Stratégia

A stratégiai gondolkodás képességének fejlesztése és a stratégiai irányításra történő felkészítés.

Javasolt tematika

Módszer
Interaktív, az elmélet megbeszélése és tervezési / elemzési gyakorlatok, az elmélet adaptálása a saját szervezetre.

Időkeret
Igény szerint 1 vagy 2 nap


 

Üzleti szimuláció

Döntéshozatali kompetenciák megszerzése szimulált vállalati környezetben szerzett gyakorlat alapján.

Javasolt tematika
A tréning során a következő kérdéseket kívánjuk megválaszolni:

Módszer
Párhuzamosan zajlik a szimulációs játék és a kapcsolódó ismeretek átadása, megbeszélése.
Az alapvető összefüggések ismertetése előadás formájában történik. Az anyagokat előzetesen interneten hozzáférhetővé tesszük.
A résztvevőkből kialakított csapatok mindegyike kap egy saját vállalkozást, amivel kapcsolatban gazdasági döntéseket hoznak.
A résztvevők a tréning során döntéseiket csoportosan hozzák meg. Munkájukhoz on-line segédletet kapnak. Az értékelés csoportdiszkusszió keretében történik.

Időkeret
2 nap: a program elején egy, a végén egy nap (résztvevői prezentációk, illetve programzárás), ill. a két alkalom között további fél nap ezzel kapcsolatos internetes játék a réasztvevők saját idejében


 

Számvitel és pénzügy

Napjainkban a számviteli információkat igen széles körben lehet hasznosítani az üzleti életben. A tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők, az üzleti partnerek, önkormányzatok és egyéb hatóságok mellett a munkavállalók is egyre inkább a számviteli információkat felhasználók közé tartoznak. A mini kurzus célja a legfontosabb információk kiszűrésének és értelmezésének segítése.

Javasolt tematika

Módszer
Átfogó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzés a mérleg és beszámoló alapján.

Időkeret
Igény szerint 1 vagy 2 nap


 

Controlling

A modul célja, hogy betekintést nyújtson a controlling feladatairól a szervezetekben, hogy a résztvevők átlássák egy szervezet költségszerkezetét, és tervezési ismeretekre tegyenek szert.

Javasolt tematika:
Általános controlling ismeretek:

Költségtani ismeretek:

Módszer
Interaktív, az elmélet megbeszélése és tervezési / elemzési gyakorlatok.

Időkeret
1 nap


 

Marketing

A modul célja, hogy megismertesse a résztvevőket a korszerű marketing nélkülözhetetlen aspektusaival, és lehetőséget teremtsen számukra az új ismeretek saját céges környezetbe való alkalmazására.

Javasolt tematika:
1. nap

2. nap

Módszer
Interaktív, az elmélet megbeszélése és tervezési / elemzési gyakorlatok.

Időkeret
Igény szerint 1 vagy 2 nap


 

Agilis projektek tervezése

Projektmenedzsment szoftverek alkalmazásán keresztül az agilis és hibrid projektmenedzsment módszerek elsajátítása

Javasolt tematika – igény szerint változtatható

Módszer
Interaktív, a résztvevők bevonására épülő módszerek, amelyekben ötvöződik az elmélet és a gyakorlat, a diszkusszió és a tanultak kipróbálása készségfejlesztő gyakorlatokon, szerepjátékokon keresztül

Időkeret
Igény szerint 1 vagy 2 nap


 

Emberek menedzselése

A modul célja áttekintést adni a vállalatok emberi problémáinak, az emberi tényező menedzselésének legfontosabb kérdéseiről.

Javasolt tematika:

Módszer
Interaktív, a résztvevők bevonására épülő módszerek, amelyekben ötvöződik az elmélet és a gyakorlat, a diszkusszió és a tanultak kipróbálása készségfejlesztő gyakorlatokon, szerepjátékokon keresztül

Időkeret
Igény szerint 1 vagy 2 nap


 

Információ menedzsment – Big Data

A legfontosabb Big Data technológiák bemutatása.

Javasolt tematika – igény szerint változtatható

Módszer
Interaktív, a résztvevők bevonására épülő módszerek, amelyekben ötvöződik az elmélet és a gyakorlat, a diszkusszió és a tanultak kipróbálása készségfejlesztő gyakorlatokon, szerepjátékokon keresztül

Időkeret
Igény szerint 1 vagy 2 nap


 

Kommunikációs készségek

A képzés célja, hogy továbbfejlessze a résztvevők kommunikációs készségeit a külső és belső ügyfelekkel való hatékonyabb kommunikáció és a jobb kapcsolat kialakítása érdekében, amely egyaránt fokozza a teljesítmény és az elégedettség szintjét.

Javasolt tematika – igény szerint változtatható

Módszer
Interaktív, a résztvevők bevonására épülő módszerek, amelyekben ötvöződik az elmélet és a gyakorlat, a diszkusszió és a tanultak kipróbálása készségfejlesztő gyakorlatokon, szerepjátékokon keresztül

Időkeret
Igény szerint 1 vagy 2 nap