A 2010. október 1-én alakult tanszék, sokrétű oktatási és kutatási tevékenységet folytat. Ennek keretében a matematikai ismereteket igénylő módszertani fejlesztési problémák mellett a különböző társadalmi-gazdasági jelenségeknek a statisztikai módszerekkel történő vizsgálatára fektetünk hangsúlyt. Az elméleti matematikai-statisztikai és a gyakorlat-orientált kutatások – tehát a módszertani kérdések valós gazdasági folyamatokba történő illesztése – egyaránt a Tanszék profiljának szerves részét képezik. A kutatási témába hallgatóknak is lehetőségük van bekapcsolódni TDK illetve diplomadolgozat keretében.

A tanszéken két kutatócsoport működik, amelyek tevékenysége a kutatócsoport nevére kattintva ismerhető meg: