MTA Archives - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
mobile menu icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

Felhívás ERC Starting és Consolidator Grant workshopra történő jelentkezésre

A visegrádi országok tudományos akadémiái éves találkozójának egyik kísérő rendezvényeként a Magyar Tudományos Akadémia az Academia Europaea Budapest Tudásközponttal és a társakadémiákkal együttműködésben, 2021. november 24-én az Európai Kutatási Tanács (European Research Council – ERC) Starting és Consolidator Grant felhívásaira készítendő pályázatok benyújtását segítő workshopot szervez.

Az MTA Székházában tartandó, jelenléti formában tervezett, egynapos angol nyelvű workshop célja az, hogy olyan fiatal kutatóknak nyújtson gyakorlati segítséget a Starting, illetve Consolidator Grant pályázatuk benyújtásához, akik

– 2022-ben jogosultak ERC StG vagy CoG pályázat benyújtására
– és a pályázat keretében benyújtandó kutatási tervük kidolgozottsága olyan szintű, hogy a workshop keretében felkért szakértő értékelők érdemben tudjanak szakmai javaslatokkal hozzájárulni a továbbfejlesztéséhez.

A workshop a pályázat kidolgozásának gyakorlati kérdéseit helyezi a középpontba. A pályázókat, a nemzeti kapcsolattarók általános tapasztalatainak megosztását követően, korábbi ERC-értékelők (paneltagok), illetve ERC-pályázatok nyertesi segítik a felkészülésben.

A személyes tanácsadásra épülő workshopra minden akadémia saját kiválasztási eljárásban jelöli ki azt a 3-3 fiatal kutatót, aki végül részt vesz a workshopon. Ez a 6 akadémia (V4 + szlovén és osztrák akadémiák) esetében összesen 18 résztvevőt jelent. A 18 résztvevő a kutatási területének megfelelően a 3 nagy tudományterület valamelyikét képviselő csoportba kerül. Az így kialakított kisebb létszámú csoportok teszik lehetővé a személyre szabott, érdemi tanácsadást.

A Magyar Tudományos Akadémia a magyar egyetemeken és az ELKH kutatóhelyeken működő pályázati irodákon keresztül közvetlenül fordul felhívásával azokhoz a kutatókhoz, akik ERC-pályázóként részt kívánnak venni a workshopon.

Amennyiben Ön teljesíti az ERC Starting Grant, illetve a Consolidator Grant pályázati felhívásában foglalt feltételeket, továbbá e két pályázattípus közül valamelyikre 2022-ben kíván pályázatot benyújtani és szívesen fogadná a pályázata tökéletesítéséhez a szakértők  által nyújtott, személyre szabott tanácsadást, jelentkezzen a workshopon való részvételre.

A Starting Grant 2022. évi felhívására azok a kutatók jelentkezhetnek, akik PhD-jukat legkorábban 2015. január 1-én, és legkésőbb 2019. december 31-én szerezték meg; a Consolidator Grant 2022. évi felhívása esetében pedig a PhD megszerzésének legkorábbi dátuma 2010. január 1-je, legkésőbbi dátuma 2014. december 31-e lehet. (Ezek az időszakok a pályázati kiírás szerint a kutatói karriert megszakító események, illetve gyermekvállalás miatt meghosszabbíthatók.)

Jelentkezni 2021. október 6-ig a következő dokumentumoknak az erc@titkarsag.mta.hu email címre történő beküldésével lehet:

– a jelentkező angol nyelvű szakmai önéletrajza, (a jelentkezők a szakmai önéletrajzukhoz az ERC B1 sablonját használják);
– a jelentkező beadni tervezett ERC-pályázata kutatási tervének legalább 1 oldalas angol nyelvű összefoglalása (absztraktja), vagy – ha már rendelkezésre áll – az ERC által megadott „B1 sablon” felhasználásával elkészített, 5 oldalas „Extended Synopsis” tervezete.

Az ERC 2021. évi ERC Starting Grant pályázatának B1 sablonja itt található >>>

A beérkező jelentkezések alapján az MTA választja ki a workshop 3 magyar résztvevőjét, és erről a döntésről 2021. október 11-ig értesíti a jelentkezőket. További felvilágosítás az erc@titkarsag.mta.hu címen kérhető.

A jelentkezők számára garantálják, hogy a jelentkezésük, illetve adott esetben a workshop során rendelkezésünkre bocsátott adataik és  okumentumaik nem kerülnek nyilvánosságra, azokat bizalmasan kezelik, és kizárólag a workshop megtartásában részt vevő szakértők számára teszik elérhetővé.

Tudomány napi konferencia az MTA VEAB Logisztikai Munkabizottságának szervezésben

A Magyar Tudományos Akadémia, Veszprémi Területi Bizottsága, Gazdaság-, Jog – és Társadalomtudomány Szakbizottságának, Logisztikai Munkabizottsága; – Dr. habil. Garczi Imre, az MTE VEAB Gazdaság-, Jog és Társadalomtudományi Szakbizottság elnökének felhívására; – a Tudomány napja alkalmából 2020. november 27-én, „Ellátási láncok kihívásai a COVID-19 pandémia idején” címmel szervezett virtuális konferenciát. A konferenciát Prof. Dr. Turcsányi Károly Professzor Úr az MTA, Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság elnöke nyitotta meg, amelyet, 10 kiváló szakmai előadás követett. A konferenciát Pató Gáborné Dr. habil. Szűcs Beáta, a Pannon Egyetem egyetemi docense, az MTA, VEAB Logisztikai Munkabizottságának elnöke vezette le.

A konferencián képviseltette magát a Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pannon Egyetem.

Az előadások elérhetők és visszanézhetők az MTA VEAB YouTube csatornáján >>>

 

A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:

Dr. habil. Vörösmarty Gyöngyi: Covid 19 következményei a beszerzésben, (Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)

Dr. habil. Horváth Attila: Kockázatok és lehetőségek a pandémia idején a logisztikában, (Egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)

Dr. habil. Felföldi János: Élelmiszer ellátási láncok és tapasztalatok a pandémia fényében  (Egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet, Logisztika Menedzsment nem önálló Tanszék)

Dr. Szabó László: Az automatizálás kérdése a COVID-19 járvány tükrében (főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdaságinformatika Tanszék)

Dr. Hegedűs Henrik: Változik a munka világa és benne a munkavállaló, mindez a KoronaHr kutatás tükrében. alcím: „Élet – munka egyensúly (HSZOSZ főtitkára, az MHTT alelnöke, NKE, HDI oktatója)

Sípos Csanád: Kockázatok és lehetőségek a pandémia idején a logisztikában. (Mesteroktató, Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Ipari folyamatmenedzsment Intézet, Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék)

Éles Barna: E-learning oktatás a pandémia idején (Mesteroktató, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék)

Dr. Wirth Ernő: Patológiás munkatárs Covid idején,  (Iskolapszichológus, VSZC / Veszprémi Szakképzési Centrum / Táncsics Mihály Technikum)

Herczeg Márk: Bizonytalanság az autóiparban, avagy a COVID-19 nehézségei és meglepetései. (Ph.D hallgató, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék)

Kovács Klaudia – Dominek Ákos – Pató Gáborné Dr. habil. Szűcs Beáta: Covid és Ipar 4.0 együttes hatása a HR-re (Emberi erőforrások alapszakos hallgató, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Ph.D. Hallgató, Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, Egyetemi docens, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék)

Dr. Veres Zoltán az MTA Gazdálkodástudományi Bizottságának tagja

Dr. Veres Zoltán2017. szeptember 1. és 30. között eredményesen lezajlott a tudományos bizottságok választása az MTA Titkárság elektronikus szavazórendszerében.

A Gazdálkodástudományi Bizottság köztestületi tagjai a 2017-2020-as ciklusra bizottsági taggá választották Dr. Veres Zoltánt, a Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézeti Tanszékének vezetőjét. 

Professzor úrnak ezúton is gratulálunk, munkájához sok sikert kívánunk!

Dr. Török Ádám újabb három évre az MTA főtitkára

Dr. Török Ádám újabb három évre az MTA főtitkáraAz MTA 188. közgyűlésén megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia főállású vezetőit. Az Akadémia elnöke újabb három évre Lovász László, főtitkára Török Ádám, főtitkárhelyettese Barnabás Beáta. Az alelnöki pozíciókat Bokor József, Freund Tamás és Vékás Lajos töltik be 2020-ig.

Dr. Török Ádám közgazdász, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan Intézeti Tanszékének professzora 1952-ben született Budapesten. 1976-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, majd az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének munkatársa lett. Tudományos kutatásainak középpontjában a versenypolitika, a piacelmélet, a nemzetközi gazdaságtan, a gazdaságpolitika és a kutatás-fejlesztési politika kérdései állnak. Igazgatóként 1991-től hét évig vezette az MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Kutatóintézetét. Az akadémiai doktori címet 1994-ben szerezte meg. Az MTA levelező tagjává 2001-ben, rendes taggá 2007-ben választották. 2004-ben megválasztották az MTA Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának elnökévé, ezáltal az MTA Elnökségébe is bekerült. A testületbe 2008-ban saját jogon is beválasztották. Török Ádám számos gazdasági társaság és szakmai szervezet munkájában vett részt, 1993 és 1994 között a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságát vezette, 2009-ben a Költségvetési Tanács tagja lett. Oktatóként több hazai felsőoktatási intézményben, vendégprofesszorként pedig több külföldi egyetemen tanított. Elismerései közül a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét 2006-ban kapta meg. 2014-ben választották az MTA főtitkárává.

Professzor Úrnak ezúton is gratulálunk!

Forrás

Meghívó tudományos rendezvényre

A VEAB Műszaki Szakbizottsága és Műszaki Kémiai Munkabizottsága tisztelettel meghívja a Gazdaságtudományi Kar  munkatársait 2017. január 12-én (csütörtökön) 9:00 órakor a B. épület Konferenciaközpontjának, Nagy termében tartandó, A Pannon Egyetem Akadémikusa és Akadémiai Tagjelöltek tudományos rendezvényre, melynek programja itt olvasható.

Dr. Halmai Pétert az MTA levelező tagjává választották

Dr. Halmai PéterAz Akadémikusok Gyűlése hétfői zárt ülésén megválasztotta a Magyar Tudományos Akadémia új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. Az ülésen az levelező tagjává választották karunk oktatóját, Halmai Péter professzort (Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék). Szívből gratulálunk az elismeréshez!

A további tagok listája megtekinthető az MTA oldalán: http://mta.hu/kozgyules2016/a-magyar-tudomanyos-akademia-ujonnan-megvalasztott-tagjai-106411

Forrás

Versenyképesség, minőség, rangsorok és hallgatói preferenciák a felsőoktatásban

„A felsőoktatási intézmények versenyképességének, a minőségi oktatás fenntarthatóságának, az egyetemi rangsorok értelmezhetőségének és a hallgatói preferenciák változásának aktuális kérdéseit vitatta meg az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya az Akadémia 185. közgyűléséhez kapcsolódó tudományos ülésén.

Az ülést Bélyácz Iván, a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke nyitotta, aki a tudás, a felsőfokú képzés növekvő hozadékának elvét és az európai felsőoktatás fejlesztésének igényét hangsúlyozta.

A tömegoktatás minőségi kritériumait és a bolognai rendszer hiányosságait vette górcső alá Balázs Ervin akadémikus, a MAB elnöke.

20140514_Gazdasag_es_Jogtud_Osztalya_osztalyules_web_szt_009

Dr. Török Ádám (Fotó: MTA)

Török Ádám akadémikus, az MTA főtitkára a felsőoktatásban kialakult verseny formáinak felvázolása után a rangsorolás fonákságaira hívta fel a figyelmet.

A versenyképességi országrangsorok és az egyetemi rangsorok közötti szignifikáns összefüggésre mutatott rá referátumában Chikán Attila akadémikus, aki három népszerű gazdasági és három felsőoktatási rangsor összevetése után jutott erre az eredményre.

Az oktatói-kutatói publikációs teljesítmény rangsorban betöltött igen fontos szerepére, a magyar tudományos teljesítmény régiós felsőoktatási helyzetére világított rá Mezey Barna, az MTA doktora, míg Schubert András, az MTA Könyvtár és Információs Központ szakértője az egyetemi tudományos kiadói tevékenység eddig feltáratlan területére hívta fel a figyelmet.

Van-e esélyük az intézményeknek az egyetemi rangsorokkal szemben? – tette fel a kérdést Fábri György. Válaszából kiderült, e rangsorokat megkerülni már nem lehet, hiszen a piac, a felsőoktatásba igyekvő, de arról kevés információval rendelkező fogyasztói tömeg hívta életre őket.

20140514_Gazdasag_es_Jogtud_Osztalya_osztalyules_web_szt_019

Dr. Telcs András (Fotó: MTA)

Telcs András, az MTA doktora módszertani előadásában a 2001-2011 között felvételizők első, második és harmadik helyen megjelölt preferenciáiból összeállított intézményi rangsorolás nehézségeit és eredményeit ismertette.

Csuka Gyöngyi a felsőoktatási intézményválasztási szempontokat vizsgáló friss kutatási eredményeket elemezve elmondta, hogy a rangsorok hatása nem elhanyagolható: a megkérdezett diákok 70 százaléka ismerte a rangsorokat, és mintegy 60 százalékuk figyelembe is vette őket a felvételinél.”

Az összefoglaló a Magyar Tudományos Akadémia „Vásároljunk Nobel-díjast?” – verseny- és rangsorkérdések a felsőoktatásban c. cikke alapján készült. A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.