A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) projekt keretében díjmentes Társadalmi innovációs menedzser képzést indít a Pannon Egyetem 2023 tavaszán.

A célunk az, hogy megismertessük a résztvevőkkel a társadalmi innovációs projekteket és felkészítsük őket a társadalmi innovációs menedzser szerepére, elméleti és gyakorlati képzésmodulokon való feladatok elsajátítása és begyakorlása által.

A társadalmi innovációs menedzser képzés egy 40 órás videós és online modulokból álló (1 óra = 45 perc) gyakorlatorientált képzés

Mit kínál a képzés?

✔ Új szemléletmódot
✔ A társadalmi innováció folyamatának megismerését
✔ A társadalmi innovációs folyamatok koordinálásához szükséges kompetenciák fejlesztését
✔ Jó gyakorlatok megismerése
✔ Változásmenedzsment, marketing és forrásteremtési ismeretek
✔ Egy új szakmai fórumhoz csatlakozás lehetőségét

Kinek szól?

Minden helyi szakembernek (önkormányzati, akadémiai, gazdasági, civil szektorból), aki társadalmi innovációs projekteket kezdeményez, menedzsel, támogat, vagy szeretne a jövőben ezzel a témával foglalkozni, nyitott az új kezdeményezések iránt, és szívesen csatlakozik egy most létrejövő szakmai hálózathoz.

A képzési programba való bekapcsolódás feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben, illetőleg egyetemi képzésben szerzett oklevél.

Jelentkezéssel kapcsolatos információk:

A részvételi szándékot a csehi.diana@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen kérjük jelezni (+36 88 624 000/6245). A rendelkezésre álló helyeket (képzésenként 15-20 fő) érkezési sorrendben töltjük fel!

Jelentkezési határidő: 2023. 03. 10., 16:00

A képzés online és egyéni munkában (összesen 24 órás online platformon megvalósuló képzési alkalmakkal és 16 órányi videós tananyagok önálló feldolgozásával) valósul meg.

A képzéseket a Miskolci Egyetem, az ELTE, és a Pannon Egyetem valósítja meg azonos tartalommal, ugyanazon oktatók bevonásával, de eltérő ütemezéssel.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás típusa: tanúsítvány

A képzés ütemezése:

Modul/tananyagegység Kontakt óraszámVideóKontaktóra időpontja
Társadalmi innováció elméleti háttere és keretei142023. 03. 24., 14:00-18:45
Társadalmi innováció folyamata és a társadalmi innovációs menedzser szerepe552023. 03. 24., 14:00-18:45
Önismeret, kommunikáció- és konfliktuskezelés512023. 03. 31., 14:00-18:00
Változásmenedzsment422023. 04. 14., 13:15-16:30
Problémamegoldás422023. 04. 21., 13:15-16:30
Marketing, forrásszervezés522023. 04. 28., 14:00-18:00
ÖSSZESEN2416

A felhívás letölthető itt. >>>

A projektről:

2020 végén elindult egy úttörő kezdeményezés Magyarországon (https://www.elte.hu/innovacio/tinlab). A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) célja a társadalmi innováció nemzeti szintű fejlesztési keretrendszerének kidolgozása. Az év elejétől kezdve megtörtént a társadalmi innováció definiálása, tematikus fórumok előkészítése, amelyek keretében az akadémiai, civil, állami és gazdasági szereplők tudnak majd együtt dolgozni új kutatási és innovációs programokon, kísérleti projekteken.

A társadalmi innováció területi fókuszaiként az alábbiakat azonosítottuk:

  • digitalizáció
  • kultúra, kreativitás
  • helyi fejlesztések, jó kormányzás
  • környezeti innovációk, klímavédelem
  • társadalmi jóllét
  • munka jövője, a jövő gazdasága társadalmi aspektusai
  • humán rendszerek
  • a társadalmi innováció menedzsmentje

A TINLAB célok elérése érdekében kiemelt feladatunk a társadalmi innovációval kapcsolatos tudás terjesztése, szakemberek felkészítése, szakmai hálózat kiépítése.

A képzés az RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosítószámú „Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium” elnevezésű projektben, a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával valósul meg.