Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara az IT Services Hungary Kft. támogatásával, 2014. március 31. és április 4. között Alkalmazás menedzsment alapjai címmel intenzív kurzust tartott. A kurzus az első állomása annak a hosszú távú együttműködésnek, amit az Egyetem és Magyarország legnagyobb ICT munkaadója kíván kialakítani.

14_GTK_konf_140404_034

Fotó: Ruppert Tamás

A nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező IT Services Hungary (ITSH) jelenleg négy telephelyén 3500 főt foglalkoztat. A vállalat tudatos, hosszú távú stratégia mentén dolgozik azért, hogy a magyar oktatási rendszer és a gazdasági szféra együttműködésének köszönhetően versenyképesebbé váljon a magyar gazdaság, ehhez pedig biztosított legyen a megfelelő szakember-utánpótlás is. Az ITSH több éve szoros kapcsolatot ápol magyar felsőoktatási intézményekkel a piacképes, gyakorlati tudás megszerzését támogató informatikai oktatás megteremtése érdekében. A cég emellett gyakornoki programot kínál a hallgatóknak. A program segítségével a fiatalok egyrészt Magyarország vezető ICT cégénél betekintést kaphatnak az iparág kulissza titkaiba, másrészt megismerhetik azokat a karrier és fejlődési lehetőségeket, amelyeket az ITSH kínál a pályakezdők számára.

Az ITSH korábbi együttműködési tapasztalataira alapozva, a Pannon Egyetemmel közösen alkalmazás menedzsment kurzust indított. Az egy hetes kurzus legfontosabb célja az alkalmazás menedzsment megismertetése a menedzsment témák iránt fogékony hallgatókkal. Az egyhetes intervallum alatt a hallgatók amellett, hogy egyedülálló szakmai technikákat sajátíthattak el, többek között az alkalmazásmenedzsment gyakorlati kérdéseivel és az alkalmazásmenedzserek napi tevékenységével ismerkedhettek. A téma amellett, hogy hiánypótló jellegű, nemzetközi jelentőséggel is bír menedzsment területen. A nemzetközi színvonalú tananyag kidolgozásában az ITSH szakemberei és a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatói mellett a kar legtehetségesebb hallgatói is részt vettek.

Fotó: Ruppert Tamás

Fotó: Ruppert Tamás

Az oktatás egyedi formában, az ITSH Telekom IT NC ágazat nemzetközi szinten elismert alkalmazásmenedzsment szakembereinek aktív közreműködésével valósult meg. A szakértők előadásaik során az alábbi témakörökbe engedtek betekintést a hallgatók számára:

  • Az alkalmazásmenedzsment kontextusai, tevékenységi körei, céljai
  • Az alkalmazásmenedzser szerepköre, kapcsolatrendszere, a tevékenység ellátásához szükséges készségek, motivációs eszközök alkalmazása, és hatékonysága
  • Alkalmazástámogatás és alkalmazásmenedzsment kapcsolata
  • Alkalmazásmenedzsment és projektmenedzsment különbözőségei és hasonlóságai
  • Alkalmazásmenedzserek mindennapjai, krízis helyzetek kezelése
  • Alkalmazásmenedzsment pénzügyi vonzatai, sikerkritériumok, mérőszámok

A képzés lezárása ünnepélyes keretek között történt, ahol a résztvevők a kurzus elvégzéséről szóló oklevelet is átvehették. Az együttműködésről a két fél vezetői az alábbiak szerint nyilatkoztak:

„A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara számára kiemelten fontos, hogy szorosabbra fűzze kapcsolatát az üzleti szféra szereplőivel. Együttműködésünk az ITSH-val hozzájárul ahhoz, hogy vállalati tapasztalatokra épülő ismereteket is átadjunk diákjaink számára. A közös munka során a diákok azt is megtapasztalhatják, milyen készségek szükségesek ahhoz, hogy az alma matert elhagyva megállják a helyüket egy multinacionális vállalat kötelékében.

Fotó: Ruppert Tamás

Fotó: Ruppert Tamás

A Gazdaságtudományi Kar céljának tekinti, hogy ne csak oktasson, de iránymutatást is adjon végzősei számára a tekintetben, hol és hogyan kamatoztassák tehetségüket. Az ITSH karrier lehetőségeket is kínál tehetséges végzőseink számára, így közös erővel sokat tehetünk azért, hogy a jól képzett, fiatalok itthon maradjanak, és itt alapozzák meg egzisztenciájukat”- nyilatkozta Dr. Szabó Lajos a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja.

„A Pannon Egyetemben egy olyan partnerre találtunk, amely felismerte és szakértelmével támogatja a gyakorlatorientált informatikai és menedzsment képzést. Az alkalmazásmenedzsment kurzus nyitánya volt az egyetem és cégünk hosszú távú együttműködésének. Az a nem titkolt ambíciónk, hogy ennek a „koprodukcióinknak” köszönhetően néhány év múlva a magyar munkaerőpiacon egy olyan szakembergárda jelenjen meg, amely naprakész, versenyképes tudással rendelkezik. Olyan gyakorlati tudással, amely azonnal használható és megfelelően kamatoztatható az ICT vállalatok napi tevékenysége során” – nyilatkozta Ürmössy Attila az IT Service Telekom IT üzletágának vezetője, majd hozzátette: „bízom benne, hogy az alkalmazásmenedzsmentet, mint folyamatosan fejlődő szakterületet, sok diák választja diplomájának, doktori disszertációjának témájául a jövőben. Ezt támogatandó 2015-ben egy szakkönyvet is kiadunk, amely segíti a hallgatókat az ismeretek mélyebb elsajátításában és az érdeklődőket az alkalmazásmenedzsment változatos és kihívásokkal teli világának megismerésében.”