A kutatócsoport létrejötte: 2017. július 01.

A kutatócsoport célja:

A projekt célja a felsőoktatási intézmények társadalmi, gazdasági hatásának vizsgálata és ennek alapján európai és ezen belül kelet-európai regionális egyetemi rangsor módszertanának kialakítása.

A kutatás kifejezetten adatközpontú, kizárólag olyan jelenségek vizsgálatára szorítkozik, amelyek statisztikailag elemezhetők, és megbízható eredményre vezetnek. A vizsgálat ennek megfelelően igen mélyreható és széleskörű lesz a magyar egyetemek tekintetében.
A kutatás számos, igen kiterjedt hasonló vizsgálat nyomdokain sokdimenziós ranking/banchmarking paradigma rendszerben épül fel. Ezen dimenziók között fontos szerepet tölt be a felsőoktatási intézmény tudományos outputja, aminek mérése önálló tudományággá nőtte ki magát az elmúlt 40 évben. További mérési dimenziók az oktatói gárda minősége és mennyisége abszolút és diáklétszámra vonatkoztatva, az egyetem infrastrukturális felszereltsége. Ez magában foglalja az egyetemek gazdasági teljesítményét, a hozzáadott érték mérését, a társadalmi mobilitásban betöltött szerepét tág értelemben, azaz földrajzi, képzettségbeli, jövedelmi közeg tekintetében. Innovatív adatgyűjtési és elemzési módszereket kívánunk alkalmazni (pl. adatgyűjtés web robottal) hogy fel tudjuk rajzolni az egyetemek kapcsolati hálóját. Megkíséreljünk a hozzáadott érték vizsgálaton belül a kudarc, lemorzsolódás matematikai modellezését és ezzel okainak feltárását.

Az egyes indikátorokat konkrét adatbázisokon kívánjuk ellenőrizni. A kapott eredményeket más rangsorokkal összevetve alapozzuk meg és pontosítjuk indikátoraink értelmezését.

A kutatócsoport munkatársai:

 

Fontosabb publikációk:

Előzmények – A kutatócsoport tagjainak korábbi, felsőoktatással kapcsolatos publikációi:

2018.

Folyóiratcikk:

  1. Gadar, Laszlo ; Kosztyan, Zsolt T. ; Abonyi, Janos: The Settlement Structure Is Reflected in Personal Investments: Distance-Dependent Network Modularity-Based Measurement of Regional Attractiveness. COMPLEXITY 2018 Paper: 1306704 , 16 p. (2018) DOI  REAL WoS Egyéb URL
  2. KOSZTYÁN, ZSOLT TIBOR ; TELCS, ANDRÁS ; KATONA, ATTILA ; MIHÁLYKÓNÉ, ORBÁN ÉVA ; MIHÁLYKÓ, CSABA: Ha nagy leszek, informatikus leszek?: Hallgatói jelentkezések idősoros és területi vizsgálata. GIKOF JOURNAL: A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG GAZDASÁGINFORMATIKAI KUTATÁSI ÉS OKTATÁSI FÓRUM SZAKMAI SZERVEZET SZAKFOLYÓIRATA 2018 : 11 pp. 32-40. Paper: 1 , 9 p. (2018)  REAL Teljes dokumentum
  3. Selmeczy, G.B. ; Abonyi, A. ; Krienitz, L. ; Kasprzak, P. ; Casper, P. ; Telcs, A. ; Somogyvári, Z. ; Padisák, J.: Old sins have long shadows: climate change weakens efficiency of trophic coupling of phyto- and zooplankton in a deep oligo-mesotrophic lowland lake (Stechlin, Germany)—a causality analysis. HYDROBIOLOGIA 824 pp. AiP-17. (2018) DOI  REAL Scopus
  4. Zsuzsanna, Banász ; Vivien, Valéria Csányi: Does the post-socialist past determine the relationship between GDP per capita and education?: Evidence from Europe. ACTA OECONOMICA 68 : 4 pp. 573-589. , 17 p. (2018)  REAL Egyéb URL
  5. Laszlo, Gadar ; Janos, Abonyi: Graph configuration model based evaluation of the education-occupation match. PLOS ONE 13 : 3 Paper: e0192427 (2018) DOI  REAL WoS Scopus

Konferenciaközlemény / Egyéb:

  1. Zsolt, T. Kosztyán ; László, Gadár ; András, Telcs: Student and Teaching Mobility & Knowledge Transfer: a social network analysis study. In: Articles of Third University Mission International Conference (2018) pp. 1-5. , 5 p. Teljes dokumentum Egyéb URL
  2. Gadár, László ; Kosztyán, Zsolt Tibor ; Abonyi, János: Measurement of regional attractiveness based on company-ownership networks (2018). A Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) XVI. vándorgyűlése, Helyszín: Kecskemét, Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Absztrakt Egyéb URL

MTMT-ben: Egyéb / Nem besorolt:

  1. Kosztyán, Zsolt Tibor ; Banász, Zsuzsanna ; Csányi, Vivien ; Telcs, András: Rangsorok vagy ligák? avagy Parciális rangsorok képzése. In: XV. Gazdaságmodellezési Szakértői Konferencia : előadáskivonatok (2018) pp. 15-15. , 1 p. Teljes dokumentum Egyéb URL
  2. László, GADÁR ; András, TELCS ; Vivien, V CSÁNYI ; Marcell, T KURBUCZ ; Zsolt, T KOSZTYÁN: Student mobility analysis (ERASMUS) (2018). Poster to IREG-9 Conference on Ranking and Accreditation – two roads to the same goal?, Belgium / Hasselt, 23-25 May Egyéb URL Teljes dokumentum
  3. Telcs, András ; Banász, Zsuzsanna ; Csányi, Vivien ; Gadár, László ; Kosztyán, Zsolt Tibor: Rangsorok, ligák, mobilitás, kollaboráció vizsgálata (2018). Poszter az MTA-PE Budapest Rangsor Kutatócsoport kutatási eredményeiről, a Pannon Egyetem Multidiszciplináris Kiválósági Központ bemutatkozó konferenciáján (szimpóziumán), Veszprém, április 11., Megjelenés: Magyarország. Egyéb URL Teljes dokumentum

Záró workshop >>>