Fotó: Szabó László

Fotó: Szabó László

Adatfeldolgozás, adatellenőrzés és ügyintézés – ezek a teendők határozzák meg a felsőoktatási felvételit azok számára, akik a február 15-én lezárult jelentkezési időszakban 2011 szeptemberében induló szakokra jelentkeztek.

A beérkezett adatok feldolgozása folyamatosan zajlik, amely munka végeztével a felvételizők regisztrációs levelet kapnak. A felvételizőknek is ellenőrizniük kell majd az adataikat, ezen felül hátra van még azoknak az információknak, dokumentumoknak a beküldése, melyeket a felvételizők nem küldtek el a jelentkezéssel együtt.

Amennyiben a feldolgozás során kiderül, hogy a jelentkező hibásan vagy hiányosan adta meg valamely adatát a jelentkezési lapján (az e-felvételizőkkel ez nem történhetett meg), akkor ezzel kapcsolatban hiánypótlási értesítést kap a jelentkezési határidőt követő 30. napig. Ebben részletesen megtalálható lesz, mi a hiba, és az is, miként lehet javítani. Az értesítést komolyan kell venni és a hiányt legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül pótolni kell, mert ennek elmaradása a jelentkezési kérelem részleges vagy teljes elutasítását is maga után vonhatja.

Fontos, hogy a felszólítás érkezhet e-mailben is, ha a jelentkező megadta e-mail címét és hozzájárulását! Márciusban tehát minden jelentkezési lapon jelentkezőnek ajánlott rendszeresen figyelnie e-mail boxát vagy a postaládát, nehogy véletlenül elkerülje a figyelmét egy esetleges hiánypótlási értesítés.

Regisztrációs levél

A beérkezett adatok feldolgozása és a hiánypótlási időszak után minden felvételiző kap egy ún. regisztrációs levelet. Ez lehetőséget ad a felvételizőknek arra, hogy ellenőrizni tudják, hogy a személyes és a jelentkezési adatai pontosan kerültek-e be a központi felvételi nyilvántartásba. A regisztrációs levél tartalmazza majd a jelentkezési lapon megadott felvételi azonosító számot is – erre a 12 jegyű számsorra ajánlott hivatkozni minden további ügyintézéskor is.

Azok az e-felvételizők, akik az eljárási díjat csekken kívánták befizetni, a regisztrációs levél megérkezéséig nincs ezzel kapcsolatban teendőjük. A befizetéshez szükséges csekket a regisztrációs levéllel együtt kapják meg. Fontos, hogy ne használjanak más csekket, pl. postai rózsaszín csekket, hanem várják meg a regisztrációs levelüket!

Aki 2011. május közepéig nem kapja meg a regisztrációs levelét, jelezze a felvi.hu Ügyfélszolgálaton!

Figyelem! A regisztrációs levélben szereplő adatok ellenőrzése minden jelentkező érdeke! Aki hibásan szereplő adatra bukkan, szintén a felvi.hu Ügyfélszolgálaton jelezheti.

A felvételi nyilvántartásban szereplő adatokat nemcsak a regisztrációs levélben lehet ellenőrizni, hanem az e-felvételiben is. Az ügyintézési időszakban az e-felvételit ugyanis minden jelentkező használhatja majd: nemcsak az elektronikusan, hanem a jelentkezési lapon jelentkezők is.

Forrás: the Italian voice

Forrás: the Italian voice

Adat- és sorrendmódosítás

Ha a regisztrációs levélben rosszul szerepelnek vagy időközben megváltoztak a személyes adatok, akkor ezek tetszőleges alkalommal módosíthatók a felvételi eljárás megadott idejéig. Szintén lehetőség lesz a felvételi jelentkezés során megadott ún. jelentkezési sorrend megváltoztatására, ám erre csak egyetlen alkalommal lesz mód.

A módosítási kérelmek benyújthatóak

  • elektronikusan (a portálunkról elérhető e-felvételi rendszerén keresztül – az ügyintézési funkciók várhatóan májusban lesznek elérhetőek),
  • postai úton (cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190).

A módosítási kérelmek benyújtási határideje: 2011. július 7.

Ha tudni szeretnéd, hogy érdemes-e sorrendet módosítanod, kattints ide.

A módosításokhoz szükséges formanyomtatvány – szintén májustól – letölthető a felvi.hu Kérvénytárából.

Dokumentumok pótlása

Minden jelentkezőnek lehetősége van pótolni azokat a jelentkezési helyein előírt és/vagy a pontszámításhoz szükséges dokumentumokat, melyek február 15. előtt még nem álltak rendelkezésére. A végzős középiskolások esetében például ilyen lehet az érettségi bizonyítvány, mesterképzésre jelentkezőknél a diploma, de lehet ez egy időközben megszerzett nyelvvizsga is.

A dokumentumok pótlása két módon tehető meg:

  • elektronikusan (a portálunkról elérhető e-felvételi rendszerén keresztül – az ügyintézési funkciók várhatóan májusban lesznek elérhetőek),
  • postai úton (cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190).

A jelentkezési lap benyújtását követően megszerzett dokumentumokat (így különösen a középiskolai bizonyítványt) a gyorsabb feldolgozás érdekében 2011. június 1-ig be kell küldeni. A bizonyítványok, igazolások végső benyújtási határideje: 2011. július 7., az ezt követően benyújtott dokumentumokat nem lehet figyelembe venni.

Forrás: felvi.hu