BTO-CC 2.0

BTO-CC 2.0

Nagy örömmel értesítünk minden érdeklődőt, hogy 2010. szeptemberi kezdéssel a Gazdaságtudományi Kar angol nyelven elindítja a Turizmus-vendéglátás 6+1 féléves alapképzést nappali munkarenddel államilag támogatott, illetve költségtérítéses formában is.
A képzés angol nyelven történő hallgatása jelentős előnyökhöz juttatja a diákokat mind a későbbi tanulmányok, mind a minél sikeresebb szakmai elhelyezkedést illetően.  A képzés oktatói között több nemzetközi hírű professzort is köszönthetünk, illetve külföldi tanulmányi utakon való részvétel is biztosított. A Gazdaságtudományi Kar a kiváló hallgatói részére speciális ösztöndíjat biztosít, amely a teljes idegen nyelvi képzési díjat is jelentheti.
A turizmus-vendéglátás alapszak képzési célja egyrészt, hogy a hallgatók a diploma megszerzéséig megfelelő tudásanyagot, elméleti és gyakorlati ismeretet szerezzenek a következő képzési szint elvégzéséhez, másrészt azok a hallgatók, akik a munkába állás mellett döntenek, rendelkezzenek az alapvető közgazdaság-tudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismeretekkel, és szakirányú tudásuknak köszönhetően képesek legyenek a turizmus és vendéglátás területén belül irányítási és szervezési feladatok ellátására.

Bővebb információt találtok:  http://wiki.gtk.uni-pannon.hu/mediawiki_en/index.php/Tourism_Management

illetve:  http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=9563