A tanszék munkatársai kiterjedt tudományos kutatói és publikációs tevékenységet folytatnak. Az általuk kutatott témakörök a vállalatok tulajdonosi viszonyainak és szerkezeti átalakulásának, valamint az „üzleti tudás” felhalmozásának és továbbterjedésének kérdéseitől az egészségügy-gazdaságtan alapproblémáiig, az ipar- és versenypolitikák összehasonlító vizsgálatától a munkaerőpiac tanulmányozásáig, a közgazdasági elméletek történetétől az információgazdaságig terjednek. A tanszék oktatói közül többen nemzetközi ismertséget és elismerést szereztek kutatási eredményeikkel.

A képzési és kutatási feladatokban szorosan együttműködünk a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetével, a Közgazdaságtan Intézeti Tanszék (KGT) több oktatója tagja a kutatóintézetnek és a gazdasági élet különböző területeit érintő számos közös kutatás folyik a Tanszéken. Ennek köszönhetően a hallgatók a szokásos elméleti ismeretek mellett kurrens kutatások eredményeivel, a magyar gazdasági élet sajátosságaival, egyes területek gyakorlati kérdéseivel, jelenségeivel is megismerkedhetnek.

A Pannon Egyetem KGT kutatási és fejlesztési projektjei, illetve tevékenysége a következőkkel jellemezhetők: