A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet valamennyi cigány hallgató részére a 2009-es évre.

Pályázhatnak: azon magyar állampolgárságú cigány hallgatók, akik valamely főiskolán, vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a képzés végén főiskolai vagy egyetemi diplomát szereznek. Előnyt élveznek a pályázatok elbírálása során azok a fiatalok, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.

Továbbá előnyt élveznek azok a diákok is, akik a pályázat benyújtása során pályázati adatlapjukon jelzik, hogy a tanulmányi előmenetelük sikeresebbé tétele érdekében milyen egyéb szolgáltatást kívánnak igénybe venni a kapott támogatás terhére.

A pályázatok postára adási határideje: 2009. október 15.

A részletes pályázati kiírás a www.macika.hu honlapon található meg.

Pályázati adatlap beszerezhető még: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodájában személyesen, (1081 Budapest, Köztársaság tér 3. telefon: 06/1-455-9030, fax: 06/1-455-9030), vagy felbélyegzett válaszboríték ellenében az Iroda postán elküldi a pályázónak, illetve letölthető a www.macika.hu honlapról.