Balaton 2.Kutatási tevékenységünk felöleli a turisztikai élménylánc egészét, a turizmusfejlesztési tervektől kezdődően a piackutatáson és elemzésen át a monitoringig, vagyis a megvalósult projektek sikerességének, hatásainak méréséig. Munkatársaink tudása és szakmai tapasztalata biztosítja a kutatási eredmények gyakorlati hasznosíthatóságát, kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünknek köszönhetően a kutatásokba nemzetközi szakemberek bevonása is lehetséges. Igazodva a turizmuskutatás trendjeihez, a BATUKI keretein belül megvalósuló kutatások az egyes vizsgált témák több szempontú, komplex megközelítésére törekednek.

A Balatoni Turizmus-barométer keretében folyamatosan figyelemmel kísérjük a Balaton régió turizmusának alakulását.

Ugyancsak folyamatos a Balaton turizmusát érintő kutatások, elemzések eredményeinek integrációja a turisztikai oktatásba. A hallgatók bevonása a primer adatfelvételekbe pedig a jövő turisztikai szakemberei számára is értékes tanulási lehetőséget teremtenek.

A Turizmus Intézeti Tanszék kutatási-fejlesztési tevékenységéről itt talál további információkat.

Elérhetőségeink:

Pannon Egyetem GTK Balatoni Turisztikai Kutatóintézet
8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Telefon: +36 88 324672
E-mail: sulyokj@gtk.uni-pannon.hu

Főbb kutatási kompetenciáink:

  • Turisztikai fejlesztéseket megalapozó helyzetelemzések, piackutatások, versenytárselemzések, trendvizsgálatok,
  • Turisztikai fejlesztési stratégiák, koncepciók,
  • Turisztikai termékek komplex vizsgálata,
  • Megvalósult turisztikai projektek hatásvizsgálata,
  • A turizmus aktuális kérdéseihez (például szezonalitás, fenntarthatóság, versenyképesség, helyi lakosság szerepe, szakmai együttműködések, identitás) kapcsolódó vizsgálatok,
  • Egy-egy kisebb térségre, desztinációra fókuszáló, turizmusorientált vizsgálatok (például imázsvizsgálat, helyi értékek feltárása, kutatótábor).

 

Vissza a BATUKI főoldalra!>>>