A tanszék bemutatása

A Számvitel és Pénzügy Tanszék a számvitel, elemzés, ellenőrzés, könyvvizsgálat, controlling témakörök oktatásáért felelős, valamint koordinálja a Pénzügy-számvitel felsőoktatási szakképzést, a Pénzügy-számvitel alapképzést és a Számvitel mesterképzést.

A Tanszék rendszeresen alkalmaz hallgatókat demonstrátorként, valamint doktorandusz hallgatóknak kutatóhelyet is biztosít.

A Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszék kutatási területe több témakör köré csoportosul:

1) Fenntartható fejlődés EU-s szintű empirikus vizsgálata: Hasonlóságok és különbségek az Európai Unió 28 tagállamának fenntartható fejlődési stratégiáiban és az ezekhez kapcsolódó mutatószámokban.

2) A vállalati teljesítmény, a stratégia, a szervezeti felépítés és a szervezeti kultúra összefüggései: A kutatás azt vizsgálja, hogy melyek lehetnek azok a jellemző stratégiatípusok, szervezeti felépítések és kulturális sajátosságok, amelyek pozitívan befolyásolhatják a vállalati teljesítményt, valamint kiterjed az említett magyarázó változók (stratégia, szervezet, kultúra) közötti kapcsolatok vizsgálatára.

3) A Felelős Társaságok Irányítási Modellje által definiált és egységes keretrendszerbe foglalt ajánlások fő jelentősége nem a kontroll rendszereknek való hagyományos értelemben vett „megfelelés” biztosítása. Az ún. compliance-megközelítés első sorban a kontroll rendszereket helyezi előtérbe, ugyanakkor nem tekinthető kellően hatékony módszernek az időről-időre felbukkanó, súlyos következményekkel járó vállalati botrányok megakadályozásában, a vállalati tulajdonosi kör, a befektetők és egyéb (külső és belső) érintettek érdekeinek védelmében.

4) A környezeti számvitel fejlődése hazai és nemzetközi vonatkozásban: A kutatás célja, hogy a hazai és nemzetközi színtéren működő, a környezetvédelemmel kapcsolatban álló vállalkozások vezetői környezeti számviteli rendszerének jellegzetességeit és annak pénzügyi vonatkozásait feltérképezze. A vezetői környezeti számvitel területén kiemelt cél a rendszer vállalatirányítási rendszerbe történő tényleges integrálására vonatkozó lehetőségek feltárása és kidolgozása.

5) Az idegenforgalmi adó településszintű elemzése Magyarországon:A kutatás célja, hogy idő- és településsoros adatok felhasználásával, valamint statisztikai módszerek alkalmazásával jellemezze az idegenforgalmi adó volumenét, annak települések közötti megoszlását, valamint a helyi gazdaságban és a turizmusban betöltött szerepét.

Intézeti tanszékvezető:

Dr. Fehér Helga intézeti tanszékvezető egyetemi docens
Tel.: +36 88 624 – 178
e-mail: feher.helga@gtk.uni-pannon.hu

Oktatók:

Óraadók:

PhD hallgató:

Veres Timea
A/101 iroda
E-mail: veres.timea@phd.gtk.uni-pannon.hu

 

 

Tanszéki előadó:

Herczeg-Véghelyi Boglárka
A/103 iroda
Tel.: +36 88 624 – 178
E-mail: veghelyi.boglarka@gtk.uni-pannon.hu

A tanszék kutatás-fejlesztési tevékenységét ide kattintva ismerheti meg.