Szakmai gyakorlati lehetőségek itt.>>>

A szakmai gyakorlat célja komplex feladatok és problémák felismerése, az azok megoldásához szükséges környezeti, munkahelyi tapasztalatok megszerzése, és a szak- vagy diplomadolgozat előkészítése.

Műszaki menedzser alapszak a PE-GTK-n

A szakmai gyakorlat során a hallgató megismeri az adott intézmény működését és jellemzőit különös tekintettel az alábbi területekre:

A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, illetve felkérhető, amely a szak jellegéhez kötődő tevékenységet folytat, és ahol vannak felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök.

A szakok tantervei különböző időtartamú gyakorlatot írnak elő:

Az egyetem a törvényi szabályozásnak megfelelően együttműködési megállapodást köt a gyakorlati helyet biztosító szervezetekkel. A gyakorlat befejezése után a gyakorlati hely értékeli a hallgató munkáját, a hallgató pedig szakmai tapasztalatairól a szakvezető részére beszámolót készít.

Szakmai gyakorlati lehetőségek itt.>>>

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos bővebb információ a Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasításában olvasható, amely elérhető a Moodle rendszer hivatalos dokumentumai között. >>>

Tovább a PE Gazdaságtudományi Kar szakmai gyakorlatok Facebook oldalra!>>>