A kutatócsoport létrejötte: 2017. július 01.

A kutatócsoport célja:

A projekt célja a felsőoktatási intézmények társadalmi, gazdasági hatásának vizsgálata és ennek alapján európai és ezen belül kelet-európai regionális egyetemi rangsor módszertanának kialakítása.

A kutatás kifejezetten adatközpontú, kizárólag olyan jelenségek vizsgálatára szorítkozik, amelyek statisztikailag elemezhetők, és megbízható eredményre vezetnek. A vizsgálat ennek megfelelően igen mélyreható és széleskörű lesz a magyar egyetemek tekintetében.
A kutatás számos, igen kiterjedt hasonló vizsgálat nyomdokain sokdimenziós ranking/banchmarking paradigma rendszerben épül fel. Ezen dimenziók között fontos szerepet tölt be a felsőoktatási intézmény tudományos outputja, aminek mérése önálló tudományággá nőtte ki magát az elmúlt 40 évben. További mérési dimenziók az oktatói gárda minősége és mennyisége abszolút és diáklétszámra vonatkoztatva, az egyetem infrastrukturális felszereltsége. Ez magában foglalja az egyetemek gazdasági teljesítményét, a hozzáadott érték mérését, a társadalmi mobilitásban betöltött szerepét tág értelemben, azaz földrajzi, képzettségbeli, jövedelmi közeg tekintetében. Innovatív adatgyűjtési és elemzési módszereket kívánunk alkalmazni (pl. adatgyűjtés web robottal) hogy fel tudjuk rajzolni az egyetemek kapcsolati hálóját. Megkíséreljünk a hozzáadott érték vizsgálaton belül a kudarc, lemorzsolódás matematikai modellezését és ezzel okainak feltárását.

Az egyes indikátorokat konkrét adatbázisokon kívánjuk ellenőrizni. A kapott eredményeket más rangsorokkal összevetve alapozzuk meg és pontosítjuk indikátoraink értelmezését.

A kutatócsoport munkatársai:

 

Fontosabb publikációk:

Előzmények – A kutatócsoport tagjainak korábbi, felsőoktatással kapcsolatos publikációi:

 • nemzetközi folyóiratban:
  • Telcs András, Kosztyán Zsolt Tibor, Török Ádám (2016): Unbiased one-dimensional university ranking – application-based preference ordering, JOURNAL OF APPLIED STATISTICS 43 (1), pp. 212-228. DOI, REAL, WoS, Scopus
  • Telcs András, Kosztyán Zsolt Tibor, Neumanné Virág Ildikó, Katona Attila Imre, Török Ádám (2015): Analysis of Hungarian Students’ College Choices. PROCEDIA – SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 191 (6), pp. 255-263. DOI, REAL
 • hazai
  • folyóiratban:
   • Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba, Kosztyán Zsolt Tibor (2016): Az agrár felsőoktatásban részt vevő intézmények összehasonlítása a 2014-es felvételi jelentkezések alapján. EDUCATIO 25 (4), pp. 588-607. Teljes dokumentum
   • Kosztyán Zsolt Tibor, Telcs András, Török Ádám (2015): Felsőoktatásba jelentkezők preferenciáinak térbeli és időbeli szerkezete, teljesítményfüggése. STATISZTIKAI SZEMLE 93 (10), pp. 917-942. Teljes dokumentum, Matarka
   • Telcs András, Kosztyán Zsolt Tibor. (2014): Egyetemi rangsorok versus hallgatói preferenciák. EDUCATIO 23 (4), pp. 600-615. Teljes dokumentum, Matarka
   • Csuka Gyöngyi, Banász Zsuzsanna (2014): Lehetőségek és döntések – a felsőoktatási intézményválasztási szempontok változása. EDUCATIO 23 (4), pp. 616-631. Teljes dokumentum
   • Telcs András, Kosztyán Zsolt Tibor, Török Ádám. (2013): Hallgatói preferencia-sorrendek készítése az egyetemi jelentkezések alapján. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 60 (3), pp. 290-317. REAL, Teljes dokumentum, Matarka
  • konferenciakiadványban:
   • Kosztyán Zsolt Tibor, Telcs András (2016): Ha nagy leszek, informatikus leszek!?: Hallgatói jelentkezések idősoros és területi vizsgálata. In: Honfi Vid Sebestyén (szerk.): A generációváltás informatikai vonatkozásai: XIII. OGIK Gazdaságinformatikai Konferencia. 52 p. Konferencia helye, ideje: Dunaújváros, 2016.11.11-2016.11.12. Dunaújváros: DUE Press, pp. 23-24.