MarketingA Marketing Intézeti Tanszék elnyerte a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal Kutatás-fejlesztési Főosztálya által meghirdetett 3 éves OTKA alapkutatási pályázatot. Különösen értékes eredményként tekinthetünk erre a sikerre, mivel ez a közgazdasági szekcióban rajtunk kívül egyetlen budapesti egyetemi tanszéknek sikerült.

A preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes kutatása című projekt Pannon Egyetemi kutatóműhellyel valósul meg és a kutatásba további két budapesti intézmény, a BME Ergonómia Tanszéke és a BGF Kutatóközpontja kapcsolódik be. A Pannon Egyetem részéről Prof. Dr. Veres Zoltán kutatásvezető, Dr. Bátor Attila, Hargitai Dávid, Pethő Beáta (doktorhallgató) és Liska Fanny (Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakos hallgató) vesz részt a programban.

A projekt kutatási célkitűzése: a fogyasztói preferenciák inkonzisztenciáinak megfigyelése különböző döntési helyzetekben. Kísérletes kutatási programunk két modulból áll. Az elsőben laborkörülmények között figyeljük meg a kísérleti személyek preferenciáit különböző komplexitású termékek esetén. A második modul bolti (in-store) körülmények között vizsgálja a POS stimulusok preferencia-moderáló hatását.