Diplomaátadó 1.A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának Diplomaátadó ünnepségét június 26-án rendezték meg Veszprémben, az egyetem aulájában.

Bába-Szabó Magda, a Generali Biztosító Zrt. HR, marketing és kommunikációs igazgatója ünnepi beszédében elmondta, kiemelten hangsúlyos a munka világában is a generációk közötti közelítés, hiszen generációs váltás van folyamatban. A végzett hallgatóknak azt tanácsolta, legyenek nyitottak az idősebbek tudása, tapasztalatai befogadására, valamint használják ki lehetőségeiket.
A Gazdaságtudományi Kar megbízott dékánja, Dr. Kovács Zoltán értékelte az elmúlt tanév eredményeit. Kiemelte, a kereskedelem és marketing szak első generációját most indították, elmondta, számos sikeres pályázattal segítik a fejlesztéseket és a hallgatók versenyképes tudását.

Az ünnepség keretében kitüntetéseket, elismeréseket adtak át. A Pannon Egyetem Szenátusa Pro Universitate Pannonica Nagyezüst emlékéremmel tüntette ki kiemelkedő munkája elismeréseként Dr. Alan Clarke-ot, a Gazdálkodási Intézet egyetemi docensét. Diplomaátadó 2.Pannonia Award díjban részesült Dr. Mary- Kathrine Fresacher, aki 2007 óta vendégoktatóként tanít a Gazdaságtudományi Karon, annak nemzetközivé válásának érdekében mind oktatási területen, mind kulturális kapcsolatok építése révén nagy szerepet vállal. A Pannon Egyetem Szenátusa a Pannon Egyetem Díszpolgára kitüntető címet adományozta Dr. Blazsek István, a Nitrogénművek Zrt. vezérigazgatója részére, aki címzetes docensként aktívan támogatja az egyetem képzéseit. A Gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa Pro Facultate díj kitüntetésben részesítette Csóti Gábort, az Investors in People Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját, aki vendégoktatóként olyan gyakorlati ismereteket közvetít, amelyek segítik a hallgatókat a munkahely-keresésben és az elhelyezkedésben. Harsányi János-díj kitüntetésben részesült Dr. Szabó Lajos egyetemi docens, a Menedzsment Intézet igazgatója, aki hosszú évek óta oktat, tanszékvezetőként, majd intézetigazgatóként és dékánként is vállalt vezetői szerepet a kar életében. A Kari Tanács Dékáni Dicséret elismerő oklevelet adományozott Göllei Attiláné és Csabáné Molnár Andrea tanszéki előadók részére kiemelkedő és példamutató munkájuk elismeréseként. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Kamarai díját” 2015- ben Tóth Erika Viktória, Vezetés-szervezés mesterképzési szakos hallgatónak adta át Dr. Markovszky György elnök.

Diplomaátadó 3.A kitüntetések, elismerések átadását követően Matus Dániel búcsúztató és Kádár Réka búcsúzó hallgató osztotta meg gondolatait az ünneplő közönséggel. A Gazdaságtudományi Karon 2015-ben végzett hallgatók Szilágyi Georginát jelölték szeniornak.

Az ünnepség zárásaként az oklevelek átadására került sor. 315 hallgató fejezte be tanulmányait ebben a félévben, 181 alapszakos, 74 mesterszakos és 24 felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató, valamint szakirányú továbbképzésen és kifutó szakokon adtak át okleveleket.

Fofók: Szabó László, a Pannon Egyetem fotográfusa