A Gazdaságtudományi Kar pályázatot hirdet a költségtérítési díjjal kapcsolatos hallgatói támogatás elnyerésére a 2013/2014-es tavaszi félévére.

Pályázni lehet

 • a hallgatói teljesítmény vagy szociális helyzet alapján.

Az a hallgató nyújthat be pályázatot, aki

 • a Pannon Egyetem veszprémi kampuszán folytatja tanulmányait alapképzésben, mesterképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben,
 • jelenleg aktív státuszú,
 • legalább egy lezárt félévvel rendelkezik.

A hallgatói teljesítmény alapján történő támogatás pályázatának további feltétele, hogy a pályázó:

 • ösztöndíjindexe az utolsó lezárt félévben eléri a 3,5-t (amiben nem kerülnek figyelembe vételre a tárgyelfogadással szerzett kreditek),
 • kreditelmaradása a modell-tantervhez képest legfeljebb 19 %.

A szociális helyzet alapján történő támogatás pályázatának további feltétele, hogy a pályázó:

 • teljesítse a rendszeres szociális támogatás igénylésének feltételeit.

Érvényes pályázatot csak a fenti két kategória egyikében lehet benyújtani, azaz párhuzamos benyújtás nem elfogadott.

A támogatás kiszámítása a hallgatói teljesítmény alapján benyújtott pályázatok esetében:

Félévre megállapított támogatás = teljesítmény-adatlap szerint kiszámított pontszám × 1200 Ft

A támogatás odaítélése a teljesítmény-adatlap pontszámaiból képzett rangsor szerinti sorrendben történik, a pályázati keretösszeg kimerüléséig. Keretösszeg a 2013/2014-es tanév 2. félévében: 1,5 millió Ft.

A támogatás kiszámítása a szociális helyzet alapján benyújtott pályázatok esetében:

Félévre megállapított támogatás = (szociális adatlap szerint kiszámított hallgatói pontszám × 2000 Ft

Elfogadottnak a formailag hiánytalan, azaz a szükséges igazolásokkal ellátott pályázatok minősülnek. A támogatási keretösszeg a 2013/2014-es tanév 2. félévében: 1,5 millió Ft.

A kérelmezőknek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania (letölthetők a GTK Moodle oldaláráról: a Dokumentumtár >> Pályázatok alatt található hivatkozásokról):

 • Pályázati adatlap kitöltése és aláírása kötelező (hallgatói teljesítmény vagy szociális helyzet alapján benyújtott pályázat esetében is)
 • Adatlap hallgatói teljesítmény értékeléséhez c. nyomtatvány (ha tanulmányi eredményen kívül tudományos, szakmai, közösségi és sporttevékenységet folytatott az értékelt félévben)
 • Szociális adatlap (csak a szociális helyzet alapján benyújtott pályázatok esetében)
 • Mellékletek és igazolások az adatlapokhoz.
 • KÖLT kérvénynél kötelező a kérelem indoklása alatt megadni a pályázat típusát: Hallgatói teljesítmény vagy Szociális helyzet

A kérelmek beadásának címzettje: Dr. Szabó Lajos dékán

A kérelmek beadásának helye: Neptun rendszerben a KÖLT – Méltányossági kérelem költségtérítési díj csökkentésére szóló kérvény alatt mellékletben kell feltölteni a pályázati adatlapot és szükséges mellékleteket.

A beadási határidőt követően hiánypótlásra nincs lehetőség. Hiányosan benyújtott pályázat „formai hiba miatt” elutasításra kerül.

A kérelmek beadásának határideje: 2014. február 10.

Veszprém, 2014. január 31.

Dr. Szabó Lajos
dékán