BanászZsuzsanna

Név: Dr. Banász Zsuzsanna

Tanszék: Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • Statisztika (VEGTGAB144S, NKGTGAB144S)
 • Statisztika II. (VEGTGAB344S)
 • Társadalomstatisztika (VEGTGAB114T)
 • Ökonometria (VEGTKGB242Ö, VEGTKGB343Ö, VEGTKMM422O)
 • Elméleti és alkalmazott ökonometria (VEGTKGM244Ö)
 • Mikroökonómia (VEGTKGB114K, VEGTKG1344M)
 • Mikroökonómia I. (VEGTKGB114M)
 • Közgazdaságtan alapjai (VEGTKGF112K)
 • Bevezetés a közgazdaságtanba (VEGTKGB112K, VEGTKGB144B, VEGTKGF113K)

Születési év: 1983

Végzettség, szakképzettség:

 • 2015. felsőoktatási tutor
 • 2014. Ph.D., Pannon Egyetem, Veszprém, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, közgazdasági szakirány
 • 2007. okleveles közgazdász, Pannon Egyetem, Veszprém, közgazdász-gazdálkodási szak, szervezés-vezetési szakirány
 • 2006. logisztikai ügyintéző, OKJ (középfokú)
 • 2005. termelésirányító, OKJ (középfokú)
 • 2001. pénzügyi ügyintézői, képesített könyvelői érettségi, Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, Komárom, pénzügyi szakirány

Munkahely, munkakör:

 • 2004-től: Pannon Egyetem, Veszprém, Gazdaságtudományi Kar. Ezen belül:
  • 2017-től: MTA-PE Budapest Rangsor Kutatócsoport, tudományos munkatárs
  • 2014-2016: MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport, tudományos munkatárs
  • 2012-2014: Nagykanizsai Kampuszon is
  • 2011-től: Kvantitatív Módszerek Tanszék (egyetemi tanársegéd 2014. novemberig), egyetemi adjunktus
  • 2008 – 2011. Felnőttképzési Intézet, óraadó
  • 2004 – 2010. Közgazdaságtan Tanszék, óraadó

Egyetemen kívüli munkahelyek:

 • 2007. IKR-Bróker Tőzsdeügynöki Kft (gabonatőzsdei ügyletek), Bábolna

Nyári gyakorlatok:

 • 2003. NOKIA, Komárom
 • 2002. Exel Szállítmányozási Kft. (ma DHL), Komárom
 • 2000., 1999., 1998. Bábolna Takarmányipari Kft. (ma a Bonafarm Csoport tagja), Nagyigmánd

Tudományos fokozat: PhD

Nyelvtudás: angol üzleti középfokú C

Fő kutatási terület(ek):

 • Megújuló energiák / napenergia (PV, CSP)
 • A háztartások megújuló energia iránti fizetési hajlandóságának vizsgálata
 • A napelemmel termelt áram nemzetközi makrogazdasági összefüggései
 • (Mély)szegénység
 • Felsőoktatási rangsorok

Fontosabb publikációk:

 • Banász, Zs. – Csepregi, A. (2018): Microfinance Institutions Influenced by National Culture: An Evidence Based on Investigating 35 Countries. In: R-D. Leon (ed.): MANAGERIAL STRATEGIES FOR BUSINESS SUSTAINABILITY DURING TURBULENT TIMES. Hershey (PA): IGI Global, 2018. pp. 185-206.
 • Banász, Zs. – Csepregi, A. (2017): A nemzeti kultúra hatása a mikrofinanszírozás sikerességére. In: VEZETÉSTUDOMÁNY 48: (3) 56-68. o.
 • Mihalyi, P. – Banasz, Zs. (2016): Your neighbours’ growth doesn’t always matter – an empirical study of 45 transition economies. In: YEARBOOK OF THE INSTITUTE OF EAST-CENTRAL EUROPE (ISSN: 1732-1395) 14: (4) pp. 101-127
 • Csuka, Gy. – Banász, Zs. (2014): Lehetőségek és döntések – a felsőoktatási intézményválasztási szempontok változása
  In: EDUCATIO 23: (4) 616-631. o.
 • Banász, Zs. (2012): A Consumer Surplus Based Estimate of Hungarian Households’ Willingness-to-Pay for a Solar Cell
  In: Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, Vol. 3 / 2012, STS Science Centre Ltd., ISSN 2043-085X, pp. 41-47.
 • Banász, Zs. (2012): A megújuló energiák jelentősége az országok versenyképességében
  In: Csuka Gyöngyi, Szívós Mihály (szerk.): A regionális versenyképesség innovációs tényezői, Veszprém, 2012, ISBN 978-963-508-623-8, 238-254. o. (Lektorált tanulmánykötet az MTA-PE-BME Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport 2011. június 10-i konferenciájáról)
 • Banász, Zs. (2011): A megújuló energiák helyzete – a magyar háztartások napkollektor használatának állami ösztönzése
  In: Valóság ISSN 0324-7228, Budapest, 2011. szeptember, 45-59. o.
 • Bencsik, A. – Banász, Zs. (2009): A megújuló energiák szerepének növelése a fenntartható fejlődés érdekében a hazai civil szféra segítségével
  In: Dr. Beszteri Béla (szerk.): Környezeti felelősség a jövőért c. lektorált tanulmánykötetben, I. kötet, Környezetvédelem és gazdaság fejezet ISBN 978-963-7385-89-6, MTA-VEAB-Komárom Város Önkormányzata, Komárom, 2009. december, 90-97. o.

Tanácsadói kompetenciák, projekt-tapasztalatok:

 • TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0088 Magyarország a Kelet-Európai logisztika központja – Innovatív logisztikai képzés e-learning alapú fejlesztése, támogató
 • TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0004 A Pannon Egyetem tudományos műhelyeinek támogatása, módszertani kutatás regionális versenyképesség témakörben; a Közép-kelet Európai régió tudományos versenyképességének vizsgálatához szükséges publikációs adatbázis alapján elemzések készítése Gephi program alkalmazásával
 • TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0002 A Pannon Egyetem képzéseinek és szolgáltatásainak munkaerő-piaci igényekre alapozott fejlesztése a társadalom és a gazdaság szolgálatában, a Statisztika című tárgy tematikájának kidolgozása a versenyszféra által jelzett igények alapján; a Statisztika című tárgy tananyagfejlesztése
 • EFOP-3.6.2-16-2017-00017. Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek; kutatás-fejlesztési feladatok ellátása „A Balaton mint élettér életminőségi aspektusai” című kutatásban

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

 • 2017-től a Magyar Közgazdasági Társaság Veszprém Megyei Szervezetének titkára
 • 2015-től az MTA köztestületi tagja / IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya / Gazdálkodástudományi Bizottság.
 • 2014. Harsányi István–díj. Pályázat kiírója: Magyar Innovációs Szövetség / Manager Képzés Alapítvány
  – disszertációért: A napelemek elterjedésének makro-és mikroszintű elemzése
  – témavezetőként: Páll Noémi: Startupok az USA-ban és Magyarországon. Nemzetközi kapcsolatvizsgálatok című szakdolgozatért
 • 2014-től a Magyar Közgazdasági Társaság tagja
 • 2013. témavezetőként ITDK 1. helyezés a Közgazdaságtudományi Szekció / Közgazdaságtan Tagozatban. Csányi Vivien Valéria: “Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” Avagy van-e kapcsolat az oktatás és a gazdasági növekedés között Magyarországon?
 • 2009-10. tanévben speciális ösztöndíj a Pannon Egyetem Közgazdaságtan Tanszékén végzett marketing és alumni tevékenységért.
 • 2006. Harsányi István–díj diplomadolgozatért. Pályázat kiírója: Magyar Innovációs Szövetség / Manager Képzés Alapítvány

Szobaszám: A/128

Telefon: (88) 624-000/6151

E-mail cím: banasz.zsuzsanna@gtk.uni-pannon.hu

Fogadóóra:

 • szorgalmi időszakban: szerda 14:00-15:00 (A/128)
 • vizsgaidőszakban: email-en történt előzetes egyeztetés alapján