Kővári Edit2015 őszétől a Pannon Egyetem Menedzsment Intézet Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszékén elindul a Pentor Program, azaz a Pannon Egyetem Mentor Program, emberi erőforrás és műszaki menedzser nappali alapszakos hallgatók részére. A mentorálási program célul tűzi ki, hogy a hallgatók szakmai és személyi fejlődését támogassa. A program ötletgazdájával és megvalósítójával, Kővári Edittel beszélgettünk.

GTK: A Pentor Programba 2015 őszétől a Menedzsment Intézet műszaki menedzser és emberi erőforrások alapszakos hallgatói kapcsolódhatnak be. Hogyan tervezik a jövőben bővíteni a programot?

KE: A Pentor Program egy három pilléren nyugvó rendszer, aminek első és legfontosabb alappillére az oktatók és hallgatók közötti mentor – mentorált kapcsolat kialakítása és eredményes működtetése. A második pillér a hallgató – hallgatótárs mentorálás, amikor egy tapasztaltabb felsőbb évfolyamos egyetemista patronál, segít hallgatótársának. A pillér harmadik eleme pedig az, amikor a már végzett, munkahellyel rendelkező volt hallgató (alumni) vesz pártfogásába egy egyetemistát. A rendszer elemei eddig is léteztek valamilyen formában a Gazdaságtudományi Karon, azonban a Pentor Program szervezetten összefogja és koordinálja ezeket a feladatokat. A lényeg az, hogy ha egy elsős egyetemista megkezdi a tanulmányait, akkor szakmai és személyes fejlődését az elejétől kezdve végigkísérje egy oktató mentor, akinek a későbbiek során a munkájába bekapcsolódik és segíti a felsőbb éves hallgató és alumni mentor is. A Pentor Program egyelőre az említett két szakon kezdődik meg 2015 szeptemberében, amely sikeres működése esetén a többi szakokon is bevezetésre kerül. Továbbá 2016-tól szeretnénk a középiskolásokat is bevonni a rendszerbe, hogy segítsük a pályaválasztást, a számukra megfelelő egyetemi szakok kiválasztását és a gördülékeny felkészülést az egyetemi évekre.

Felvételi információkGTK: A programban történő részvétel kötelező a hallgatók számára, vagy önként jelentkezhetnek?

KE: A Pentor Programból senkit nem szeretnénk kihagyni. Úgy véljük egy céltudatos, megfelelő önbizalommal rendelkező elsős hallgatónak is jól jöhet a karriertervezésben való folyamatos megerősítés és visszacsatolás. Első körben minden felvételt nyert és beiratkozott nappalis hallgatónak lesz egy kijelölt mentora. Tervben van, hogy a 2016-os évtől a felvett hallgató már maga tudjon mentort választani.

GTK: A gyakorlatban hogyan valósul meg a program?

KE: Minden Pentor szakmailag magas tudású, a mentorképzésen elsajátított speciális kompetenciákat és módszereket alkalmazó oktató. Minden hallgatónak a regisztrációs héttől kezdődően lesz egy Pentora, aki végigkíséri a hallgató tanulmányi előrehaladását és segít személyes fejlődésében az egyetemen eltöltött évek során. A Pentor és Pentorált (hallgató) közötti szoros együttműködés segíthet a kezdeti akadályokkal való megbirkózásban, a középiskola után az egyetemi kultúrába való beilleszkedésben, valamint ösztönzi és támogatja az egyéni tanulmányi és karrier célok megvalósítását.
A Pentor tevékenysége az alábbi pilléreken nyugszik:

  • A Pentor és Pentorált közötti partneri viszony kialakítása, amelyben a Pentorált minden egyetemet érintő kérdésben bizalommal fordulhat a Pentorhoz.
  • A folyamat során közösen személyre szabott, reális célok kitűzése, amelyek megvalósításához a Pentor támogatást nyújt.
  • A Pentor a Pentorált szakmai fejlődéséről rendszeres visszajelzést ad.

A Pentorokat a Gólyatábor ideje alatt, illetve a szaktájékoztató keretében a regisztrációs héten ismerik meg a hallgatók.
Személyre szabott mentorálás és a Pentrorral való első egyéni találkozás is a regisztrációs héten történik, a félév során ez 4 találkozót foglal magában. Az első alkalommal az egyéni célok meghatározása, a negyedik alkalommal – a vizsgaidőszak végeztével – a visszacsatolás és értékelés történik meg, illetve a célok átbeszélése, esetleges további cél kijelölése. A második és harmadik alkalommal, a folyamatok átbeszélése, akadályok feltérképezése és megoldási utak keresése történik. A szakmai fejlődés mellett fontos a társadalmi, lelki és kulturális fejlődés, ez a hallgató egyéni igényétől és a mentor saját egyéniségétől és módszerétől is függ.

Pentor Program 2.GTK: Milyen előnyei származnak a Pentoráltaknak a programban történő részvételből?

KE: A Pentor Program a mentor és mentorált közötti kölcsönös bizalomra épül. A megfelelő kommunikáció nagyon sok félreértést, félelmet és konfliktust előzhet meg. Amikor egy elsős hallgató belép az egyetem falai közé, tervei és elvárásai vannak. A Pentor azért van, hogy szakmai és személyes terveit célokká alakítsa és segítse Pentoráltját annak elérésében. Ott legyen a sikerek és kudarcok feldolgozásában, a következő lépés megfogalmazásában, az egyetemi kultúra megismerésében és elfogadásában, a dilemmák megbeszélésében. Fontos, hogy a folyamat végén egy olyan hallgató lépjen ki a munka világába, aki nem csak céltudatos és szakmailag felkészült, de megfelelő önbecsüléssel is rendelkezik. A Pentor Program legnagyobb előnye, hogy a hallgató személyre szabott céljának megvalósulásában mindvégig ott van egy szakértő segítség.
A Pentor és Pentorált közötti szoros együttműködés segíthet a kezdeti akadályokkal való megbirkózásban, a középiskola után az egyetemi kultúrába való beilleszkedésben, valamint ösztönzi és támogatja az egyéni tanulmányi és karrier célok megvalósítását.

GTK: Miben különbözik, miért egyedülálló a Gazdaságtudományi Kar Pentor Programja más felsőoktatási intézmények hasonló kezdeményezéseihez képest?

KE: Tudomásom szerint mentor programok már léteznek más magyarországi egyetemeken, azonban vagy csak az almumni részre koncentrálnak, vagy nem mindenki számára elérhető. A Pentor Program abban egyedülálló, hogy három pillérre épülve – valamint a középiskolások bevonása – egységet alkotva egy rendszeren belül jelenne meg az oktató, hallgató és alumni mentor.
A modell kialakításában természetesen segítettek a külföldi példák, elsősorban a GTK Erasmus partner intézmények, az angliai Derby Egyetemen – ahol 4 hónapig részese is lehettem a mentor rendszernek – és a holland Fontys Egyetemen működő mentor-rendszerek tanulmányozása.

GTK: Kedves Edit, köszönjük a beszélgetést, a program elindításához sok sikert kívánunk.