A gazdálkodás és menedzsment területen az alkalmazott módszerek áttekintésére számos irodalomkutatás született (lásd pl. Azorín és Cameron, 2010; Bracio és Szarucki, 2020). Ugyanakkor hiányzik a gazdálkodás és menedzsment területen alkalmazott módszerek teljes körű, szisztematikus áttekintése. Kutatásunk célja a SIMILAR módszert (Kosztyán és mtsai, 2021) alkalmazva egy átfogó irodalomkutatás elvégzése, amely az alábbi kutatási kérdésekre keresi a választ:

  1. Milyen kutatási megközelítéseket alkalmaznak a menedzsment és a gazdálkodástudományok területén?
  2. Jellemzőek-e bizonyos megközelítések egy-egy szakterületre, diszciplínára?
  3. Az alkalmazott módszerek tekintetében milyen a tudásáramlás a szakterületek között?
  4. A terjedésben a folyóirat besorolása milyen szerepet játszik?

Mindezek megválaszolásával célunk többek között a kutatási megközelítések logikai struktúrájának megalkotása, a hálózaton elhelyezett irodalmak alapján idősoros és szakterületi átlapolási vizsgálatok elvégzése.

Ebben az esetben is adatalapú megközelítéseket használunk fel először. tudásáramlást ugyanakkor már hálózati módszereken kívül modellalapú eljárásokkal is teszteljük. A 4. kérdés vizsgálata pedig tisztán modellalapú vizsgálat.