitüntetések, elismerések átadására került sor:

  • A Pannon Egyetem Szenátusa Pro Universitate Pannonica Nagyezüst emlékéremmel tüntette ki kiemelkedő munkája elismeréseként Dr. Alan Clarke-ot, a Gazdálkodási Intézet egyetemi docensét.
  • Pannonia Award díjban részesült Dr. Mary- Kathrine Fresacher, aki 2007 óta vendégoktatóként tanít a Gazdaságtudományi Karon, s a Kar nemzetközivé válásának érdekében mind oktatási területen, mind kulturális kapcsolatok építése révén nagy szerepet vállal.
  • A Pannon Egyetem Szenátusa a Pannon Egyetem Díszpolgára kitüntető címet adományozta Dr. Blazsek István, a Nitrogénművek Zrt. vezérigazgatója részére, aki címzetes docensként aktívan támogatja az egyetem képzéseit.
  • A Gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa Pro Facultate díj kitüntetésben részesítette Csóti Gábort, az Investors in People Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját, aki a Kar vendégoktatójaként olyan gyakorlati ismereteket közvetít, amelyek nagymértékben segítik a hallgatókat a munkahely-keresésben és az elhelyezkedésben.
  • Harsányi János-díj kitüntetésben részesült Dr. Szabó Lajos egyetemi docens, a Menedzsment Intézet igazgatója, aki hosszú évek óta oktat a Karon, tanszékvezetőként, majd intézetigazgatóként és dékánként is vállalt vezetői szerepet a Kar életében. Dékáni irányítása alatt megszületett a Kar stratégiája, a Kar és szakok akkreditációjának sikerességében is fontos szerepet játszott.
  • A Kari Tanács Dékáni Dicséret elismerő oklevelet adományozott Göllei Attiláné és Csabáné Molnár Andrea tanszéki előadók részére, a Karon végzett kiemelkedő és példamutató munkájuk elismeréseképpen.
  • A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által adományozandó „Kamarai díjat” 2015- ben Tóth Erika Viktória, Vezetés-szervezés mesterképzési szakos hallgatónak ítélte a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A díjat Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adta át.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!