Név: Dr. Kiss Károly Miklós

Titulus: Egyetemi docens (Pannon Egyetem), Magyar Tudományos Akadémia
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet Tudományos főmunkatárs, Kutatócsoport-vezető (Hálózatok gazdaságtana kutatócsoport)

Tanszék: Közgazdaságtan Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • Mikroökonómia
 • Mikroökonómia II.
 • Haladó mikroökonómia
 • Bevezetés a közgazdaságtanba
 • Verseny- és piacelméletek
 • Az információ közgazdaságtana

Születési év: 1969

Végzettség, szakképzettség:

 • 2004-2009 Pannon Egyetem Gazdálkodás- és szervezés tudományok Doktori Iskola
 • 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
 • 1993-1996 ELTE BTK Kulturális antropológia

Tudományos fokozat: PhD

Nyelvtudás:

 • angol
 • német

Fő kutatási területek:

 • Verseny- és piacelmélet
 • Hálózat-gazdaságtan
 • Közszolgáltatások szabályozása
 • Hálózatos javak szabályozása
 • Információ közgazdaságtana (információs aszimmetria)

Publikációk:

Dr. Kiss Károly Miklós publikációit megtalálja itt. >>>

Projektek tapasztalatok:

 • 2018-2021 Társas- és együttműködési kapcsolathálózatok hatása a teljesítményre. (OTKA, nyilvántartási szám K129207), résztvevő
 • 2014-2018 A kapcsolatháló és a munkaerő-áramlás szerepe a munkapiaci folyamatokban és a vállalati teljesítményben. (OTKA, nyilvántartási szám K112330), kutatás vezető
 • 2011-2016 Financialization, economy, society and sustainable development (EU, FP7-SSH-2010-1 számú Nagyszabású Integratív Projekt, 266800. számú Támogatási Szerződés), résztvevő kutató
 • 2010-2014 Az információ szerepe a versenypolitikában és a piacszabályozásban. (OTKA, nyilvántartási szám K81235), résztvevő kutató
 • 2011 A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ által finanszírozott Hálózat-gazdaságtan tananyagfejlesztő program vezetője.
 • 2009-2010 Vertikális korlátozások és hatásuk a versenyre. (Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ), témavezető
 • 2008 Verseny és versenytorzító magatartások a postai szolgáltatások piacain. (Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ), témavezető
 • 2007 Hálózatos javak összekapcsolási díjának szabályozási módszerei és azok hatása a piaci versenyre. (Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ), témavezető
 • 2005-2008 Információs aszimmetria, vállalati tudás, piaci szerkezet és gazdasági teljesítmény Kelet-közép Európában. (OTKA, nyilvántartási szám: T048680), résztvevő kutató

Szakértői munka:

 • 2003 Verseny, privatizáció és szabályozás a postai szolgáltatásokban
  az Európai Unióban és Magyarországon (Magyar Posta Rt.)
 • 2001 Tulajdonlási és vagyonkezelési megoldások – egyetemes és fenntartott szolgáltatási kör a postai szolgáltatásoknál (KÖVIM)
 • 2000 Az egyetemes és a fenntartott szolgáltatások piac- és árszabályozása (Magyar Posta Rt.)

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

 • 2008- International Atlantic Economic Society tagja
 • 2011- Magyar Közgazdaságtani Társaság tagja
 • 2011- Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület tagja
 • 2011-2014 Az OTKA Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiumának Közgazdaságtan, Jövőkutatás, Statisztika zsűri tagja
 • 2011-2012 A Magyar Tudományos Akadémia VEAB Közgazdaságtudományi Munkabizottságának titkára
 • 1998–2014 Café Bábel társadalomtudományi folyóirat, szerkesztő

Telefonszám: (88) 624-000/6265

Szobaszám: A/212

E-mail cím: kiss.karoly@gtk.uni-pannon.hu

Fogadóóra: szerda 9:00-10:00 (e-mailben történő előzetes bejelentkezés alapján!)