IMG_0362A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola három kutatási főirányban végzi tevékenységét:

• Közgazdaságtudomány
• Menedzsment tudományok
• Agrárökonómiai kutatások

A doktori iskola fő célkitűzése, hogy a képzésben részt vevő doktoranduszok számára a közgazdaságtudomány és az alkalmazott gazdaságtudományok nemzetközi élvonalának megfelelő, olyan tudományos és kutatási ismereteket adjon át, amelyeket gyakorlatban is hasznosítani tudnak.

A doktori iskola fontos célja, hogy az ösztöndíjas doktoranduszokat bevonja az alapfokú képzési feladatokba ezzel is ösztönözve a Ph.D. hallgatókat, hogy további munkájukat egyetemi oktatóként folytassák.

A doktoranduszok bekapcsolódhatnak a vezető oktatók kutatási tevékenységébe, ezáltal nemzetközileg elismert eredményeket érhetnek el, „mester-tanítvány” kapcsolatokat építhetnek ki.

A doktori iskola hallgatóinak lehetősége van széleskörű nemzetközi tudományos-kutatási kapcsolatok kiépítésére a tudományterületek nemzetközi és hazai elismert intézményeivel.

A Gazdaságtudományi Kar lehetőséget biztosít állami ösztöndíjas és önköltséges formában is doktori képzésre.


GSDI elérhetősége

A doktori iskola honlapja: http://gsdi.gtk.uni-pannon.hu/
“A” épület 2. emelet 224-es iroda
Tel.: (88) 624000/3919
Fax: (88) 624859
e-mail: gsdi@gtk.uni-pannon.hu