otdt2Április 9-11 között 32. alkalommal rendezték meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. 2015-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola adott otthont e kiemelt jelentőségű rendezvénynek. Bár már nem a Közgazdaságtan Szekció a legnépesebb szekció, így is minden 9-edik dolgozatot a Közgazdaságtan Szekcióba neveztek. A 442 bemutatott dolgozatot 43 tagozatba sorolták. A szabályok szerint minden tagozatban egy első díj születhetett. A 43 első díjból kettőt a Pannon Egyetem hallgatói kaptak. A tagozatban bemutatott dolgozatok közül a dolgozatok 1/3-a kaphatott I-III. helyezést, és kevesebb, mint fele kaphatott valamilyen díjat, amibe már a különdíjak is beleszámítottak. Sokszor a különdíjak is nagyon értékesek voltak: két hallgatónk pl. publikációs lehetőséget kapott különdíjként a Vezetéstudomány c. folyóiratba.

Összesen 25 pályamunkát neveztünk a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karáról. Ebből összesen 21-en mutathatták be munkájukat. Ez a szám 18-cal kevesebb, mint 2013-ban, mégis nagyszerű hír, hogy a dolgozatok közül 10-en I-III díj valamelyikét szerezték meg a hallgatók. Különdíjakkal együtt pedig alig volt olyan Pannonos hallgató, aki ne kapott volna valamilyen elismerést.

A tagozatokat járva jó volt hallani a bírálók hallgatóink munkája iránt megmutatkozó elismerését. Jó volt hallani sokhelyütt az elismerőleg hangoztatott „veszprémi iskola” kifejezést.

A hallgatók részvételét a Nemzeti Tehetség Program NTP-OTDKR-14 kódú pályázata támogatta, ugyanakkor ez a pályázat utófinanszírozású, így nagyon köszönjük a Kar támogatását, amely lehetővé tette, hogy részt vehessünk a 32. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójában.

Következzenek a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatói eredményei:

I. díj: 2 db

 • 1. Katona Attila Imre: Kockázatalapú többtényezős szabályozó kártya kidolgozása a mérési bizonytalanság figyelembevételével: Termelés- és Szolgáltatásmenedzsment Tagozat – Konzulens: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
 • 2. Kurbucz Marcell Tamás: Projektek átfogó tervezésének és koordinálásának támogatása mátrixokkal: Vezetés, Szervezés I Tagozat – Konzulens: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

II. díj: 6 db

 • 1. Friedrich Nóra: Szállodák innovációs magatartásának és képességének vizsgálata – Kutatás a balatoni MSZÉSZ tagszállodái körében: Turizmus Gazdaságtan Tagozat – Konzulens: Gyurácz-Németh Petra
 • 2. Hegedűs Éva: A magyarországi közúti árufuvarozással és szállítmányozással foglalkozó vállalatok vizsgálata: Vezetés, Szervezés II tagozat – Konzulens: Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta
 • 3. Katona Attila Imre: A hallgatói preferenciák elemzése a gravitációs és logit modellek segítségével: Humán Erőforrás Gazdálkodás, Munkaerőpiac I Tagozat – Konzulensek: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, Neumanné Dr. Virág Ildikó
 • 4. Strack Flórián: A Béke – barlang gyógyturisztikai célú fejlesztése: Egészség-, Öko-, Gyógy-, Sportturizmus Tagozat – Konzulens: Priszinger Krisztina
 • 5. Szenteleki Cintia: Az érzelmi intelligencia, a munka-magánélet egyensúlya a munkahelyi életminőség vizsgálata a Pannon Egyetem hallgatói körében: Humán Erőforrás Gazdálkodás, Munkaerőpiac I tagozat – Konzulens: Komlósi Edit Mária
 • 6. Urbán Ákos: Az etnikai marketing jövőbeni lehetőségei Felvidéken, avagy a szlovákiai magyarság következő felnőtt generációjának nemzeti identitása és fogyasztói magatartása: Marketing – Fogyasztói Magatartás II tagozat – Konzulens: Sasné Dr. Grósz Annamária

III. díj: 2 db

 • 1. Rémesi Péter: Harmadfokú árdiszkrimináció hatása aszimmetrikus költségviszonyokkal rendelkező Stackelberg duopólium esetén: Makro-modellezés Tagozat – Konzulens: Dr. Badics Judit
 • 2. Friedrich Nóra – Horn Nikolett: Balatoni szállodák magatartásának vizsgálata: Turizmus – Fejlesztés Tagozat – Konzulens: Gyurácz-Németh Petra

Különdíj: 3 db

 • 1. Hegedűs Éva: A magyarországi közúti árufuvarozással és szállítmányozással foglalkozó vállalatok vizsgálata: Vezetés, Szervezés II Tagozat – Konzulens: Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta (Publikációs lehetőség: Vezetéstudomány)
 • 2. Sódli Anikó: A minőség és a fogyasztói elégedettség kérdései: Turizmus Gazdaságtan Tagozat – Konzulens: Gyurácz-Németh Petra
 • 3. Strelitz Andrea: A kockázatirányítás új dimenziói: Vezetés, Szervezés I Tagozat – Konzulens: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor (Publikációs lehetőség: Vezetéstudomány)

A hallgatóknak köszönjük a kiváló helytállást, valamint a konzulenseknek az áldozatos munkát és a felkészítést.

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
PE-GTK-KTDT elnök