Dr. Dániel Zoltán András

Kutatási terület: 

Kutatásom elődleges fókusza a mikro- kis- és középvállalkozások működésére, finanszírozására irányul. A finanszírozás témakörében elsősorban a vissza nem térítendő támogatások felhasználása, illetve az ebből eredő eredmények fenntarthatósága képezi a vizsgálat tárgyát. A 2013-ban zárult támogatási ciklus fenntartási időszakának zárása után indokolt és érdekes a támogatást elnyert vállalkozások működésének, fennmaradásának, fejlődésének vizsgálata.

Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória

Kutatási terület:

A helyi gazdaságfejlesztés témája köré felépített empirikus kutatások sokaságát, valamint azok tapasztalatait, eredményeit a hallgatók megismerhetik, valamint részesei is lehetnek azok megszerzésében tanszékünkön. A kutatás 2009-ben kezdődött egy kormányzati program keretében, amelynek célja volt a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatása. A program eredményes volt, azonban különféle okokból kifolyólag igen hamar megszüntették és a kezdeményező szakembereket menesztették a rendszerből. Mindazonáltal a programnak volt hozadéka és jó néhány embert sikerült „megfertőznie” a falukutatással, tenni akarással, a helyi gazdaság fejlesztésének újabb és újabb hívei és kutatói lettek.

Tanszékünkön a HGF (helyi gazdaságfejlesztés) kutatása egy előadás keretében zajló, minden félévben megrendezésre kerülő kutatótáboron keresztül zajlik. Ez az egyik formája kutatási területemnek. Másik vetülete a hazai és nemzetközi projekteken keresztül alkalmazott HGF módszerek adaptálása, jó gyakorlatok elterjedésének biztosítása mind hazánkban, mind pedig külföldön.

A kutatás kiterjed a klasszikus HGF mind az 5 irányzatára: helyi termék; helyi pénz; helyi KKV-ék támogatás; helyi alternatív energia felhasználása; szociális gazdaság. Ezen túl kutatásom során foglalkozom még a helyi társadalmi értékek szerepével, a közösség gazdaságformáló szerepével. Mindazonáltal a megvalósuló tudásátadás, a soft innnováció társadalmi elfogadása, elfogadottságának vizsgálata (Triple Helix, Quadruple Helix, Quintuple Helix) is érdeklődési területeimhez tartozik.

Dr. Molnár Tamás

Kutatási terület:

Regionális versenyképességi elemzések.
A komplex fejlettséget leíró mutatók segítségével történő regionális-, kistérségi- és település szintű elemzések.
Támogatások hatásának vizsgálata a települések fejlettségére.
Egészségi állapot területi és gazdasági összefüggései.
Vállalatok versenyképességének, jövedelmezőségének vizsgálata.

Dr. Koczor-Keul Melinda

Kutatási terület:

A társadalmi elöregedés hatása a magyar egészségügyi ellátórendszer fenntarthatóságára. Az idős népesség állami finanszírozású természetbeni egészségügyi kiadásainak alakulása az élet utolsó hónapjaiban.

Vissza a Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék oldalára. >>>