Szerezzen a kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges átfogó és interdiszciplináris elméleti és módszertani ismereteket posztgraduális képzésünkön!Kutatási és innovációs szakmenedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés

A tudás alapú társadalomban a növekvő kutatási potenciál és piaci nyomás a folyamatos fejlesztésre és a kutatási eredmények mielőbbi gyakorlati hasznosítására megteremtette az igényt olyan, az akadémiai és a gazdasági szereplők közötti híd szerepét felvállaló szakemberekre, akik a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet folytató szervezetek projektjeinek értékelését, tervezését, előkészítését és a megvalósítás koordinálását képesek ellátni, képesek a kutatásmenedzsment témakörét érintő stratégiai döntések előkészítésére.

A Kutatási és innovációs szakmenedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés a fentieket figyelembe véve kíván olyan szakembereket képezni, akik szemléletükben alkalmasak a kutatási és innovációs tevékenységek adminisztratív támogatási igényeinek megfelelni és a munkaerőpiac részéről támasztott tudásanyaggal és szakmai készségekkel rendelkeznek.

További információért kattintson a nyilakra!

A következő képzés kezdete, jelentkezési időszak
Kezdés: 2020. szeptember. Jelentkezési időszak: 2020. június 26 – augusztus 31.
A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel és készségekkel, képesek a kutatási és innovációs területen működő szervezetek fejlesztési projektjeinek magas színvonalú tervezésére, előkészítésére, megvalósítására, valamint az eredmények fenntartásához szükséges tevékenységek ellátására.

A képzés célul tűzi ki továbbá, hogy az intézményi és a vállalati környezet metszéspontjában megvalósuló kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges átfogó és interdiszciplináris (szakpolitikai, jogi, intézményi, innováció- és projektmenedzsment) elméleti és módszertani ismereteket nyújtson, nagy hangsúlyt fektetve a nemzetközi környezetben, az intézményközi hálózatokban való sikeres működéshez szükséges képességek megszerzésére.

Kiket várunk?

A kutatási és innovációs szakmenedzser képzésre jelentkezhet, aki bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) oklevelet szerzett.

A kutatási és innovációs szakközgazdász képzésre jelentkezhet, aki gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevelet és közgazdász szakképzettséget.

Jelentkezés módja, feltétele
Felvételi vizsga nincs.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, amely letölthető itt.
Képzési idő
A képzés ideje 2 félév.
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
A képzésben 60 kreditet kell megszerezni.
A képzés költségei
A képzésben való részvétel önköltséges.
A részvételi díj egy félévre: 250.000 Ft
Képzési rend
Oktatási napok: szombati napokon 9:00-tól
Tanterv

1. félév: K+F+I finanszírozás és pénzügyek, Innovációmenedzsment, Innovációs módszertan, Közösségi és nemzeti szakpolitikák, Uniós kutatási programok és partnerségek, Projektmenedzsment, Tárgyalástechnika, Technológiai és tudományos trendek

2. félév: Szabadalmi és szellemi tulajdonjog menedzsmentje, Pályázatmenedzsment, Befektetés elemzés, Innovációs értékelési technikák, Választható tárgy: Tudománykommunikáció vagy Szervezeti magatartás, Szakdolgozat

Szakdolgozat
A szakdolgozat írásosan is megjelenő, alkotó jellegű, gyakorlatorientált, problémamegoldó szakmai feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető irányításával megoldható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.
Végzettség
Az oklevélben szereplő végzettség:
– Kutatási és innovációs menedzser / Research and Innovation Manager
– Kutatási és innovációs szakközgazdász / Economist in Research and Innovation Management
Garancia a minőségre
  1. A kar a Felsőoktatási Minőségi Díj 2008. évi díjazottja.
  2. A kar az AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business tagja.
  3. A kar Közép-Európában elsőként érdemelte ki az elismerő IPSERA Egyetemi Kiválósági Központ (Academic Centre of Excellence) címet.

A jelentkezési lap letölthető itt!>>>


“A Kutatási és innovációs menedzser képzésen a Pannon Egyetem több tudományterületet lefedő képzési és kutatási portfóliójára építve hidat képezünk a műszaki és üzleti, az akadémiai és a piaci területek között annak érdekében, hogy az itt végzett menedzserek képesek legyenek tudományos alapú innovációkat nemzetközi szinten is piacképes termékké és szolgáltatássá fejleszteni.” – Dr. Fehérvölgyi Beáta, dékán


Kutatási és innovációs szakmenedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés – További információ:

Gelencsér Beáta ügyintéző
Tel: (88) 624-000/6253
email: gelencser.beata@gtk.uni-pannon.hu


Média-megjelenések

Mandiner Makronóm – Nagy innovációs előrelépés, hogy kutatási és innovációs menedzserképzés indul két egyetemen

Magyar Nemzet – Kutatási és innovációs menedzserképzés indul

hirado.hu – Kutatási és innovációs menedzserképzést indítanak két egyetemen

HR Portál – Kutatási és innovációs menedzserképzés indul két egyetemen

vehir.hu – Kutatási és innovációs menedzserképzés indul a Pannon Egyetemen

lokál – Kutatási és innovációs menedzserképzés indul

medicalonline – Kutatási és innovációs menedzserképzés indul két egyetemen