- Pannon Egyetem – GTK - https://www.gtk.uni-pannon.hu -

Pannon Pentor Program

„Az igazi siker a bennünk rejlő képességek kibontakoztatásának öröme. Annak a hihetetlen feszültségnek az oldása, amelyet a felszínre még nem tört, a magát még be nem bizonyított tehetség kirobbanása jelent. Az igazi siker a rügyfakadás öröme. Az igazi siker kiteljesedés. A nekünk adatott tér betöltése. A szárnyra kapás pillanata.” (Csermely Péter)

[1]

Mi a Pentor Program?

Középiskola után az egyetemre bekerülve sokan elveszettnek érzik magukat, mert rengeteg az újdonság, az egyetem jóval nagyobb önállóságot igényel, mint a középiskola. De a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán erre is gondoltunk!

2015 őszétől az országban egyedülálló mentorálási programot, ún. Pentor Programot működtetünk, amellyel a célunk, hogy

✔ az egyetemre bekerülő hallgatók szakmai és személyi fejlődését támogassuk;
✔ segítséget nyújtsunk a kezdeti akadályok leküzdésében;
✔ megkönnyítsük a középiskola után az egyetemi életbe történő beilleszkedést;
✔ ösztönözzük a hallgatók egyéni tanulmányi és karrier céljainak megvalósítását.

Minden hallgatónak a tanulmányai megkezdésétől fogva van egy oktatói vagy hallgatói mentora, aki végigkíséri a hallgató tanulmányi előrehaladását, és segíti személyes fejlődésében az egyetemen eltöltött évek során.

A mentorálás alapja a partneri viszony a mentor (=pentor) és a mentorált (=pentorált) között, lényeges eleme a titoktartás. A pentorral való személyes találkozás, és az egész folyamat a hallgató számára ingyenes.

[2]

A Pentor Program keretében a hallgatók

✔ a személyes konzultációkon kívül
✔ hasznos műhelyfoglalkozásokon is részt vehetnek, amelyeken pl. az egyetemi élet problémáit és megoldásukat beszélik meg, megtudhatják, mi a szóbeli vizsgák sikerének titka, s hogyan hasznosíthatják a kurzusokon tanultakat;
✔ továbbá az élménynapok keretében érdekes és izgalmas programokon – pl. kalandpark-látogatáson, szabadulós játékon, segítőkutyás érzékenyítő foglalkozáson – vehetnek részt.

A Pentor Program hosszú távú célja, hogy a középiskolásokat is bevonjuk a programba, segítséget nyújtsunk a pályaválasztásban, a megfelelő szakok kiválasztásában és az egyetemi évekre történő gördülékeny felkészülésben.

Oktató mentorok

Bogdány Eszter [3]Dr. Bogdány Eszter - Emberi erőforrások szak oktatói mentor

Diplomámat Humán erőforrás menedzser szakon, majd Vezetés és szervezés szakon a Pannon Egyetemen szereztem meg. Az egyetem elvégzése alatt karrier-tanácsadóként dolgoztam a Pannon Egyetem Karrier Irodájában, majd több szakmai területen is kipróbáltam magam. Jelenleg adjunktusként számos órám van az emberi erőforrás alapszakon, és a Pentor Program egyik pentoraként az emberi erőforrások alapszak hallgatóit mentorálom.
Elérhetőségem: bogdany.eszter@gtk.uni-pannon.hu [4]

[5]Dr. Cserháti Gabriella - a Pannon Pentor Program koordinátora, Emberi erőforrások szak oktatói mentor

Egyetemi diákként turizmus és közgazdaságtan szakon végeztem a Pannon Egyetemen. Ezen évek alatt kollégistaként kollégiumi segítőként támogattam diáktársaimat és rendezvényeket szerveztem. Doktoranduszként kerültem a Szervezési és Vezetési Tanszékre, ahol ma is dolgozom, projektmenedzsment, szervezetfejlesztés tárgyakat tanítok. Időközben a Pécsi Tudományegyetemen pszichológia szakon diplomáztam. Jelenleg a Pentor Program koordinátora vagyok és emberi erőforrás szakos hallgatókat mentorálok.
Elérhetőségem: cserhati.gabriella@gtk.uni-pannon.hu [6]
Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória [7]Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória – Gazdálkodási és menedzsment szak oktatói mentor

A Pécsi Tudományegyetemen végeztem, földrajz, terület- és településfejlesztő szakon. Doktorátust Földtudományokból szereztem, 2006-ban, summa cum laude minősítéssel. A Pannon Egyetemen 2014 óta tanítok, ezt megelőzően a Pécsi és Kaposvári Egyetemeken tanítottam közgazdász hallgatókat. Részt vettem a tehetséggondozásban és a hallgatók mentorálásában is mindkét egyetemen. Az elmúlt években innováció-menedzser, klasztermenedzser, iparjogvédelmi szakértői képesítéseket is szereztem. Hobbim a nyelvtanulás és az utazás. Alapvető feladatomnak tekintem a hallgatók segítését, támogatását és bevonásukat az általam vezetett kutatásokba.
Elérhetőségem: czuppon.viktoria@gtk.uni-pannon.hu [8]

[9]Dr. Fehér Helga - Pénzügy és számvitel szak oktatói mentor

Elérhetőségem: feher.helga@gtk.uni-pannon.hu [10]

[11]Steinbachné Hajmásy Gyöngyi - Turizmus-vendéglátás szak oktatói mentor

2010-ben végeztem a Pannon Egyetem turizmus-vendéglátás szakán, majd 2013-ban szintén a Pannon Egyetemen turizmus-menedzsment mesterszakon szereztem diplomát. 2014-ben pedig jelentkeztem a PE-GSDI doktori iskolába. Kutatási témám a társadalmi felelősségvállalás a szálloda szektorban.
Mindemellett a szállodaiparban és a desztináció menedzsment területén szereztem szakmai tapasztalatot.
Elérhetőségem: hajmasy.gyongyi@gtk.uni-pannon.hu [12]

[13]Dr. Konka Boglárka - Nemzetközi gazdálkodási szak oktatói mentor

Alap- és mesterszakos tanulmányaimat a Pannon Egyetemen végeztem. Itt szereztem meg a doktori fokozatomat is, így jól ismerem az intézmény struktúráját. A Pentor Programban a nemzetközi gazdaságtan szakos hallgatókat mentorálom. Ha kérdésed van, keress bátran.
Elérhetőségem: konka.boglarka@gtk.uni-pannon.hu [14]

Dr. Papp Zsófia [15]Dr. Papp Zsófia – Turizmus-vendéglátás szak oktatói mentor

2001-ben diplomáztam a Veszprémi Egyetem Idegenforgalmi és szálloda szakán, melyre a idegenvezetői szakképesítés megszerzése után jelentkeztem. Közgazdász tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetemen folytattam, illetve ezzel párhuzamosan kezdtem oktatóként dolgozni a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékén. Szakmai gyakorlatot főleg idegenvezetőként és utazási irodában szereztem, de a vállalkozások mellett a turisztikai desztinációk is érdekelnek: doktori kutatásaimban erre a témára fókuszáltam, dolgozatomat 2014-ben védtem meg. A Pentor Programban a keszthelyi kampusz hallgatóit mentorálom.
Elérhetőségem: papp.zsofia@gtk.uni-pannon.hu [16]

Szentes Balázs [17]Szentes Balázs - Műszaki menedzser szak oktatói mentor

Műszaki menedzser oklevelemet 2003-ban szereztem meg a Veszprémi Egyetemen, majd belekezdtem PhD tanulmányaimba. Kutatásomban az elektronikus üzlet és a szervezetek működésének összefüggéseit vizsgálom. Oktatási tevékenységem a menedzsment tudományok szerteágazó világához kapcsolnak, mind alap, mind mesterszakon. A Pentor Program keretében műszaki menedzser alapszakos hallgatókat mentorálok.
Elérhetőségem: szentes.balazs@gtk.uni-pannon.hu [18]

[19]Dr. Veres Anita - Nemzetközi gazdálkodási szak oktatói mentor

A Pannon Egyetemen adjunktusként a nemzetközi gazdálkodási alap- és mesterszakon oktatok. Fő kutatási területem a nemzetközi hallgatói áramlások vizsgálata. A Pentor Program oktatói mentoraként a nemzetközi hallgatókat segítem munkámmal. A hallgatók mentorálásában harmadik éve veszek részt a Pannon Egyetemen. Fő feladatomnak tekintem a hallgatók támogatását és bevonásukat a TDK munkák készítésébe.
Elérhetőségem: veres.anita@gtk.uni-pannon.hu [20]

Kővári Edit [21]Dr. Kővári Edit - A Pannon Pentor Program szakmai vezetője

Az Angol Tanári Bölcsészdiploma megszerzése után Emberi Erőforrás Szakmenedzser diplomát szereztem a Pannon Egyetemen. PhD tanulmányomat az angliai Derby egyetemen végeztem, kutatási témám az érzelmi intelligencia és egyéni teljesítmény kapcsolata a szervezeti kultúra tükrében. Egyetemista mentálhigiénés kortárs mentorként, később, pedig mint Erasmus koordinátor, nemzetközi kapcsolattartóként és egyetemi oktató megtanultam milyen fontos a tudatos élet/karrier tervezés, nyitottság és fejlődési képesség. Coachként és életmód tanácsadóként 2011 óta praktizálok. Jelenleg a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán gazdasági alapismereteket, üzleti-, szervezeti- és nemzetközi kommunikációs tantárgyakat oktatok magyar és angol nyelven.

Kigyós Tamás [22]Szupervízor:

Kigyós Tamás, tanácsadó szakpszichológus

A Pentor Program szupervízoraként a feladatom, hogy rendszeres szakmai támogatást, képzést nyújtsak a Pentoroknak.
Elérhetőségem: kigyos.tamas@gtk.uni-pannon.hu [23]

Hallgatói/kortárs mentorok

[24]Fehér Patrícia kortárs mentor

Sziasztok! Fehér Patrícia vagyok hetedik féléves emberi erőforrások alapszakos hallgató. Az évek során számos tapasztalatot szereztem az egyetemen, így arra gondoltam, hogy ezeket szívesen megosztanám fiatalabb hallgatótársaimmal is. És mivel hallgatóként a Kommunikációs és Nemzetközi Központban dolgozom, így tényleg rengeteg plusz információval és tapasztalattal rendelkezem a Gazdaságtudományi Karral és az egyetemmel kapcsolatban. Ha kérdésed támad a szakkal, tantárgyakkal, oktatókkal kapcsolatban, vagy nem tudod, hogyan kell egy adott dolgot elintézni, bátran fordulj hozzám e-mailben vagy messengeren.

Elérhetőségem: feherpatricia10@gmail.com [25]

[26]Szabó Dániel kortárs mentor

Engem Szabó Dánielnek hívnak, immáron 5-ik éve koptatom az egyetem padjait. Alapképzésemet turizmus-vendéglátás szakon végeztem, míg jelenleg nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon tanulok. Jelenleg a Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszéken vagyok hallgatói demonstrátor. Ha bármi kérdésed van, keress bátran Facebookon vagy e-mailben.

Elérhetőségem: danielszabo951@gmail.com [27]


További hasznos szolgáltatások >>> [28]

Hírek >>> [29]


A Pentor Program az EFOP-3.4.3-16-2016-00009 azonosítószámú “A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Pannon Egyetemen”  című projekt támogatSzéchenyi 2020 [30]ásával valósul meg.


A program a “Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása” című pályázat keretében támogatást nyert „Pentor Program a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán” című projekt (NTP-FTH-15-0083) keretében valósul meg.

logo [31]