13_gtk_kiadvany_011-3A napokban hiánypótlási felszólítások érkeztek több jelentkező e-mail címére. Ezekben elsősorban a középiskolai bizonyítvány és/vagy érettségi bizonyítvány, valamint mesterképzésre jelentkezők esetében a felsőfokú oklevél hiányról olvasható információ.

A legfontosabb, hogy ne halogassuk a hiánypótlást: ha az adott dokumentum már birtokunkban van, a szabályok szerint a hiányt haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül pótolni kell. Ha még nem rendelkezünk a kérdéses dokumentummal, akkor legkésőbb 2015. július 9-ig pótolhatjuk a hiányokat.

Fontos: A már feltöltött dokumentummásolatokat azonban nem kell még egyszer feltölteni, azokkal nincs további teendő. A dokumentumpótlás végső határideje 2015. július 9.

Az alábbiakban a hiánypótló levelekben foglaltak helyes értelmezéséhez nyújtunk segítséget. Nézzük sorban az egyes dokumentumtípusokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat!

Középiskolai bizonyítvány

Alapképzésen, osztatlan mesterképzésen, felsőoktatási szakképzésen a pontszámítási módszerek egyike a tanulmányi pontok számításának lehetősége (bővebben erről a Felsőoktatási felvételi tájékoztató Pontszámítási módszerek c. fejezetében lehet olvasni).

Hiánypótlási felszólítást többek közt azok kaptak, akik középiskolai bizonyítványuk egyik oldalát sem küldték még be, holott jelentkezéskor rögzítettek érdemjegyeket – vagy akik bár küldtek bizonyítvány oldalakat, ám azokból tanulmányi pont még nem számítható (mert valamely év végi oldalak még hiányoznak, vagy a beküldött középiskolai bizonyítvány oldalak valamely okból elutasításra kerültek. Az elutasítás indokát tartalmazza a felszólító levél, de az E-felvételi Dokumentumok menüpontjában is megtekinthetők.)

13_gtk_kiadvany_043-2Fontos hangsúlyozni, hogy tanulmányi pontok számítása nem kötelező! A felvételi összpontszám meghatározható érettségi pontok kétszerezése alapján is, tehát a hiányt nem szükséges pótolni annak, aki:

  • bizonyos abban, hogy az érettségi pontok kétszerese számára kedvezőbb eredményt jelent, ezért nem szeretné, ha a központi pontszámító algoritmus mindkét módon meghatározná pontszámát és azokból automatikusan a jobb variációt venné figyelembe,
  • felsőfokú oklevéllel rendelkezik és – amennyiben erre az adott felsőoktatási intézmény lehetőséget ad – felvételi összpontszámát korábbi felsőfokú oklevelének minősítése alapján szeretné meghatározni.

A középiskolai tanulmányaikat 2015-ben befejezők sok esetben az érettségi bizonyítvány kiosztásakor kapják meg az utolsó év végi bizonyítványt is, ami megnehezíti és késlelteti a dokumentumok feldolgozását. Az Oktatási Hivatal az elmúlt héten felhívta az iskolák figyelmét, hogy lehetőség szerint az utolsó év végi bizonyítványt osszák ki az érettségi bizonyítvány előtt. Aki a középiskolai bizonyítványát ki tudja kérni az intézménytől, annak javasoljuk, hogy tegye meg, és minél hamarabb csatolja a jelentkezéséhez, ne várja meg vele, amíg az érettségi bizonyítványát is kézbe vette.

Érettségi bizonyítvány

Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetében minden szakon a felvétel feltétele a középfokú végzettség (érettségi) igazolása. Éppen ezért az ilyen típusú dokumentumokat mindenképpen pótolni szükséges, bármilyen képzési terület szakjára jelentkezik a felvételiző.

Ha a jelentkező felsőfokú oklevéllel rendelkezik és – amennyiben erre az adott felsőoktatási intézmény lehetőséget ad – felvételi összpontszámát a korábbi felsőfokú oklevél minősítése alapján szeretné meghatározni, akkor az érettségi bizonyítvány beküldésre természetesen nem kötelező.

A középiskolai tanulmányaikat 2015-ben befejezők esetében a végső dokumentumpótlási határidő 2015. július 9., hiszen az érettségi bizonyítványokat majd csak június utolsó, július első hetében kapják kézhez, viszont javasoljuk, hogy kézhez vételt követően minél hamarabb csatolják jelentkezésükhöz.

Felvételi információkFelsőfokú oklevél

Mesterképzésre történő jelentkezés esetében kötelező a bemeneti feltételeknek megfelelő felsőfokú végzettség igazolása.

A 2015. június végén, július elején államvizsgázók a hiánypótlás legvégső határidejéig, 2015. július 9-ig küldhetik be oklevelük másolatát. A felsőfokú végzettséget esetükben igazolni lehet oklevéllel, vagy – ha az egyetem, főiskola a fenti időpontig az oklevelet még nem állította ki – a felsőoktatási intézmény által kötelező formanyomtatványon kiállított oklevél-igazolással. Utóbbi azt igazolja, hogy a jelentkező záróvizsgáit teljesítette, rendelkezik az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján az oklevél-igazolás csak akkor fogadható el, amennyiben azt a jelentkező számára legfeljebb a 2015. július 9-ét megelőző harminc napban állították ki, a korábban oklevelet szerzettek kötelesek az oklevél másolatát benyújtani!

Ha a jelentkező már rendelkezik az oklevéllel – azaz nem most fogja befejezni tanulmányait és államvizsgázni – akkor a felszólításban szereplő 8 napon belül csatolja jelentkezéséhez az oklevele másolatát.

Forrás: www.felvi.hu

Végezetül pedig néhány ok, hogy miért érdemes a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karát választani első helyen! 

Felvételi információk itt.

Kövess minket a Facebookon!

Amennyiben a felvételivel kapcsolatban bármi kérdésed van, a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen, vagy a (88) 624-860-as telefonszámon felteheted.